.
.

Hội nghị trực tuyến toàn quốc học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 6, khóa XII của Đảng

Thứ Sáu, 01/12/2017|14:20

Trong hai ngày 29 - 30/11, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII). Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương tham dự Hội nghị tại 221 điểm cầu, với hơn 14.000 đại biểu.

Quang cảnh Hội nghị của Trung ương.
Quang cảnh Hội nghị của Trung ương.

Dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng: Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình; các Ủy viên Bộ Chính trị: Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải và Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân; các Bí thư Trung ương Đảng: Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Văn Nên và Giám đốc Học Viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng; Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn; Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển. 

Các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư, Phó Bí thư các tỉnh ủy, thành ủy; Ban cán sự Đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Trung ương; lãnh đạo các Ban đảng Trung ương tham dự Hội nghị tại các điểm cầu. 

Đồng chí Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại Hội nghị.
Đồng chí Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại Hội nghị.

Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XII họp từ ngày 4 đến ngày 11 tháng 10 năm 2017, tại Thủ đô Hà Nội, đã thảo luận và quyết định ban hành những nghị quyết, kết luận rất quan trọng. Trong đó, có 4 Nghị quyết: Nghị quyết số 18-NQ/TW “một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Nghị quyết số 19-NQ/TW “về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”; Nghị quyết số 20-NQ/TW “về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân trong tình hình mới”; Nghị quyết số 21-NQ/TW “về công tác dân số trong tình hình mới”.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng - Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh, bốn nghị quyết mà Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 6 ban hành là những quyết sách quan trọng của Đảng, đề cập đến nhiều vấn đề rộng lớn, hệ trọng của đất nước, vừa cơ bản, vừa cấp bách và là sự cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm mà Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đề ra. Vì vậy, đây là những vấn đề rất khó, phức tạp và nhạy cảm “liên quan đến đổi mới, phát triển xã hội, đổi mới hệ thống chính trị đồng bộ với đổi mới kinh tế”; liên quan đến những vấn đề lý luận cơ bản về phương thức lãnh đạo của Đảng, vai trò quản lý của Nhà nước và quyền làm chủ của nhân dân; về quan hệ giữa nhà nước, thị trường và xã hội; về xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, kỷ cương, năng động, hiệu lực, hiệu quả; liên quan đến quyền lợi, tâm tư, tình cảm của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; liên quan đến việc chăm sóc, bảo vệ sức khỏe của mọi người, mọi gia đình, vấn đề bảo vệ, phát triển giống nòi, quốc gia, dân tộc… Đây cũng là những vấn đề tác động trực tiếp đến đời sống của nhân dân, có ý nghĩa chính trị, xã hội, nhân văn sâu sắc, được xã hội đặc biệt quan tâm.

Đồng chí Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị,
Đồng chí Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương quán triệt Nghị quyết số 18-NQ/TW “một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương giới thiệu, quán triệt Nghị quyết số 18-NQ/TW “một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”. Đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ giới thiệu, quán triệt Nghị quyết số 19-NQ/TW “về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”. Đồng chí Vũ Đức Đam, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ giới thiệu, quán triệt Nghị quyết số 20-NQ/TW “về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân trong tình hình mới” và Nghị quyết số 21-NQ/TW “về công tác dân số trong tình hình mới”.

Phát biểu bế mạc Hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh, Hội nghị đã diễn ra nghiêm túc với gần 134 ngàn đại biểu tham dự tại gần 900 điểm cầu, nhiều tỉnh, thành phố như Bắc Giang, Tiền Giang, Hà Giang, Lai Châu, TP Hồ Chí Minh… đã nối đường truyền tới các xã. Các đại biểu tham dự Hội nghị đã thể hiện trách nhiệm cao, nhận thức đúng về tính chất, tầm quan trọng, những yêu cầu của Hội nghị Trung ương 6 khóa XII.

Các đại biểu của Đảng bộ Khối DNTW tham dự Hội nghị tại điểm cầu 30 Phạm Hùng, Hà Nội.
Các đại biểu của Đảng bộ Khối DNTW tham dự Hội nghị tại điểm cầu 30 Phạm Hùng, Hà Nội.

