.
.

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối DNTW làm việc với Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam

Thứ Sáu, 10/11/2017|16:03

Sáng ngày 8/11, tại Hà Nội, Đoàn công tác của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương (DNTW) do đồng chí Phạm Viết Thanh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam.

Tham gia Đoàn có các đồng chí: Trần Hữu Bình - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối; Phạm Tấn Công - Phó Bí thư Đảng ủy Khối và các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy Khối.

Đồng chí Phạm Viết Thanh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối phát biểu tại buổi làm việc.
Đồng chí Phạm Viết Thanh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối DNTW phát biểu tại buổi làm việc.

Về phía Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN) có đồng chí Nguyễn Vũ Trường Sơn, Phó Bí thư phụ trách Đảng bộ, Thành viên phụ trách HĐTV, Tổng giám đốc Tập đoàn; đồng chí Phạm Xuân Cảnh, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Thành viên HĐTV Tập đoàn cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn.

Tại buổi làm việc, thay mặt Thường vụ Đảng ủy PVN, đồng chí Phạm Xuân Cảnh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Thành viên HĐTV Tập đoàn đã báo cáo kết quả công tác 10 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm các tháng còn lại năm 2017 của Đảng bộ Tập đoàn.

Trong 10 tháng đầu năm 2017, Tập đoàn tiếp tục đối mặt với những khó khăn, thách thức trong triển khai thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch đề ra. Nhưng với sự nỗ lực, quyết tâm, Đảng bộ PVN đã lãnh đạo Tập đoàn hoàn thành các nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng theo chương trình công tác đã đề ra.

Các chỉ tiêu kế hoạch về sản xuất kinh doanh đã đạt và vượt mức, nhiều chỉ tiêu về đích sớm, các chỉ tiêu về tài chính như doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách Nhà nước, tỷ lệ tăng trưởng, tỷ suất sinh lời đạt kế hoạch dự kiến. Tập đoàn đã tập trung lãnh đạo, giải quyết, xử lý những khó khăn, vướng mắc ở một số đơn vị, dự án. Công tác tái cơ cấu được triển khai tích cực.

Quang cảnh buổi làm việc.
Quang cảnh buổi làm việc.

Trong công tác xây dựng Đảng, trước tình hình khó khăn từ hai phía khách quan và chủ quan, Đảng ủy Tập đoàn đã có sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, ban hành nhiều chỉ thị, kết luận; tăng cường nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, bức xúc của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, công nhân viên, người lao động Dầu khí, đặc biệt là việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước liên quan đến hoạt động của Tập đoàn; làm việc với các đơn vị để ổn định tình hình, tư tưởng cho cán bộ đảng viên; đồng thời duy trì phối hợp tốt với các cơ quan quản lý báo chí và các báo, đài nhằm phản ánh chính xác, đầy đủ hoạt động của Tập đoàn.

Đặc biệt chú trọng công tác tổ chức, cán bộ, trong 10 tháng  năm 2017, Ban Thường vụ Đảng uỷ Tập đoàn đã ban hành 24 nghị quyết về công tác cán bộ theo đề nghị của HĐTV và Tổng giám đốc Tập đoàn. Toàn Đảng bộ Tập đoàn kết nạp được 675 đảng viên mới, chuyển đảng chính thức cho 692 đảng viên dự bị.

Đồng chí Nguyễn Vũ Trường Sơn
Đồng chí Nguyễn Vũ Trường Sơn - Phó Bí thư phụ trách Đảng bộ, Thành viên phụ trách HĐTV, Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam phát biểu tại buổi làm việc.

Trong những tháng cuối năm 2017, Đảng ủy Tập đoàn tăng cường công tác lãnh đạo tư tưởng, ổn định tình hình, giữ vững đoàn kết trong lãnh đạo, cán bộ đảng viên và người lao động dầu khí. Tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ và các Bộ, ngành về việc thực hiện kế hoạch năm 2017, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu bổ sung sản lượng khai thác dầu và khí trong nước theo kế hoạch được Thủ tướng Chính phủ giao. Tiếp tục hoàn thiện đề án tái cơ cấu Tập đoàn giai đoạn 2017-2020 trình các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Tại buổi làm việc, các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn đã thẳng thắn đánh giá, nhìn nhận, trao đổi về những khó khăn, thách thức mà Tập đoàn đang phải đối mặt. Đồng thời, các đồng chí trong Đoàn công tác của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cũng đã có những chia sẻ với tình hình hiện tại cũng như những nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới của Tập đoàn.

Thành viên Đoàn công tác của Đảng ủy Khối phát biểu tại buổi làm việc.
Thành viên Đoàn công tác của Đảng ủy Khối chia sẻ với tình hình hiện tại cũng như những nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới của Tập đoàn.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phạm Viết Thanh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối biểu dương những nỗ lực vượt khó của Đảng bộ Tập đoàn trong giai đoạn hiện nay. Đồng chí nhấn mạnh, trong giai đoạn khó khăn nhất hiện nay, Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã thể hiện rõ bản lĩnh, trách nhiệm, năng lực, vững vàng lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng của Tập đoàn. Phát huy truyền thống của đơn vị, Đảng ủy Tập đoàn, bắt đầu từ các đồng chí trong Ban Thường vụ đến các cán bộ, đảng viên, người lao động toàn Tập đoàn cần tiếp tục đoàn kết, nỗ lực hơn nữa để hoàn thành các nhiệm vụ, kế hoạch được giao. Đồng thời sớm giải quyết các khó khăn tồn tại, tăng cường công tác kiểm tra giám sát, đảm bảo tính dân chủ tại cơ sở, giữ vững ổn định tư tưởng trong cán bộ, đảng viên, người lao động. Cùng với đó, Đảng bộ Tập đoàn cần tập trung xem xét hỗ trợ các đơn vị khó khăn, giữ vững tinh thần, nhịp độ sản xuất tại các đơn vị, đảm bảo đời sống cho người lao động.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối tin tưởng, với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và quyết tâm của cán bộ, đảng viên và người lao động Dầu khí, toàn Đảng bộ Tập đoàn sẽ vượt qua khó khăn trong thời điểm hiện nay, giữ vững sự ổn định trong toàn bộ hệ thống chính trị của Tập đoàn, tiếp tục lãnh đạo thực hiện và hoàn thành kế hoạch đã đề ra, từng bước đưa Tập đoàn phát triển ổn định và bền vững./. 

 

.
.
.
.