.
.

Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Đảng bộ Khối DNTW, nhiệm kỳ 2015 – 2020

Thứ Hai, 30/10/2017|15:06

Ngày 26/10, tại Hà Nội, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Hội nghị lần thứ 10, nhiệm kỳ 2015 – 2020. Các đồng chí: Phạm Viết Thanh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối; Trần Hữu Bình – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối; Phạm Tấn Công – Phó Bí thư Đảng ủy Khối, chủ trì Hội nghị.

Đồng chí Phạm Viết Thanh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối phát biểu tại Hội nghị.
Đồng chí Phạm Viết Thanh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối phát biểu tại Hội nghị.

Dự Hội nghị có đại diện các ban Đảng Trung ương, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Phạm Viết Thanh – Bí thư Đảng ủy Khối nêu rõ, 9 tháng năm 2017 kinh tế thế giới có dấu hiệu khởi sắc với sự phục hồi và tăng trưởng ổn định của các nền kinh tế lớn, tình hình kinh tế - xã hội trong nước có nhiều chuyển biến khả quan; môi trường kinh doanh được cải thiện, thể hiện qua các lĩnh vực phát triển doanh nghiệp, thu hút khách du lịch quốc tế và đầu tư nước ngoài. Trung ương Đảng, Chính phủ, Quốc hội đã có nhiều chủ trương và giải pháp kịp thời, đồng bộ, đặc biệt là những chủ trương, quyết sách vừa được Hội nghị Trung ương 6 khóa XII thảo luận, cho ý kiến và quyết nghị về kinh tế - xã hội năm 2017- 2018; về công tác bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân; về công tác dân số trong tình hình mới; một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị; về đổi mới các đơn vị sự nghiệp công lập; về công tác cán bộ và một số nội dung quan trọng khác.

Các đại biểu dự Hội nghị.
Quang cảnh Hội nghị.

Trong bối cảnh đó, các cấp ủy Đảng trong Đảng bộ Khối đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục khó khăn, triển khai tổ chức thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và công tác xây dựng Đảng, thực hiện an sinh xã hội đạt kết quả tích cực, tạo đà thực hiện tốt nhiệm vụ công tác năm 2017.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận các nội dung dự thảo: Báo cáo kết quả công tác 9 tháng năm 2017 của Đảng bộ Khối; Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 Khóa VIII về “Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” trong Đảng bộ Khối DNTW; Quy định về trách nhiệm đối với người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Hội nghị cũng đã thực hiện quy trình về công tác cán bộ và thảo luận một số nội dung khác./.

P.V

.
.
.
.