.
.

Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương tiếp tục nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng

Chủ Nhật, 05/08/2018|16:31

Từ ngày 2 - 4/8, tại TP.Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ và sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018.

Đến dự có đồng chí Phạm Tấn Công - Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương; đồng chí Hà Ngọc Anh - Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương cùng các đồng chí là bí thư, phó bí thư, cán bộ chuyên trách công tác Đảng tại các đảng ủy trực thuộc và cán bộ, nhân viên Cơ quan Đảng ủy Khối.

Các đại biểu tham dự Hội nghị
Các đại biểu tham dự Hội nghị.

Những kết quả đạt được

Báo cáo kết quả các mặt công tác xây dựng Đảng cho biết: Từ đầu năm 2018 đến nay, được sự quan tâm, chỉ đạo trực tiếp và thường xuyên của Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy Khối; sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy các cấp, đội ngũ cán bộ làm công tác xây dựng Đảng tận tụy, trách nhiệm trong công tác, nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ được giao và đạt được những kết quả khả quan.

Hệ thống tuyên giáo từ Đảng ủy Khối đến cơ sở tiếp tục bám sát chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương và cấp ủy các cấp, tổ chức tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn triển khai toàn diện các lĩnh vực công tác. Phương hướng, cách thức công tác tuyên giáo được đổi mới. Việc xây dựng kế hoạch tổ chức học tập Nghị quyết có nhiều cải tiến, sáng tạo đem lại hiệu quả cao, thiết thực, tiết kiệm. Đảng ủy Khối và các cấp ủy, tổ chức đảng nghiêm túc triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về ”Đẩy mạnh  học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đảm bảo đúng tiến độ và ngày càng có chiều sâu các nội dung theo kế hoạch, hướng dẫn của Ban Bí thư Trung ương và Ban Tuyên giáo Trung ương.

Công tác tuyên truyền đã bám sát định hướng, nội dung hình thức phong phú có tác dụng thiết thực và hiệu quả hơn; hình ảnh, thương hiệu của doanh nghiệp trong Khối  được nâng lên. Hoạt động báo chí và công tác nắm bắt tư tưởng, phản ánh dư luận xã hội được đổi mới cả về nội dung và phương pháp, phát huy vai trò tích cực trong việc định hướng thông tin. Đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo trong toàn Đảng bộ có tinh thần trách nhiệm cao, chủ động khắc phục khó khăn, tận tụy với công việc. Công tác tuyên giáo góp phần ổn định tư tưởng, cổ vũ, động viên phong trào thi đua, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và công tác xây dựng Đảng ở các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng, đơn vị trong Khối.

Trong công tác tổ chức, cán bộ, Ban tổ chức cấp ủy các cấp đã bám sát chương trình, kế hoạch công tác và sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy; chủ động tham mưu, thực hiện hoàn thành tốt chương trình, kế hoạch công tác đề ra và các nhiệm vụ đột xuất được giao với khối lượng công việc lớn; kịp thời tham mưu quán triệt, triển khai, cụ thể hóa thực hiện và sơ kết, tổng kết các nghị quyết, quy chế, quy định, kết luận của Trung ương; tập trung rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành các quy định, quy chế, hướng dẫn về công tác tổ chức xây dựng Đảng theo đúng các văn bản quy định mới của Trung ương, Đảng ủy Khối. Thực hiện quy trình rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020 và nhiệm kỳ 2020 - 2025 gắn với rà soát, bổ sung quy hoạch và quy hoạch lãnh đạo quản lý; kịp thời tham mưu các báo cáo phục vụ các đề án của Trung ương; tích cực góp ý xây dựng quy định, quy chế, hướng dẫn... của Trung ương, của Đảng ủy Khối. Công tác cán bộ, kiện toàn tổ chức đảng, bảo vệ chính trị nội bộ, công tác đảng viên, khen thưởng thực hiện bảo đảm nguyên tắc, quy định; chất lượng công tác tham mưu đã được nâng lên giúp cấp ủy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo công tác tổ chức xây dựng Đảng đạt được nhiều kết quả tích cực.

Đồng chí Phạm Tấn Công - Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương phát biểu tại Hội nghị
Đồng chí Phạm Tấn Công - Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương phát biểu tại Hội nghị.

