.
.

Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương:

Triển khai nhiệm vụ trọng tâm Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" năm 2018

Thứ Bảy, 10/03/2018|21:24

Ngày 8/3, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã báo cáo kết quả thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018.

Đồng chí Phạm Tấn Công - Phó Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” của Đảng ủy Khối DNTW chủ trì buổi làm việc.
Đến dự có các thành viên Ban Chỉ đạo; đại diện lãnh đạo các ban, đơn vị của Đảng ủy Khối và các đảng ủy trực thuộc.
Báo cáo kết quả thực hiện năm 2017, đồng chí Nguyễn Thị Tiếp - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Chỉ đạo Cuộc Vận động của Đảng ủy Khối DNTW cho biết: Trong năm 2017, Ban Chỉ đạo CVĐ đã tham mưu với Ban Thường vụ Đảng ủy Khối chỉ đạo các đảng ủy trực thuộc nghiêm túc quán triệt, tiếp tục cụ thể hóa chủ trương của Bộ Chính trị, Ban Chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động và nội dung Chỉ thị số 01-CT/ĐUK, ngày 21/12/2015 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về Cuộc vận động vào Nghị quyết chuyên đề và Chương trình công tác năm 2017 của đảng bộ; hướng dẫn các đảng ủy tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ, giải pháp, xác định nhu cầu và năng lực đáp ứng sản phẩm dịch vụ, khả năng liên doanh, liên kết của các đơn vị trong Khối để từ đó xây dựng hình thức hợp tác, giao lưu, phối hợp bảo đảm sử dụng tối đa sản phẩm dịch vụ của nhau.
Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện Cuộc vận động“Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”(Quyết định số 699-QĐ/ĐUK ngày 24/4/2017) gồm 18 thành viên, do đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy Khối làm Trưởng Ban. Ban Chỉ đạo đã xây dựng Quy chế làm việc; tổ chức họp, ban hành Chương trình công tác số 09-CTr/BCĐ ĐUK và phân công nhiệm vụ các đồng chí thành viên; chỉ đạo, hướng dẫn các đảng ủy trực thuộc tiếp tục kiện toàn Ban chỉ đạo Cuộc vận động, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên và rà soát, bổ sung nhiệm vụ vào kế hoạch hoạt động, chương trình công tác năm 2017.
Đồng chí Phạm Tấn Công - Phó Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” của Đảng ủy Khối DNTW đã đánh giá cao những kết quả đạt được trong năm qua
Đồng chí Phạm Tấn Công - Phó Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” của Đảng ủy Khối DNTW đã đánh giá cao những kết quả đạt được trong năm 2017.
Bên cạnh đó, chỉ đạo các đảng ủy tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ sản xuất kinh doanh; xác định nhu cầu và năng lực đáp ứng sản phẩm dịch vụ, khả năng liên doanh, liên kết của các đơn vị trong Khối để từ đó xây dựng hình thức hợp tác, giao lưu, phối hợp bảo đảm sử dụng tối đa sản phẩm dịch vụ của nhau. Hoàn thiện bộ tài liệu ký kết Thỏa thuận hợp tác thực hiện chủ trương “ưu tiên sử dụng sản phẩm, dịch vụ của nhau” giữa các doanh nghiệp, đơn vị trong Khối; khuyến khích các doanh nghiệp, ngân hàng nghiên cứu sản phẩm, dịch vụ, chủ động ký song phương, đa phương theo nhu cầu và tổ chức gặp gỡ, trao đổi, ký các nội dung hợp tác ưu tiên sử dụng sản phẩm, dịch vụ của nhau.
Ban Chỉ đạo Cuộc vận động đã tổ chức họp giao ban định kỳ, chỉ đạo Cơ quan thường trực giúp việc Ban Chỉ đạo xây dựng kế hoạch; khảo sát nắm tình hình, đánh giá kết quả thực hiện Cuộc vận động tại 04 đảng ủy trực thuộc.
Các đảng ủy trực thuộc đã tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các chủ trương của Đảng, Chính phủ và của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối. Năm 2017, các đảng ủy trong Khối đã ban hành 90 văn bản chỉ đạo về triển khai Cuộc vận động đến tổ chức đảng trực thuộc, tập trung chỉ đạo phát huy nội lực, tăng tỷ lệ nội địa hóa sản phẩm, tăng cường sử dụng hàng Việt và ưu tiên sử dụng sản phẩm, dịch vụ trong nội Khối. Tích cực nghiên cứu, cải tiến, đổi mới công nghệ sản xuất, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong các hoạt động nhằm giảm chi phí, hạ giá thành, nâng cao hiệu quả sản xuất, năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp; giữ vững và phát triển thị trường