Đồng chí đề nghị, các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, ngay sau hội nghị này tiếp tục tổ chức các hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết ở địa phương, đơn vị bảo đảm chất lượng và đúng thời gian quy định. Cần bố trí thời gian thỏa đáng để thảo luận chương trình, kế hoạch hành động sát hợp với tình hình cụ thể của địa phương, đơn vị, với những giải pháp cụ thể, lộ trình thích hợp, nguồn lực bảo đảm, trách nhiệm rõ ràng, nỗ lực và quyết tâm hành động để đưa Nghị quyết vào cuộc sống. Các cấp ủy cần làm tốt công tác tư tưởng đối với cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong quá trình tổ chức thực hiện các Nghị quyết với yêu cầu thống nhất ý chí và hành động trong Đảng, đồng thuận của xã hội.

tại điểm cầu Văn phòng đại diện Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam.
Các đại biểu của Đảng bộ Khối DNTW tham dự Hội nghị tại điểm cầu T.P Hồ Chí Minh.

Đẩy mạnh tuyên truyền cách làm mới, kinh nghiệm hay, mô hình tốt trong thực hiện các Nghị quyết; đấu tranh phê phán quan điểm, luận điệu sai trái, không để các thế lực thù địch, phần tử xấu lợi dụng xuyên tạc, chống phá, chia rẽ nội bộ. Việc triển khai thực hiện các Nghị quyết T.Ư 6, khóa XII phải gắn với thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thường xuyên tăng cường đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện Nghị quyết. Cấp ủy, người đứng đầu các địa phương, đơn vị lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện Nghị quyết; biểu dương, khen thưởng những đơn vị làm tốt, nhắc nhở, phê bình, xử lý đơn vị, cá nhân thực hiện không nghiêm túc, không hiệu quả.

* Ngay sau Hội nghị của Ban Bí thư, Đảng ủy Khối đã tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt quán triệt, triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 6, khóa XII của Đảng bộ Khối.

Đồng chí Phạm Viết Thanh
Đồng chí Phạm Viết Thanh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối quán triệt Chương trình hành động của Đảng bộ Khối thực hiện các Nghị quyết Trung ương 6, khóa XII.

Tại Hội nghị, đồng chí Phạm Viết Thanh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối nêu rõ, căn cứ nội dung các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII và tình hình của Đảng bộ Khối, ngày 30/11/2017, Đảng ủy Khối đã ban hành Chương trình hành động số 14 – CTr/ĐUK thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW “một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” và Nghị quyết số 19-NQ/TW “về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”; Chương trình hành động số 15 – CTr/ĐUK thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW “về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân trong tình hình mới” và Nghị quyết số 21-NQ/TW “về công tác dân số trong tình hình mới”.

Các đại biểu
Các đại biểu của Đảng bộ Khối DNTW tham dự Hội nghị tại điểm cầu 57 Huỳnh Thúc Kháng, Hà Nội.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối yêu cầu, các đảng ủy trong Đảng bộ Khối tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết nghiêm túc, sâu rộng để các cấp ủy, tổ chức đảng, tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng, cơ quan, đơn vị và cán bộ, đảng viên, người lao động nhận thức rõ thực trạng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị; tình hình, nguyên nhân, quan điểm chỉ đạo của Trung ương về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân và công tác dân số trong tình hình mới. Nắm vững quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nêu trong Nghị quyết để tổ chức thực hiện có hiệu quả. Do các đảng bộ của từng tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng… lãnh đạo nhiệm vụ chính trị trọng tâm sản xuất kinh doanh ngành nghề, lĩnh vực khác nhau nên nội dung chương trình hành động của Đảng bộ Khối có tính bao quát. Cấp ủy của các đảng bộ trực thuộc cần cụ thể hóa phù hợp với phạm vi lĩnh vực của mình; chủ động đề ra và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đồng bộ, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, kiên trì, thường xuyên, với quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả để thực hiện thành công Nghị quyết của Đảng.

Quang cảnh Hội nghị của Đảng ủy Khối, tại Hà Nội.
Quang cảnh Hội nghị của Đảng ủy Khối, tại Hà Nội.

Theo kế hoạch của Đảng ủy Khối, việc quán triệt, triển khai Nghị quyết tại các đảng ủy trực thuộc Đảng bộ Khối hoàn thành trong tháng 12/2017; tại các đảng bộ, chi bộ cơ sở hoàn thành trong tháng 1/2018./.

P.V

.
.
.
.