.
.

Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tháng 4/2018

Thứ Tư, 25/04/2018|16:07

Ngày 23/4, tại Hà Nội, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương họp phiên thường kỳ tháng 4/2018. Đồng chí Phạm Viết Thanh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối chủ trì Hội nghị.

Dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối; đại diện các Ban Đảng Trung ương: Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Văn phòng Trung ương.

Đồng chí Phạm Viết Thanh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối chủ trì Hội nghị
Đồng chí Phạm Viết Thanh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối chủ trì Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, cho ý kiến vào Tờ trình về việc lùi thời gian trình một số nội dung công việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tại kỳ họp tháng 4/2018; Tờ trình về việc xin ý kiến dự thảo Báo cáo kết quả công tác quý I/2018 của Đảng bộ Khối; Tờ trình về việc đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương và Nghị quyết Đại hội các đảng bộ trực thuộc; Tờ trình về việc điều chỉnh phân công Thường trực, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối; Báo cáo về tình hình công tác cán bộ chủ chốt trong Đảng bộ Khối 4 tháng đầu năm 2018; Tờ trình về việc phê duyệt kết quả rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy nhiệm kỳ 2015 – 2020 và nhiệm kỳ 2020 – 2025 các đảng ủy trực thuộc Đảng ủy Khối; Tờ trình về việc phân loại đảng viên năm 2017 đối với đồng chí Lê Anh Sơn - Ủy viên BCH Đảng bộ Khối, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Hàng hải Việt Nam; Tờ trình xin ý kiến về một số nguyên tắc làm cơ sở để rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy Khối nhiệm kỳ 2015 – 2020; Tờ trình về phương án nhân sự rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy Khối nhiệm kỳ 2015 – 2020 và nhiệm kỳ 2020 – 2025; Tờ trình về việc bổ nhiệm thành viên HĐTV Tổng công ty Giấy Việt Nam; Tờ trình về việc ban hành Quy định trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng tiếp tục phát huy vai trò của công nhân viên chức, người lao động đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và cho ý kiến một số nội dung khác.

P.V

.
.
.
.