.
.

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối làm việc với Đảng ủy Tổng công ty Hàng hải Việt Nam

Thứ Hai, 11/12/2017|15:17

Ngày 7/12, tại Hà Nội, Đoàn công tác của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương (DNTW) do đồng chí Phạm Viết Thanh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty Hàng hải Việt Nam.

Tham gia Đoàn có đồng chí Phạm Tấn Công - Phó Bí thư Đảng ủy Khối, các đồng chí trong Ban Thường vụ và lãnh đạo Văn phòng Đảng ủy Khối.

Đồng chí Phạm Viết Thanh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối chủ trì buổi làm việc.
Đồng chí Phạm Viết Thanh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối chủ trì buổi làm việc.

Báo cáo với Đoàn công tác về kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Tổng công ty, đồng chí Lê Anh Sơn - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối DNTW, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines) cho biết, năm 2017 Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty đã chủ động lãnh đạo, chỉ đạo, đề ra nhiều giải pháp nhằm ứng phó, khắc phục mọi khó khăn do những biến động của thị trường, mức độ cạnh tranh lớn; tận dụng tối đa nguồn lực hiện hữu để mở rộng, phát triển sản xuất kinh doanh.

Đến hết tháng 11/2017, sản lượng vận tải biển của Tổng công ty đạt 13,8 triệu tấn, tăng 8,4% so với cùng kỳ, bằng 91,6% kế hoạch năm; sản lượng hàng thông qua cảng đạt 67 triệu tấn; doanh thu vượt 11,3% so với kế hoạch. Dự kiến kết quả sản xuất kinh doanh cả năm 2017 của Tổng công ty sẽ hoàn thành và có tăng trưởng so với các chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Thực hiện việc cơ cấu lại doanh nghiệp theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Giao thông Vận tải, Tổng công ty đã hoàn thành việc xác định giá trị doanh nghiệp, khẩn trương xây dựng phương án cổ phần hóa trình Thủ tướng Chính phủ trong tháng 12/2017. Dự kiến bán đấu giá cổ phần (IPO) và chuyển sang hoạt động theo mô hình công ty cổ phần trong quý II/2018.

Đến nay, Tổng công ty đã thực hiện giải thể đối với 7 doanh nghiệp, quyết định các thủ tục phá sản đối với 3 doanh nghiệp; thoái vốn tại 39 doanh nghiệp; nỗ lực thực hiện tái cơ cấu tài chính tại công ty mẹ cũng như các doanh nghiệp thành viên bằng các giải pháp đột phá theo cơ chế thị trường. Qua đó góp phần lành mạnh tình hình tài chính và đủ điều kiện để cổ phần hóa doanh nghiệp. Công tác tái cơ cấu đầu tư được thực hiện đúng hướng. Áp dụng mô hình quản trị doanh nghiệp tiên tiến, hiện đại, bộ máy tham mưu của Tổng công ty được kiện toàn theo hướng tinh gọn; hệ thống các quy chế, quy trình phục vụ cho hoạt động điều hành, tác nghiệp được bổ sung, hoàn thiện và cập nhật thường xuyên.

Là đảng bộ cấp trên cơ sở trực thuộc Đảng bộ Khối, Đảng bộ Vinalines hiện có 33 tổ chức cơ sở đảng với 768 đảng viên. Thời gian qua, Đảng ủy Tổng công ty đã chú trọng việc quán triệt, học tập, xây dựng kế hoạch, chương trình hành động của tập thể, cá nhân thực hiện các Nghị quyết của Trung ương và Đảng ủy Khối. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác giáo dục chính trị tư tưởng kết hợp với phát động phong trào thi đua, tạo sự đồng thuận, đoàn kết, nhất trí trong cán bộ, đảng viên, người lao động.

Đồng chí Lê Anh Sơn - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Vinalines báo cáo
Đồng chí Lê Anh Sơn - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Vinalines báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Tổng công ty.

Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được triển khai sâu rộng. Cấp ủy các cấp thực hiện đồng bộ công tác tổ chức xây dựng Đảng; kiện toàn bộ máy, quản lý, bổ nhiệm, luân chuyển, điều động cán bộ; rà soát bổ sung quy hoạch cấp ủy, quy hoạch cán bộ các giai đoạn. Công tác kiểm tra, giám sát, phòng chống tham nhũng, lãng phí được thực hiện đúng quy định. Triển khai Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và chủ trương “các doanh nghiệp, ngân hàng trong Khối ưu tiên sử dụng sản phẩm, dịch vụ của nhau”, năm 2017 Tổng công ty đã ký kết biên bản ghi nhớ với 3 tập đoàn, tổng công ty trong Khối.

