.
.

Kỷ niệm ngày truyền thống các ngành xây dựng Đảng

Thứ Hai, 16/10/2017|16:58

Vừa qua, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã tổ chức kỷ niệm ngày truyền thống các ngành: Tổ chức xây dựng Đảng (14/10), Kiểm tra Đảng (16/10), Dân vận (15/10) và Văn phòng cấp ủy (18/10).

Đồng chí Phạm Viết Thanh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối phát biểu tại buổi kỷ niệm.
Đồng chí Phạm Viết Thanh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối DNTW phát biểu tại buổi kỷ niệm.

Tới dự có các đồng chí: Phạm Viết Thanh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối; Phạm Tấn Công – Phó Bí thư Đảng ủy Khối; đại diện các Ban, đơn vị cùng toàn thể cán bộ các Ban: Tổ chức, Dân vận, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra và Văn phòng Đảng ủy Khối.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối tặng hoa chúc mừng kỷ niệm ngày truyền thống các ngành xây dựng Đảng.
Đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối tặng hoa chúc mừng đại diện Ban Tổ chức, Ủy ban Kiểm tra, Ban Dân vận và Văn phòng Đảng ủy Khối.

Phát biểu tại buổi kỷ niệm, đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối Phạm Viết Thanh ghi nhận, trong thời gian qua, mặc dù khối lượng công việc nhiều, song đội ngũ cán bộ làm công tác tổ chức xây dựng Đảng, công tác kiểm tra Đảng, công tác dân vận và văn phòng cấp ủy các cấp trong Đảng bộ Khối nói chung, Cơ quan Đảng ủy Khối nói riêng đã bám sát chương trình, kế hoạch công tác và sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy; chủ động tham mưu, thực hiện các nội dung trọng tâm trên các lĩnh vực, hoàn thành tốt chương trình, kế hoạch công tác đề ra và các nhiệm vụ đột xuất được giao.

Đồng chí Hoàng Gianh - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối đại diện các ban, đơn vị phát biểu tại buổi kỷ niệm.
Đồng chí Hoàng Giang - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối đại diện các ban, đơn vị phát biểu tại buổi kỷ niệm.

Thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về kinh tế - xã hội năm 2017- 2018; về công tác bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân; về công tác dân số trong tình hình mới; một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị; về đổi mới các đơn vị sự nghiệp công lập; về công tác cán bộ và một số nội dung quan trọng khác, đồng chí Phạm Viết Thanh nhấn mạnh, những chủ trương, quyết sách mà Hội nghị Trung ương 6 khóa XII thảo luận, cho ý kiến và quyết nghị là những nội dung rất quan trọng, liên quan và tác động trực tiếp đến cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Quang cảnh buổi kỷ niệm.
Quang cảnh buổi kỷ niệm.

Đồng chí yêu cầu thời gian tới, các cơ quan làm công tác tổ chức xây dựng Ðảng, công tác kiểm tra Đảng, công tác dân vận, công tác văn phòng cấp ủy và các ban, đơn vị của Đảng ủy Khối tiếp tục phát huy truyền thống, nâng cao hơn nữa năng lực tham mưu và tác nghiệp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao./.

P.V 

.
.
.
.