.
.

10 SỰ KIỆN TIÊU BIỂU NĂM 2017 CỦA ĐẢNG BỘ KHỐI DOANH NGHIỆP TRUNG ƯƠNG

Thứ Tư, 24/01/2018|17:39

Năm 2017, tăng trưởng kinh tế của nước ta đạt 6,81%, là mức tăng trưởng cao nhất trong nhiều năm qua.

Tích cực thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tập trung đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo; công tác xây dựng Đảng đạt kết quả tích cực; hệ thống quy chế, quy định tiếp tục được hoàn thiện. Năng lực lãnh đạo của cấp ủy các cấp và tổ chức đảng được nâng cao; các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng trong Khối hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch, đóng góp tích cực vào sự phát triển của kinh tế - xã hội của đất nước.

Trên cơ sở đó, Tạp chí điện tử Đảng ủy Khối lựa chọn 10 sự kiện tiêu biểu trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương năm 2017.

1. Đảng ủy Khối ban hành hệ thống văn bản lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng đảng trong Đảng bộ Khối:

Đồng chí Phạm Viết Thanh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối phát biểu tại Hội nghị tổng kết
Đồng chí Phạm Viết Thanh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối DNTW phát biểu tại Hội nghị tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa VIII về "Chiến lược cán bộ thời kỳ CNH, HĐH đất nước"

- Nghị quyết số 01-NQ/ĐUK ngày 19/01/2017 về nhiệm vụ công tác năm 2017.

- Nghị quyết số 02-NQ/ĐUK ngày 17/7/2017 về nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng trong cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng trong Khối DNTW đến năm 2020.

- Tổng kết 10 năm thực hiện thực hiện NQTW 3 khóa VIII về chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước.

- Quy định số 10-QĐ/ĐUK ngày 14/12/2018 về trách nhiệm đối với người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

- Quy định số 11-QĐ/ĐUK ngày 04/01/2018 về trách nhiệm, quyền hạn của đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối phụ trách các đảng bộ trực thuộc Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương.

- Đề án chuyên đề về lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ đảng viên của Đảng bộ Khối trong tình hình mới.

- Quy định số 07-QĐ/ĐUK ngày 06/7/2017 về tô chức, hoạt động của Đoàn kiểm tra và Đoàn giám sát của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối.

- Ban hành 04 quy định, 15 kế hoạch, 09 hướng dẫn, 01 đề án, 05 chương trình hành động thực hiện các nghị quyết Hội nghị Trung ương 4-5-6 và nhiều văn bản các loại để chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2017.

2. Tuyên dương 192 Bí thư chi bộ tiêu biểu trong công tác xây dựng Đảng và lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh giai đoạn 2014-2016

Chiều ngày 4/1/2017, tại Phủ Chủ tịch, đồng chí Trần Đại Quang - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam đã có buổi gặp mặt 60 bí thư chi bộ tiêu biểu xuất sắc của Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương. Sáng cùng ngày, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối tổ chức Hội nghị tuyên dương 192 Bí thư chi bộ tiêu biểu, được bình chọn từ 5.971 bí thư chi bộ trong toàn Đảng bộ Khối. Đây là những tấm gương tiêu biểu về tinh thần trách nhiệm trong sản xuất kinh doanh và trong công tác xây dựng Đảng; dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; năng động, sáng tạo, tâm huyết, nhiều năm liền hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, chi bộ đạt "trong sạch vững mạnh tiêu biểu", có nhiều đóng góp quan trọng đối với sự phát triển của doanh nghiệp.

3. Kỷ niệm 10 năm thành lập Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương (11/4/2007-11/4/2017)

Đảng bộ Khối được thành lập theo Quyết định số 48-QĐ/TW ngày 11/4/2007 của Trung ương Đảng bao gồm các tổ chức đảng từ các đảng bộ doanh nghiệp trực thuộc Đảng ủy Khối cơ quan Kinh tế Trung ương, Đảng uỷ cơ quan một số bộ, ngành, cấp uỷ địa phương chuyển về; với 28 đảng bộ trực thuộc, trong đó 3 đảng bộ toàn ngành, 16 đảng bộ cấp trên cơ sở và 12 đảng bộ cơ sở; gần 450 đảng bộ, chi bộ cơ sở, hơn 3.100 chi bộ trực thuộc và hơn 33.000 đảng viên. Trải qua 10 năm xây dựng, phát triển, đến tháng 4/2017, Đảng bộ Khối bao gồm 35 đảng bộ trực thuộc, 1.077 tổ chức cơ sở đảng, 5.728 chi bộ trực thuộc, với gần 81 nghìn đảng viên; địa bàn hoạt động trải khắp đất nước.

Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ trao tặng Cờ thi đua của Chính phủ cho Đảng bộ Khối DNTW.
Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ trao tặng Cờ thi đua của Chính phủ cho Đảng bộ Khối DNTW.