Tại buổi làm việc, các thành viên trong Đoàn công tác của Đảng ủy Khối và BTV Đảng ủy, Hội đồng thành viên, Ban Tổng giám đốc Tổng công ty Hàng hải đã trao đổi, thảo luận các nội dung liên quan đến hoạt động chuyên môn cũng như công tác xây dựng Đảng của đơn vị, như: mô hình tổ chức đảng tại các đơn vị thành viên của Tổng công ty khi thực hiện cơ cấu lại doanh nghiệp; việc chiếm lĩnh thị trường nội địa cũng như tham gia hội nhập của Vinalines trong vận tải biển và các lĩnh vực liên quan...

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Phạm Viết Thanh - Bí thư Đảng ủy Khối ghi nhận, qua 22 năm xây dựng và phát triển với nhiều thăng trầm, Vinalines đã khẳng định vai trò là doanh nghiệp hàng đầu về năng lực cung ứng chuỗi dịch vụ hàng hải tại Việt Nam với 3 lĩnh vực kinh doanh chính: khai thác cảng biển, vận tải biển và dịch vụ hàng hải. Biểu dương những nỗ lực của Đảng ủy, Hội đồng thành viên, Ban điều hành Tổng công ty cũng như những kết quả đơn vị đạt được, đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối nhấn mạnh, thực tiễn công tác tái cơ cấu doanh nghiệp trong thời gian qua đã cho thấy 2 bài học lớn, đó là phải định hình rõ về chiến lược phát triển; từ đó xác định lĩnh vực mũi nhọn để tập trung đầu tư. Thời gian của năm 2017 không còn nhiều, Đảng ủy Vinalines cần tăng cường sự lãnh đạo thực hiện cơ cấu lại doanh nghiệp một cách quyết liệt, triệt để và hiệu quả. Trong bối cảnh suy giảm của ngành hàng hải toàn cầu, sự cạnh tranh trong lĩnh vực này ngày càng khốc liệt, Tổng công ty cần khai thác, phát huy tiềm năng, năng lực qua quá trình xây dựng và phát triển, đồng thời rút kinh nghiệm từ hoạt động của những đơn vị có cùng chức năng, nhiệm vụ để tạo ra lợi thế vượt trội trong lĩnh vực này. Nâng cao năng lực cạnh tranh của Tổng công ty thông qua các giải pháp quản trị hiện đại với ứng dụng công nghệ thông tin sâu, nhất là đối với lĩnh vực cảng biển và logistics – hai mũi nhọn chiến lược đảm bảo sự phát triển ổn định và bền vững của Tổng công ty. Bên cạnh đó, cần đặc biệt quan tâm đến cơ chế để đội ngũ nhân lực chất lượng cao có môi trường, điều kiện thuận lợi đóng góp vào sự phát triển của đơn vị.

Quang cảnh buổi làm việc.
Quang cảnh buổi làm việc.

Trong công tác xây dựng Đảng, đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối lưu ý, Đảng ủy Tổng công ty cần chú trọng kiện toàn tổ chức và hoạt động của mô hình tổ chức đảng, nâng cao năng lực, vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy trong quá trình cơ cấu lại doanh nghiệp. Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để thực hiện hợp nhất các cơ quan tham mưu giúp việc của Đảng ủy với cơ quan chuyên môn có chức năng nhiệm vụ tương đồng để thực hiện công tác xây dựng Đảng và công tác chuyên môn theo Quy định số 69 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Đảng ủy cấp trên cơ sở trong doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước chi phối.

Đối với các đề xuất, kiến nghị của Đảng ủy Vinalines về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng thuộc thẩm quyền, đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối giao các ban, đơn vị Đảng ủy Khối tham mưu giải quyết. Một số vấn đề liên quan đến cơ chế, chính sách, Thường trực Đảng ủy Khối sẽ chỉ đạo tổng hợp, báo cáo Trung ương Đảng, Chính phủ; làm việc với ban cán sự đảng các bộ, ngành liên quan để phối hợp giải quyết./.

P.V

 

.
.
.
.