trong và ngoài nước, chủ động, tích cực hội nhập kinh tế quốc tế. Trong năm đã có 102 ban chỉ đạo Cuộc vận động các cấp được kiện toàn, thành lập mới tại các đảng bộ trực thuộc. Hội đồng thành viên, Ban Tổng giám đốc đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc rà soát, sửa đổi, bổ sung kế hoạch sản xuất kinh doanh, phát triển thị trường, nâng cao khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp; chủ động phối hợp với các doanh nghiệp trong Khối nghiên cứu, khảo sát, đánh giá thực trạng và nhu cầu kinh doanh, thị trường. Nhiều tập đoàn, tổng công ty chỉ đạo các đơn vị thành viên lập kế hoạch sản xuất, mua sắm đầu tư trong đó ưu tiên và nâng cao tỷ trọng sử dụng dịch vụ, sản phẩm trong nước; tổ chức Hội nghị khách hàng cung cấp thông tin sát thực, kịp thời về đơn vị sản xuất, sản phẩm cũng như tìm hiểu, nắm bắt các nhu cầu, phản hồi, đánh giá của khách hàng về sản phẩm, dịch vụ đang cung cấp. Ngoài ra, các doanh nghiệp đã và đang tích cực xây dựng thương hiệu, đẩy mạnh quảng bá, truyền thông để người tiêu dùng biết đến sản phẩm của mình; phát triển kênh phân phối tạo điều kiện thuận lợi cho sản phẩm của mình đến với người tiêu dùng mọi lúc, mọi nơi.
Với vai trò nhà sản xuất hàng hóa, các doanh nghiệp, ngân hàng trong Khối đã phát huy vai trò chủ động đi đầu sử dụng hàng Việt Nam ở tất cả các công đoạn của quá trình đầu tư, sản xuất kinh doanh, sử dụng dịch vụ thay thế hàng nhập khẩu, đưa nội dung sử dụng hàng hóa trong nước sản xuất được vào công tác xây dựng kế hoạch hàng năm để sử dụng các sản phẩm trong nội bộ của các tập đoàn, tổng công ty và sản phẩm của các doanh nghiệp khác trong nước. Tổng giá trị cung cấp, sử dụng hàng hóa, sản phẩm, dịch vụ trong nước của các doanh nghiệp, ngân hàng trong Khối hàng trăm nghìn tỷ đồng; cung cấp dịch vụ, đáp ứng nhu cầu tiêu thụ trong nước, các doanh nghiệp, ngân hàng trong Khối với hệ thống chi nhánh, công ty thành viên trải rộng khắp cả nước đã cung cấp hàng trăm nghìn sản phẩm có chất lượng cao, giá thành cạnh tranh đáp ứng mọi yêu cầu của tất cả các khách hàng, có nhiều sản phẩm được thị trường đánh giá cao và sử dụng rộng rãi trong cả nước như xi măng, thép xây dựng, dệt may, hóa chất, gạo, giấy, dịch vụ bưu chính, viễn thông,...
Nhiều doanh nghiệp trong Khối đã phấn đấu đạt tỷ lệ nội địa hóa từ 70%-90%, một số đơn vị thành viên hoặc dự án tỷ lệ nội địa đạt 100%; hàng hóa nội địa trong mua sắm trang thiết bị làm việc luôn chiếm trên 95% giá trị. Xây dựng đội ngũ cán bộ kỹ thuật làm chủ công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực thay thế nguồn nhân lực thuê của nước ngoài, tiết kiệm ngân sách nhà nước hàng trăm tỷ đồng mỗi năm.
Đồng chí Nguyễn Thị Tiếp - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Chỉ đạo Cuộc Vận động của Đảng ủy Khối DNTW Báo cáo kết quả thực hiện năm 2017.
Đồng chí Nguyễn Thị Tiếp - Ủy viên BTV, Trưởng Ban Dân vận, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Chỉ đạo Cuộc Vận động của Đảng ủy Khối DNTW báo cáo kết quả thực hiện năm 2017.
Năm 2017 đã có 13 tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng trong Khối tiếp tục tổ chức ký kết 1.322 lượt cam kết hợp tác ưu tiên sử dụng sản phẩm, dịch vụ của nhau, cụ thể hóa bằng triển khai nhiều hợp đồng của các đơn vị thành viên trên nhiều lĩnh vực như xây dựng, sản xuất hàng tiêu dùng, may mặc, sản xuất nông lâm nghiệp, giao thông vận tải, thương mại dịch vụ, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm với trị giá hợp đồng hàng chục nghìn tỷ đồng (tiêu biểu Tổng công ty Thép, Tổng công ty Bưu điện; Ngân hàng TMCP Công thương; Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; Tổng công ty Đường sắt; Tổng công ty Viễn thông MobiFone,...). Hầu hết các doanh nghiệp, ngân hàng trong Khối đã nghiên cứu, khảo sát, đánh giá thực trạng và nhu cầu thị trường; xác định nhu cầu và năng lực đáp ứng các sản phẩm, dịch vụ, khả năng liên doanh, liên kết của các đơn vị để từ đó xây dựng hình thức hợp tác, phối hợp, hỗ trợ, tổ chức ký kết giao ước thực hiện hoạt động liên kết, hợp tác hai bên, ba bên nhằm tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động.
