.
.

VĂN PHÒNG ĐẢNG ỦY KHỐI:

Tập huấn ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ hoạt động chuyên môn

Thứ Ba, 29/05/2018|11:28

Thực hiện Quyết định số 260 - QĐ/TW của Ban Bí thư về việc ban hành Chương trình ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan Đảng giai đoạn 2015 – 2020; vừa qua, tại Hà Nội, Văn phòng Đảng ủy Khối DNTW đã tổ chức tập huấn sử dụng thư điện tử và phần mềm thống kê số liệu báo cáo cho cán bộ, chuyên viên các Ban, đơn vị Cơ quan Đảng ủy Khối và các Đảng ủy trực thuộc.

Đồng chí Chu Đình Động - Ủy viên BCH Đảng bộ Khối, Phó Chánh văn phòng Thường trực phát biểu tại hội nghị tập huấn.
Đồng chí Chu Đình Động - Ủy viên BCH Đảng bộ Khối, Phó Chánh Văn phòng Thường trực phát biểu tại hội nghị tập huấn.

Tại các buổi tập huấn, cán bộ của Tổng công ty Dịch vụ Viễn thông (Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam - VNPT) đã hướng dẫn cán bộ, chuyên viên các Ban, đơn vị Cơ quan Đảng ủy Khối kỹ thuật cài đặt và sử dụng hệ thống email của Cơ quan; hướng dẫn cán bộ, chuyên viên Cơ quan Đảng ủy Khối và các Đảng ủy trực thuộc sử dụng phần mềm thống kê số liệu báo cáo về hoạt động sản xuất kinh doanh và công tác xây dựng Đảng.

Các đại biểu tham dự tập huấn.
Các đại biểu tham dự tập huấn.

Sau khi tập huấn, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong Cơ quan Đảng ủy Khối và các Đảng ủy trực thuộc được triển khai ngay trong tháng 6/2018, qua đó nhằm đảm bảo hoạt động đồng bộ, chính xác, nhanh chóng, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tập huấn cài đặt và sử dụng hệ thống email của Cơ quan Đảng ủy Khối DNTW
Tập huấn cài đặt và sử dụng hệ thống email của Cơ quan Đảng ủy Khối DNTW
Cán bộ, chuyên viên Cơ quan Đảng ủy Khối và các Đảng ủy trực thuộc thực hành sử dụng phần mềm thống kê số liệu báo cáo.
Cán bộ, chuyên viên Cơ quan Đảng ủy Khối và các Đảng ủy trực thuộc thực hành sử dụng phần mềm thống kê số liệu báo cáo.

P.V

 

.
.
.
.