Công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp trong Đảng bộ Khối được triển khai thực hiện tương đối toàn diện; thực hiện nhiệm vụ kiểm tra tài chính đảng đối với cơ quan tài chính của cấp ủy cùng cấp và thực hiện nhiệm vụ trọng tâm kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với đảng viên có chuyển biến theo hướng chú trọng về chất lượng, hiệu quả, đặc biệt là khâu nắm tình hình, xác định dấu hiệu vi phạm. Qua kiểm tra, giám sát, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp đã chỉ ra những ưu điểm, những mặt còn tồn tại, hạn chế, khuyết điểm, kịp thời rút kinh nghiệm và chỉ đạo xem xét, xử lý nghiêm minh đối với các tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, đề cao tính giáo dục, thuyết phục. Đồng thời ngăn chặn, phòng ngừa các vi phạm từ khi mới manh nha, góp phần quan trọng vào thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng, giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất.

Đảng ủy Khối tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các đảng ủy trực thuộc đẩy mạnh thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy chế, quy định và triển khai thực hiện các văn bản mới của Đảng về công tác dân vận và lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội trong doanh nghiệp, đơn vị. Động viên đoàn viên, hội viên, người lao động tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước và phong trào thi đua “Dân vận khéo”. Triển khai thực hiện “Năm dân vận chính quyền” 2018, các Đảng ủy trực thuộc đã rà soát, sửa đổi, bổ sung nhiều quy chế, quy định nội bộ phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của doanh nghiệp, đơn vị trong tình hình mới. Việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tiếp tục được triển khai nghiêm túc; đã xây dựng được mối quan hệ lao động hài hòa trong doanh nghiệp; trong Khối không có hiện tượng đình công, lãn công hoặc khiếu kiện đông người làm ảnh hưởng đến sản xuất, kinh doanh và trật tự an toàn xã hội. Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và chủ trương các doanh nghiệp, đơn vị trong Khối ưu tiên sử dụng sản phẩm, dịch vụ của nhau; công tác an sinh xã hội được các cấp ủy quan tâm; động viên, chia sẻ với công nhân viên chức, người lao động trong quá trình tái cơ cấu doanh nghiệp; thực hiện chính sách đối với người lao động khi thực hiện sắp xếp, chuyển đổi, cổ phần hóa doanh nghiệp.

Đồng chí Hồ Xuân Trường - Chánh Văn phòng Đảng ủy Khối DNTW báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm 2018 của Đảng bộ Khối
Đồng chí Hồ Xuân Trường - Ủy viên BCH Đảng bộ Khối DNTW, Chánh Văn phòng Đảng ủy Khối  báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm 2018 của Đảng bộ Khối.

Đảng ủy Khối và văn phòng các đảng ủy trực thuộc thực hiện tốt công tác tham mưu, tổng hợp và tổ chức thực hiện các chương trình công tác của cấp ủy và ban thường vụ cấp ủy. Hầu hết Văn phòng cấp ủy các cấp thực hiện tốt chế độ thông tin, báo cáo với cấp trên và các cấp, các ngành có liên quan. Chất lượng công tác tham mưu tổng hợp từng bước được nâng lên; tích cực, chủ động trong việc chuẩn bị các loại văn bản báo cáo, chương trình công tác của cấp ủy các cấp, các kết luận của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành trong các kỳ họp. Tham mưu với Ban Chấp hành, Ban Thường vụ ban hành Nghị quyết công tác, chương trình công tác năm; tham mưu xây dựng các báo cáo thường kỳ và đột xuất, báo cáo đánh giá giữa nhiệm kỳ; các thông báo, kết luận; sửa đổi bổ sung một số văn bản: quy định về chế độ thông tin báo cáo, quy chế làm việc, quy định về công tác văn thư…

Văn phòng Đảng ủy Khối chủ trì phối hợp với các ban Đảng thực hiện tốt vai trò đầu mối phối hợp, triển khai chương trình công tác của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực cấp ủy, chuẩn bị nội dung phục vụ các cuộc làm việc, của Ban Thường vụ với các đảng ủy trực thuộc... Văn phòng cấp ủy các cấp làm tốt công tác tham mưu với Thường trực, Ban Thường vụ Đảng ủy điều hành công việc hàng ngày; tham mưu ban hành các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Ban Chấp hành trong công tác lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy; điều hòa phối hợp công tác các ban xây dựng Đảng, các ban chuyên môn trong thực hiện nhiệm vụ của cấp ủy. Tổ chức thực hiện tốt công tác văn thư, lưu trữ, thẩm định các văn bản và công tác bảo mật tài liệu. Thực hiện đúng quy định của Đảng và Nhà nước về công tác quản lý tài chính, tài sản, thu nộp đảng phí lên cấp trên đúng quy định.