Các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng trong Đảng bộ Khối luôn nêu cao vai trò, trách nhiệm là công cụ vật chất quan trọng để Đảng và Nhà nước điều tiết, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội, tăng cường quốc phòng an ninh; hàng năm, đóng góp lớn cho tổng thu ngân sách quốc gia; đảm bảo việc làm và đời sống ổn định cho trên 1 triệu người lao động; luôn đi đầu trong công tác an sinh xã hội, với tổng số gần 31 nghìn tỷ đồng hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng, y tế, giáo dục, hỗ trợ đời sống nhân dân các vùng khó khăn, huyện nghèo, đảo xa... Với những thành tích đã đạt được, năm 2015, Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương đã vinh dự đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất. Nhiều tập thể tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng, đơn vị và cá nhân trong Khối được phong tặng danh hiệu Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới và nhiều phần thưởng cao quý.

Tới dự, trao Cờ Thi đua của Chính phủ tặng Đảng bộ Khối và phát biểu tại Lễ kỷ niệm 10 năm Ngày thành lập Đảng bộ Khối, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh, công tác xây dựng Đảng trong Đảng bộ Khối phải gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, bảo toàn và phát triển vốn Nhà nước giao cho các doanh nghiệp; tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt trong kinh tế nhà nước, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô; hoàn thành các công trình trọng điểm quốc gia; bảo đảm an ninh lương thực, an ninh năng lượng, an sinh xã hội; khắc phục khiếm khuyết của kinh tế thị trường và xây dựng thành công kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

4. Tiếp tục đổi mới phương pháp học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết của Đảng

Năm 2017, Đảng ủy Khối đã tích cực đổi mới phương pháp học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết của Đảng. Trong hai ngày 29 - 30/11, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII); Đảng ủy Khối tổ chức Hội nghị trực tuyến nối cầu với Trung ương tại 217 điểm cầu tới gần 15 nghìn cán bộ tham dự.

5. Các tập đoàn, tổng công ty tái cơ cấu thành công, hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả, đóng góp quan trọng vào tăng trưởng chung của nền kinh tế đất nước 6,81%.

Tập đoàn công nghiệp Cao su Việt Nam
Tập đoàn công nghiệp Cao su Việt Nam sẽ tiến hành IPO trong quý I/2018.

Các chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận trước thuế, nộp ngân sách đều tăng so với cùng kỳ: doanh thu tăng 11,23%; lợi nhuận trước thuế tăng 14,3%; nộp ngân sách nhà nước tăng 7%.

Nhiều tập đoàn, tổng công ty được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án tái cơ cấu, phương án sắp xếp, cơ cấu lại giai đoạn 2017-2020. Các đơn vị tiến hành IPO trong quý I/2018: Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, Tổng công ty Lương thực miền Nam...

6. Các ngân hàng thương mại nhà nước (Vietinbank, Vietcombank, Agribank, BIDV) hoàn thành toàn diện, vượt mức các chỉ tiêu, đặc biệt xử lý nợ xấu; tăng trưởng tín dụng đạt 17,72%, tổng tài sản tăng, đảm bảo tính thanh khoản, ổn định tiền tệ cho nền kinh tế.

Vietcombank - Ngân hàng nộp thuế doanh nghiệp lớn nhất:

Vietinbank - Ngân hàng điện tử với dự án ngân hàng lõi (Core Banking) tốt nhất:

BIDV - Ngân hàng bán lẻ tốt nhất Việt Nam:

Agribank - Ngân hàng lớn nhất Việt Nam:

7. Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam hoàn thành 100% chỉ tiêu kế hoạch được Thủ tướng Chính phủ giao với gần 7 triệu khách hàng là hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và các đối tượng chính sách khác.

Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam triển khai đồng bộ các giải pháp bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền, thực hiện thu phí tổng giá trị 5,834 nghìn tỷ đồng của 100% tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi.

Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước bán vốn thành công tại 33 doanh nghiệp, doanh thu 1,03 nghìn tỷ đồng, thặng dư 566 tỷ đồng.

8. Trao Quyết định Chủ tịch Hội đồng thành viên, Bí thư Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

Đồng chí Phạm Viết Thanh trao Quyết định
Đồng chí Phạm Viết Thanh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương trao Quyết định chỉ định đồng chí Trần Sỹ Thanh giữ chức Bí thư Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam nhiệm kỳ 2015-2020.

Ngày 3/1/2018, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trao Quyết định bổ nhiệm đồng chí Trần Sỹ Thanh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. Đồng chí Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương trao Quyết định chỉ định đồng chí Trần Sỹ Thanh giữ chức Bí thư Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam nhiệm kỳ 2015-2020.

9. Các doanh nghiệp, ngân hàng trong Khối Doanh nghiệp Trung ương đi đầu trong công tác an sinh xã hội, đóng góp 2,17 nghìn tỷ đồng; dẫn đầu là Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam với hơn 700 tỷ đồng.

Các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng trong Khối hỗ trợ nhân dân tỉnh Yên Bái khắc phục hậu quả thiên tai.
Các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng trong Khối hỗ trợ nhân dân tỉnh Sơn La khắc phục hậu quả thiên tai.

10. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ III, nhiệm kỳ 2017-2022 và tổ chức Lễ tuyên dương 100 thanh niên tiên tiến lần thứ IV-2017.

 TCĐT ĐUK

.
.
.
.