Tuy nhiên, trong năm qua, công tác tuyên truyền về Cuộc vận động có doanh nghiệp, đơn vị chưa thường xuyên; vai trò của tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên trong doanh nghiệp, đơn vị tham gia tuyên truyền về Cuộc vận động chưa đồng đều. Việc sử dụng sản phẩm, hàng hóa nội địa và dịch vụ của một số doanh nghiệp, đơn vị còn mang tính đơn lẻ, chưa có kế hoạch và sự điều phối thống nhất. Một số doanh nghiệp chưa thực sự tích cực, chủ động giới thiệu, xây dựng thương hiệu của đơn vị mình để tăng khả năng cạnh tranh với các doanh nghiệp ngoài ngành. Hoạt động xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường tiêu thụ nội địa cũng như việc tổ chức Hội chợ, các phiên hàng Việt về nông thôn còn ít so với nhu cầu của người tiêu dùng địa phương. Công tác kiểm tra, giám sát, theo dõi, đôn đốc thực hiện của Ban chỉ đạo Cuộc vận động chưa nhiều, chưa thường xuyên; công tác thông tin, báo cáo kết quả thực hiện Cuộc vận động ở một số ban chỉ đạo chưa thực hiện đúng theo quy định. Chưa có bộ tiêu chí thống nhất trong Đảng bộ Khối để đánh giá hoạt động của Ban Chỉ đạo Cuộc vận động ”Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.
Tại buổi làm việc, các đại biểu đã thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến về triển khai nhiệm vụ năm 2018, để việc thực hiện Cuộc vận động ngày càng thiết thực, hiệu quả hơn. Tham gia góp ý vào Dự thảo Chương trình công tác năm 2018; Dự thảo Hướng dẫn tiêu chí đánh giá hoạt động của Ban Chỉ đạo Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.
Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phạm Tấn Công - Phó Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” của Đảng ủy Khối DNTW đã đánh giá cao những kết quả đạt được trong năm qua. Đồng thời đề nghị Ban Chỉ đạo Cuộc vận động của Đảng ủy Khối cần tiếp tục tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo các đảng ủy trực thuộc tuyên truyền, và triển khai thực hiện các Kết luận, Chỉ thị của Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ và Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và chủ trương các doanh nghiệp, ngân hàng, đơn vị trong Khối Doanh nghiệp Trung ương sử dụng sản phẩm, dịch vụ của nhau. Xây dựng Hướng dẫn tiêu chí đánh giá hoạt động của Ban Chỉ đạo Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.
Bên cạnh đó, đồng chí yêu cầu phải tiếp tục đẩy mạnh Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” bằng việc thúc đẩy tiêu dùng trong Khối với những mặt hàng Việt chất lượng tốt, giá rẻ, đủ sức cạnh tranh với hàng ngoại; đôn đốc, thúc đẩy việc hợp tác giữa các đơn vị trong Khối. Nắm bắt tình hình, định kỳ báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy Khối những khó khăn vướng mắc trong sản xuất và tiêu thụ hàng hóa của các doanh nghiệp, đơn vị thuộc Khối; làm tốt công tác thi đua khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong thực hiện Cuộc vận động.
Đối với các đảng ủy trực thuộc, tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo các doanh nghiệp, đơn vị xây dựng, rà soát, bổ sung chương trình hành động, kế hoạch tổ chức thực hiện Cuộc vận động; phát triển hệ thống phân phối thúc đẩy sản xuất, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ thương hiệu Việt; giữ vững, mở rộng thị trường trong và ngoài nước; tích cực thực hiện các giải pháp của Chính phủ để giữ vững ổn định sản xuất, kinh doanh; góp phần thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của đất nước và hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. 
Đồng chí cho rằng nhiệm vụ trọng tâm tới đây là đổi mới công tác tuyên truyền và tăng cường quảng bá hàng hóa, sản phẩm thương hiệu Việt, nêu gương những tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong thực hiện Cuộc vận động trên website của các đơn vị, Tạp chí Điện tử Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương và trên các phương tiện thông tin, truyền thông. Tổ chức các hoạt động bán hàng khuyến mại và tổ chức điều tra, khảo sát thị trường; hợp tác với các địa phương trong việc trao đổi giới thiệu các sản phẩm và nhu cầu tiêu thụ hàng hóa,…
P.V
 
.
.
.
.