Công tác bồi dưỡng lý luận chính trị trong toàn Đảng bộ Khối đã được quan tâm thực hiện, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ, nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy các cấp. Các lớp đào tạo, bồi dưỡng được tổ chức với nhiều nội dung khác nhau nhằm cập nhật kiến thức mới cho cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; các đồng chí làm công tác chuyên trách đảng trong Đảng bộ Khối… Nội dung các khóa đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị thực hiện theo đúng chỉ dẫn của Trung ương; phù hợp với đặc thù của các đơn vị trong Khối, gắn lý luận với thực tiễn. Chất lượng đào tạo, bồi dưỡng được nâng lên, kết quả học tập cơ bản đáp ứng được mục đích, yêu cầu đề ra.

Toàn cảnh Hội nghị
Toàn cảnh Hội nghị.

Các đại biểu dự Hội nghị đã thảo luận, làm rõ những kết quả đạt được, thẳng thắn nhìn nhận một số nội dung còn hạn chế, tồn tại, đồng thời trao đổi, đề xuất những giải pháp nâng cao chất lượng, tạo sự chuyển biến toàn diện đối với các nội dung công tác như: Triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; việc tổ chức học tập, quán triệt, xây dựng kế hoạch hành động của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền thực hiện các Nghị quyết của Trung ương, của Đảng ủy Khối. Hoạt động nắm bắt, nghiên cứu, phản ánh dư luận xã hội còn hạn chế; một số cộng tác viên còn e dè, né tránh, không dám đi sâu tìm hiểu nắm bắt và phản ánh kịp thời những vấn đề nóng hổi, bức xúc, những tư tưởng, tâm trạng, dư luận, thông tin trái chiều từ cơ sở.

Trong công tác tổ chức, cán bộ, việc rà soát, bổ sung quy hoạch và quy hoạch cấp ủy ở một số đảng ủy trực thuộc còn chưa kịp thời, thiếu đồng bộ. Việc sắp xếp kiện toàn tổ chức đảng gắn với tái cơ cấu doanh nghiệp ở cơ sở còn gặp khó khăn, vướng mắc; công tác tổ chức xây dựng Đảng ở một số tổ chức cơ sở đảng chưa được quan tâm đúng mức, nhất là đối với tổ chức đảng trong doanh nghiệp có vốn nhà nước không chi phối. 

Nửa đầu năm 2018, số lượng các cuộc kiểm tra, giám sát của cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp giảm so với cùng kỳ năm 2017 do một số đơn vị phải tập trung kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm tập thể và cá nhân sau kết luận thanh tra, kiểm tra. Một số ủy ban kiểm tra tham mưu cấp ủy ban hành chương trình kiểm tra, giám sát còn chậm; việc nắm tình hình, phát hiện và xác định để kiểm tra dấu hiệu vi phạm vẫn còn hạn chế. Thực hiện quy chế phối hợp với thanh tra, kiểm soát nội bộ, kiểm toán trong công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng hiệu quả chưa cao. 

Các đại biểu tham dự Hội nghị tập huấn công tác xây dựng Đảng
Các đại biểu tham dự Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng năm 2018

Một số cấp ủy chưa quan tâm đến công tác kiểm tra, giám sát về thực hiện công tác dân vận và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, chưa có nhiều giải pháp phát huy vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội trong giám sát, phản biện; góp ý xây dựng đảng, xây dựng doanh nghiệp, đơn vị. Một số doanh nghiệp, đơn vị còn nhầm lẫn giữa đối thoại định kỳ tại nơi làm việc với hoạt động tiếp dân của lãnh đạo doanh nghiệp; người lao động mới quan tâm đến đời sống và việc làm, ít quan tâm đến việc thực hiện QCDC ở cơ sở.

