.
.

Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tháng 3/2018

Thứ Sáu, 30/03/2018|15:00

Ngày 29/3, tại Hà Nội, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương họp phiên thường kỳ tháng 3/2018. Đồng chí Phạm Viết Thanh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối chủ trì Hội nghị.

Dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối; đại diện các Ban Đảng Trung ương. 

Quang cảnh Hội nghị
Đồng chí Phạm Viết Thanh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối chủ trì Hội nghị.

Hội nghị đã thảo luận, cho ý kiến về Đề án chuyển chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy văn phòng các ban xây dựng Đảng của Đảng ủy Khối về Văn phòng Đảng ủy Khối; triển khai một số nội dung trong công tác quy hoạch cấp ủy Khối; việc đề nghị khen thưởng các danh hiệu bậc cao năm 2017. Xem xét dự thảo đề cương kiểm tra, giám sát và dự kiến các đoàn kiểm tra, giám sát chuyên đề của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối; về Quy định tổ chức học tập, quán triệt và triển khai nghị quyết của Trung ương và của Đảng ủy Khối trong Đảng bộ Khối DNTW; về việc ban hành Quy chế công tác dân vận, xây dựng Quy định về chế độ báo cáo với Đảng ủy Khối DNTW. Bàn và cho ý kiến một số nội dung khác.

Trước đó, ngày 13/3, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã họp, cho ý kiến về việc ban hành hướng dẫn một số nội dung về quy trình kiện toàn cấp ủy, ủy ban kiểm tra và công tác cán bộ lãnh đạo, quản lý doanh nghiệp trong Khối DNTW./.

P.V

.
.
.
.