.
.

Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tháng 7/2018

Thứ Ba, 24/07/2018|19:02

Ngày 24/7/2018, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã tổ chức Hội nghị Ban Thường vụ thường kỳ tháng 7/2018. Đồng chí Phạm Viết Thanh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối chủ trì Hội nghị.

Dự Hội nghị, có đại diện lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Trung ương; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương.

Đồng chí Phạm Viết Thanh - Bí thư Đảng ủy Khối chủ trì Hội nghị.
Đồng chí Phạm Viết Thanh - Bí thư Đảng ủy Khối chủ trì Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận và cho ý kiến vào dự thảo Báo cáo kết quả công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018; Báo cáo về tình hình xem xét, xử lý đơn, thư 6 tháng đầu năm 2018; các Tờ trình về công tác cán bộ của Đảng ủy Khối nhiệm kỳ 2015 – 2020 và một số đảng ủy trực thuộc, nhiệm kỳ 2015 – 2020, bổ sung quy hoạch nhiệm kỳ 2020 – 2025: Tổng công ty Thuốc lá; Tổng công ty Giấy; Tập đoàn Hóa chất; Tổng công ty Lương thực miền Nam, Tập đoàn Công nghiệp Cao su; Tổng công ty Cà phê; Tổng công ty Công nghiệp Xi măng; các Tờ trình về việc ban hành Quy định về công tác cán bộ Cơ quan Đảng ủy Khối; dự thảo Chương trình hành động thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa XII; Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 06/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương khóa X “về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”; cho ý kiến vào dự thảo Báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm 2018 và một số nội dung khác.

Đồng chí Phạm Viết Thanh - Bí thư Đảng ủy Khối tặng hoa và biểu trưng của Đảng ủy Khối DNTW cho đồng chí Nguyễn Văn Thắng - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy VietinBank thôi tham gia Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối DNTW
Nhân dịp này, đồng chí Phạm Viết Thanh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối chúc mừng đồng chí Nguyễn Văn Thắng - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Đảng  ủy Khối DNTW, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) nhận nhiệm vụ mới tại tỉnh Quảng Ninh do Bộ Chính trị phân công.

P.V

.
.
.
.