.
.

Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tháng 5/2018

Thứ Ba, 22/05/2018|15:47

Ngày 21/5, tại Hà Nội, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương họp phiên thường kỳ tháng 5/2018. Đồng chí Phạm Viết Thanh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối chủ trì Hội nghị.

Đồng chí Phạm Viết Thanh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối chủ trì Hội nghị.
Đồng chí Phạm Viết Thanh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối chủ trì Hội nghị.

Dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối; đại diện các Ban Đảng Trung ương. 

Tại Hội nghị, đồng chí Phạm Viết Thanh - Bí thư Đảng ủy Khối đã thông báo tóm tắt kết quả Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII). Đồng chí Phạm Viết Thanh giao các Ban, đơn vị Đảng ủy Khối chuẩn bị các điều kiện để tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết của Hội nghị trong Đảng bộ Khối đạt kết quả tốt.

Hội nghị đã cho ý kiến đối với các nội dung: Dự thảo Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 27-  NQ/TW ngày 6/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa X) về “Xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa”; Tờ trình về xây dựng và triển khai thực hiện thí điểm việc bố trí, sử dụng, tuyển dụng và quản lý công chức ngành Tổ chức xây dựng Đảng gắn với vị trí việc làm tại Ban Tổ chức Đảng ủy Khối …. Thảo luận và cho ý kiến một số nội dung khác./.

P.V

 

.
.
.
.