.
.

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối làm việc với Đảng ủy Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam

Thứ Sáu, 10/11/2017|15:31

Ngày 7/11, tại Hà Nội, Đoàn công tác của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối DNTW do đồng chí Phạm Viết Thanh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối làm Trưởng đoàn đã làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam.

Cùng tham gia Đoàn công tác có đồng chí Trần Hữu Bình – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối, các đồng chí trong Ban Thường vụ và đại diện Văn phòng Đảng ủy Khối.

Quang cảnh buổi làm việc.
Quang cảnh buổi làm việc.

Về phía Đảng ủy Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam có các đồng chí: Nguyễn Quang Huy - Ủy viên BCH Đảng bộ Khối, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị; Đào Quốc Tính – Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc; Hà Hồng Sơn – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy của đơn vị.

Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam (BHTGVN) là tổ chức tài chính Nhà nước do Chính phủ thành lập năm 1999, thực hiện chính sách bảo hiểm tiền gửi, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền theo Luật BHTG, góp phần duy trì sự ổn định của hệ thống các tổ chức tín dụng, bảo đảm sự phát triển an toàn, lành mạnh của hoạt động ngân hàng. BHTGVN có hệ thống mạng lưới hoạt động gồm trụ sở chính tại Hà Nội và 8 chi nhánh khu vực tại các địa bàn kinh tế trọng điểm trong cả nước. Hiện có 1.168 tổ chức tham gia BHTG, với hàng chục triệu người gửi tiền được bảo vệ thông qua các tổ chức này.

Những năm qua, hệ thống cơ chế, chính sách về tổ chức và hoạt động của BHTGVN được Chính phủ, các bộ, ngành liên quan bổ sung và hoàn thiện, tạo điểu kiện cho hoạt động BHTG minh bạch, chi tiết hơn, tháo gỡ nhiều khó khăn về cơ chế tài chính trong hoạt động doanh nghiệp. Vị thế, vai trò, năng lực tài chính của BHTGVN được tăng cường, nhất là trong quá trình cơ cấu lại các tổ chức tín dụng. Trong năm 2016 và 10 tháng năm 2017, BHTGVN đã tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị đạt kết quả trên các mặt công tác: cấp và thu hồi chứng nhận BHTG; thu phí BHTG, quản lý và đầu tư vốn tạm thời nhàn rỗi; chi trả tiền gửi được bảo hiểm và tham gia quản lý, thanh lý tài sản; giám sát từ xa, kiểm tra tại chỗ và tham gia xử lý các quỹ tín dụng nhân dân yếu kém. Công tác quản lý và đầu tư vốn được thực hiện đúng quy định, an toàn, hiệu quả, góp phần phát triển nguồn vốn, đem lại nguồn thu bổ sung cho quỹ dự phòng nghiệp vụ và nâng cao năng lực tài chính của BHTGVN.

Đảng bộ Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam là Đảng bộ cấp trên trực tiếp của tổ chức cơ sở Đảng, hiện có 25 đảng bộ, chi bộ trực thuộc với 368 đảng viên/748 cán bộ, viên chức. Đảng ủy, Ban lãnh đạo BHTGVN đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng, tổ chức chính quyền, đoàn thể chính trị-xã hội và cán bộ, đảng viên, người lao động tổ chức thực hiện toàn diện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng của đơn vị. Công tác học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai các nghị quyết, kết luận, chỉ thị  của Trung ương và Đảng ủy Khối được thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, hiệu quả. Chế độ sinh hoạt chi bộ định kỳ hằng tháng được duy trì đều đặn, đổi mới về nội dung, hình thức và nâng cao chất lượng. Công tác tổ chức, cán bộ được thực hiện đúng quy trình, quy định; quan tâm công tác phát triển đảng viên, chú trọng về chất lượng, 10 tháng đầu năm đã xét kết nạp 22 quần chúng ưu tú vào Đảng.

Ban hành quy trình tiến hành công tác kiểm tra, giám sát, xem xét, thi hành kỷ luật và giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng của Ban Chấp hành Đảng bộ và UBKT Đảng ủy. Tăng cường phối hợp giữa UBKT Đảng ủy với Ban kiểm toán nội bộ và Phòng kiểm soát nội bộ trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng. Công tác dân vận và lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đoàn thể được quan tâm. BHTGVN đã ký kết hợp tác ưu tiên sử dụng sản phẩm, dịch vụ của nhau với 4 đơn vị trong Đảng bộ Khối DNTW. Từ đầu năm đến nay toàn đơn vị đã ủng hộ 855 triệu đồng thực hiện công tác an sinh xã hội.

Tại buổi làm việc, các thành viên trong Đoàn công tác của Đảng ủy Khối và BTV Đảng ủy BHTGVN đã trao đổi, thảo luận các nội dung liên quan đến hoạt động chuyên môn cũng như công tác xây dựng Đảng của đơn vị, như: Việc bố trí cán bộ chuyên trách công tác Đảng; thực hiện công tác truyền thông về doanh nghiệp; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; tăng cường công tác cán bộ, công tác kiểm tra, giám sát...

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Phạm Viết Thanh – Bí thư Đảng ủy Khối ghi nhận, Đảng ủy BHTGVN đã bám sát mục tiêu, nhiệm vụ Đảng, Nhà nước giao, lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị đạt kết quả tốt. Triển khai có hiệu quả các chính sách BHTG, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người gửi tiền, góp phần tích cực vào việc phát triển an toàn, lành mạnh của hệ thống ngân hàng và đảm bảo an sinh xã hội.

Đồng chí nhấn mạnh, thời gian của năm 2017 không còn nhiều, Đảng ủy BHTGVN cần tăng cường lãnh đạo tập trung các nguồn lực để phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các nhiệm vụ đã đề ra. Tích cực nghiên cứu, đề xuất để góp phần hoàn thiện văn bản pháp luật về tín dụng nói chung, BHTG nói riêng; tham gia có hiệu quả hơn nữa vào việc kiểm soát rủi ro, cơ cấu lại các tổ chức tín dụng, xử lý nợ xấu gắn với tái cơ cấu nền kinh tế. Đẩy mạnh các hoạt động thông tin truyền thông để các chính sách về BHTG lan tỏa đến các tầng lớp dân cư. Tiếp tục đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi, nâng cao năng lực tài chính của BHTGVN.

Trong công tác xây dựng Đảng, đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối lưu ý BHTGVN rút kinh nghiệm từ thực tiễn của một số doanh nghiệp nhà nước trong thời gian vừa qua cũng như của bản thân đơn vị ở giai đoạn trước, hết sức coi trọng tinh thần đoàn kết, thống nhất, xây dựng môi trường văn hóa doanh nghiệp. Cùng với việc tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trong toàn Đảng bộ, Đảng ủy BHTGVN cần đặc biệt quan tâm công tác cán bộ ở tất cả các khâu từ quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, đào tạo, luân chuyển, quản lý cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất, năng lực, trình độ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; đồng thời chú trọng công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên đề kịp thời phòng ngừa và phát hiện các sai phạm.

Đối với các đề xuất, kiến nghị của Đảng ủy BHTGVN về công tác xây dựng Đảng thuộc thẩm quyền, Thường trực Đảng ủy Khối giao các ban, đơn vị Đảng ủy Khối tham mưu giải quyết. Một số vấn đề liên quan đến cơ chế, chính sách, Thường trực Đảng ủy Khối sẽ chỉ đạo tổng hợp, báo cáo Trung ương Đảng, Chính phủ; làm việc với ban cán sự đảng các bộ, ngành liên quan để phối hợp giải quyết./.

P.V 

.
.
.
.