.
.

Khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới

Thứ Ba, 22/05/2018|17:18
Ngày 22/5, tại Hà Nội, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương phối hợp với Đảng ủy Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD) tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho hơn 120 đảng viên mới tại các chi/đảng bộ cơ sở trực thuộc Khối.
Các đại biểu tham dự chương trình
Các đại biểu tham dự chương trình.
Đến dự có các đồng chí: Hồ Xuân Trường - Ủy viên BCH Đảng bộ Khối, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Đảng ủy Khối DNTW; Lại Thị Thu Hương – Chánh Văn phòng, Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Tổng công ty HUD cùng lãnh đạo, cán bộ Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị Đảng ủy Khối và các đảng viên mới tại 15 đảng ủy trực thuộc.
Trong thời gian học tập, các học viên được nghiên cứu các nội dung cơ bản như: Chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh - nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng và cách mạng Việt Nam; Độc lập dân tộc gắn liền với CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam; Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ XHCN, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN; Nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; Phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam; Phát triển GDĐT, KHCN; xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam; quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường; Tăng cường quốc phòng và an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội; Xây dựng Đảng về đạo đức; Đường lối phát triển kinh tế - xã hội của Đảng; Chủ động và tích cực hội nhập quốc tế.
Đồng chí Hồ Xuân Trường – Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Đảng ủy Khối DNTW phát biểu khai giảng lớp học
Đồng chí Hồ Xuân Trường – Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Đảng ủy Khối DNTW phát biểu khai giảng lớp học.
Phát biểu tại buổi khai giảng, đồng chí Hồ Xuân Trường – Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Đảng ủy Khối DNTW nhấn mạnh: Đảng ủy Khối DNTW luôn quan tâm tới hoạt động bồi dưỡng, nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức cách mạng và trình độ trí tuệ cho đội ngũ đảng viên mới. Việc tổ chức lớp học nhằm trang bị kiến thức cơ bản cho các đảng viên, góp phần nâng cao nhận thức về lý luận chính trị, vai trò, trách nhiệm của bản thân trong quá trình phấn đấu, rèn luyện theo mục tiêu, lý tưởng để trở thành đảng viên chính thức của Đảng Cộng sản Việt Nam. 
Đồng thời đề nghị các đồng chí đảng viên mới dành thời gian để học tập trên lớp, đảm bảo nghiêm túc nội quy của lớp học. Bên cạnh đó, các đồng chí tại các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng trong Khối có thể trao đổi thêm các kinh nghiệm thực tiễn trong công tác xây dựng đảng và hoạt động sản xuất kinh doanh tại đơn vị, để bài học thêm sinh động; luôn tự học hỏi, giữ vững bản lĩnh chính trị, nâng cao nghiệp vụ chuyên môn, thực hiện tốt những nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng các Đảng bộ, Chi bộ nơi mình đang công tác trong sạch, vững mạnh.
Quang cảnh lớp học
Quang cảnh lớp học.
P.V
 
.
.
.
.