.
.

Hội nghị toàn quốc quán triệt các Nghị quyết Trung ương 7, Khóa XII

Chủ Nhật, 01/07/2018|16:43

Ngày 29/6, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị cán bộ toàn quốc học tập, quán triệt các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII) của Đảng theo hình thức trực tuyến từ điểm cầu chính tại Hà Nội đến các điểm cầu tại các đảng ủy trực thuộc Trung ương và 63 tỉnh, thành phố trong cả nước. 

Dự hội nghị tại điểm cầu chính có đồng chí Trần Quốc Vượng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; cùng các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng; Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Phó Thủ tướng Chính phủ; Phó Chủ tịch Quốc hội; Ủy viên Trung ương Đảng; lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể trung ương; các ban cán sự Đảng, Đảng đoàn,...

Tham dự Hội nghị tại điểm cầu 1 (Hội trường Tổng Công ty Hạ tầng mạng VNPT – NET, số 30 Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Hà Nội) của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương có đồng chí Phạm Viết Thanh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương cùng các đồng chí đại diện lãnh đạo các ban, đơn vị của Đảng ủy Khối và đại diện lãnh đạo, cán bộ chủ chốt các Đảng ủy trực thuộc.

Tham dự Hội nghị tại điểm cầu 3 (Văn phòng đại diện Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, số 42 Phạm Ngọc Thạch – TP.HCM) của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương có đồng chí Phạm Tấn Công – Phó Bí thư Đảng ủy Khối và đại diện lãnh đạo, cán bộ chủ chốt các Đảng ủy trực thuộc khu vực phía Nam.

Hội nghị còn được kết nối trực tuyến tới gần 400 điểm cầu tại các đảng ủy trực thuộc Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương với hơn 30 nghìn cán bộ, đảng viên của Cơ quan Đảng ủy Khối và các đảng ủy trực thuộc tham gia học tập, quán triệt Nghị quyết.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Trần Quốc Vượng tới dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.
Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Trần Quốc Vượng dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Trần Quốc Vượng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng nêu rõ, các Nghị quyết vừa được Ban Chấp hành Trung ương thông qua là sự cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm mà Đại hội XII của Đảng đã đề ra, đề cập tới những vấn đề lớn, hệ trọng, vừa cấp bách trước mắt, vừa cơ bản, lâu dài, có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển bền vững đất nước, tác động to lớn, sâu rộng, trực tiếp đến đời sống, tâm tư của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân. Tham dự hội nghị lần này là cán bộ chủ chốt từ cấp huyện trở lên. Do vậy, việc học tập, quán triệt không chỉ để hiểu, nhận thức đúng về nghị quyết mà còn giúp có thêm kiến thức để làm tốt việc giới thiệu, quán triệt nghị quyết cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, đồng thời trực tiếp chỉ đạo triển khai, thực hiện nghị quyết tại địa phương, đơn vị mình thời gian tới.

Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Trần Quốc Vượng đề nghị, cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, chú ý lắng nghe báo cáo viên trình bày để nắm vững nội dung cơ bản của các nghị quyết, nhất là những vấn đề mới, kết hợp với nghiên cứu tài liệu, tăng cường trao đổi, thảo luận, liên hệ thực tiễn với địa phương, đơn vị mình để nhận thức đầy đủ hơn nội dung các nghị quyết. Sau hội nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, đoàn thể phải nhanh chóng xây dựng kế hoạch, tổ chức tốt việc triển khai học tập, quán triệt, tuyên truyền, giới thiệu ba Nghị quyết cho cán bộ, đảng viên và nhân dân ở địa phương, đơn vị mình. Quá trình tổ chức học tập, tuyên truyền nghị quyết phải coi trọng tính thiết thực, hiệu quả, phù hợp với từng đối tượng; kiên quyết khắc phục bệnh lười học nghị quyết, học tập hình thức, đối phó, tiếp tục đổi mới việc học tập nghị quyết, trên cơ sở coi trọng cá nhân chủ động tự nghiên cứu nghị quyết, trao đổi, thảo luận.

Các đại biểu Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tham dự Hội nghị Trung ương 7, Khóa XII tại điểm cầu 30 Phạm Hùng.
Đồng chí Phạm Viết Thanh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối và các đại biểu Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tham dự Hội nghị Trung ương 7, Khóa XII tại điểm cầu 1 - số 30 Phạm Hùng.

Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Trần Quốc Vượng nhấn mạnh, các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ chủ chốt của ban, bộ, ngành liên quan trực tiếp tới ba lĩnh vực: cán bộ, tiền lương và bảo hiểm xã hội, cần có thêm các hình thức thảo luận, hội thảo, tọa đàm chuyên sâu, phân tích kỹ tình hình, đánh giá những kết quả đạt được, hạn chế, yếu kém, nhận thức sâu sắc, đầy đủ nội dung của từng nghị quyết. Dành thời gian thỏa đáng để cụ thể hóa nghị quyết các chương trình, kế hoạch hành động sát hợp với thực tiễn địa phương, đơn vị. Trong đó, cần xác định rõ việc cụ thể, gắn với trách nhiệm cá nhân trong lãnh đạo, tổ chức thực hiện nghị quyết. Chú trọng phát huy vai trò của các cơ quan báo chí trong tuyên truyền ba Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, trên cơ sở đổi mới hình thức, nội dung tuyên truyền, giúp nhân dân hiểu đúng, đầy đủ, cặn kẽ các chủ trương lớn của Đảng, tránh lợi dụng làm ảnh hưởng đến ổn định xã hội.

Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Trần Quốc Vượng lưu ý, trong quá trình tổ chức học tập, quán triệt, thực hiện Nghị quyết Trung ương 7, cấp ủy các cấp cần quan tâm đánh giá, tổng hợp những đề xuất, kiến nghị, kể cả những ý kiến khác nhau trong nhận thức và tổ chức thực hiện nghị quyết, để có hình thức giải đáp kịp thời và báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Kiên quyết đấu tranh với những ý kiến không mang tính xây dựng, những quan điểm sai trái, thù địch, cản trở việc nghiên cứu, học tập, tuyên truyền và tổ chức thực hiện các nghị quyết.

Quang cảnh hội nghị trực tuyến tại điểm cầu 1 - số 30 Phạm Hùng - Hà Nội.
Quang cảnh hội nghị trực tuyến tại điểm cầu 1 - số 30 Phạm Hùng, Hà Nội.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, giới thiệu, quán triệt Nghị quyết số 26-NQ/TW “về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”.

Chiều cùng ngày, đồng chí Đào Ngọc Dung - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội, giới thiệu, quán triệt Nghị quyết số 28-NQ/TW “về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội”; đồng chí Lê Vĩnh Tân - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ giới thiệu, quán triệt Nghị quyết số 27-NQ/TW “về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp".

Phát biểu bế mạc hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị, các cấp ủy tiếp tục phát huy tinh thần, hiệu quả tại hội nghị lần này, thực hiện tốt theo Hướng dẫn số 65-HD/BTGTƯ ngày 28/5/2018, phát huy vai trò của báo chí, chủ động, tích cực ứng dụng công nghệ thông tin, đổi mới việc học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng, bảo đảm thực chất, hiệu quả, lan tỏa mạnh trong đời sống xã hội.

Các đại biểu tham dự Hội nghị
Các đại biểu tham dự Hội nghị tại điểm cầu 2 - số 57 Huỳnh Thúc Kháng, Hà Nội.

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị cấp ủy các cấp thực hiện tốt chỉ đạo của đồng chí Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng trong phát biểu khai mạc, trước hết là kiên quyết khắc phục “bệnh” lười học nghị quyết, vì đây là một trong những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị đã được nêu rõ trong Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). "Lười" học nghị quyết còn là nguyên nhân dẫn đến một biểu hiện suy thoái khác là “Nói và viết không đúng với quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước”.

Điểm cầu phía Nam tại Văn phòng đại diện Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (42 Phạm Ngọc Thạch, P6, Q3, TP.HCM).
Các đại biểu tham dự Hội nghị tại điểm cầu phía Nam - Văn phòng đại diện Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (42 Phạm Ngọc Thạch, TP.HCM).

Đồng chí Võ Văn Thưởng lưu ý, việc thực hiện các nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 phải gắn với thực hiện các nghị quyết Hội nghị Trung ương 4, Hội nghị Trung ương 5 và Hội nghị Trung ương 6 khóa XII; bảo đảm sự thống nhất về nhận thức và hành động, phát huy vai trò, trách nhiệm cá nhân, nhất là người đứng đầu.

P.V

.
.
.
.