Việc thực hiện chế độ thông tin báo cáo, phản ánh lên cấp ủy cấp trên của một số đơn vị chưa nghiêm túc, kịp thời, số liệu chưa đầy đủ, thiếu chính xác; nội dung, số liệu và thông tin ở một số báo cáo còn hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu đề ra. Việc thực hiện một số báo cáo định kỳ và ứng dụng về công nghệ thông tin ở một số cấp ủy còn chậm.

Một số đơn vị chưa xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng theo chỉ đạo của Đảng ủy Khối. Công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ trong quy hoạch có nơi còn chưa được quan tâm đúng mức, nhất là đào tạo về trình độ lý luận chính trị. Việc tổ chức các lớp cập nhật kiến thức mới cho cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp chưa được tổ chức thường xuyên.

Tiếp tục nâng cao chất lượng các mặt công tác xây dựng Đảng

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phạm Tấn Công – Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã biểu dương những kết quả đạt được trên tất cả các mặt công tác xây dựng Đảng trong Đảng bộ Khối. Phát huy những kết quả đó, trong những tháng cuối năm 2018, đồng chí đề nghị cấp ủy các cấp trong Đảng bộ Khối cũng như cán bộ làm công tác xây dựng Đảng tập trung tham mưu giúp cấp ủy chỉ đạo, tuyên truyền sâu rộng việc tổ chức thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5, 6, 7, 8 khóa XII gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, doanh nghiệp, ngân hàng, đơn vị. Tiếp tục tuyên truyền, thực hiện hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW, chuyên đề năm 2018 về xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; cổ vũ phong trào thi đua lao động sáng tạo tại các đơn vị, tích cực nhân rộng gương người tốt, việc tốt, điển hình trong các phong trào thi đua của các đơn vị. Nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, bám sát thực tiễn cơ sở, sớm phát hiện vấn đề nảy sinh và kịp thời định hướng dư luận xã hội. 

Tham mưu quán triệt, sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, Đảng ủy Khối và cấp ủy về công tác tổ chức xây dựng Đảng; triển khai kết luận của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Tham mưu đề xuất nội dung điều chỉnh, bổ sung chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm, mối quan hệ công tác, tổ chức bộ máy của Đảng ủy Khối (khi có chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương).

Đại diện Đảng bộ Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam tham gia thảo luận tại Hội nghị
Đại diện Đảng bộ Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam trao đổi một số nội dung về công tác cán bộ tại Hội nghị.

Tiếp tục tham mưu việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện sắp xếp, kiện toàn mô hình tổ chức đảng phù hợp với mô hình tổ chức của doanh nghiệp sau khi tiến hành cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước; đổi mới phương thức lãnh đạo của tổ chức đảng trong doanh nghiệp nhà nước sau cổ phần hóa. Tham mưu thực hiện tốt công tác kiện toàn cấp ủy, cán bộ lãnh đạo, quản lý và đội ngũ cán bộ chuyên trách công tác Đảng đảm bảo đủ về số lượng và đáp ứng yêu cầu về chất lượng. Xây dựng và ban hành Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ, đảng viên trong thời kỳ mới.

Ban hành Chỉ thị của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về tăng cường công tác phát triển đảng viên. Tăng cường tham mưu đổi mới nội dung sinh hoạt cấp ủy, chi bộ; làm tốt công tác quản lý cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo quản lý. Duy trì nền nếp cập nhật, đồng bộ dữ liệu đảng viên; kiện toàn hồ sơ cán bộ, bảo đảm đầy đủ theo đúng hướng dẫn của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về quy trình, thủ tục hồ sơ kiện toàn cấp ủy và công tác nhân sự lãnh đạo, quản lý của các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng, đơn vị trong Khối.

Tham mưu giúp cấp ủy tiếp tục quán triệt, thực hiện các quy định, hướng dẫn của Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng; kiện toàn ủy ban kiểm tra, bổ sung cán bộ chuyên trách công tác kiểm tra; tham mưu cấp ủy thực hiện nghiêm túc việc kiểm điểm trách nhiệm tổ chức đảng và đảng viên có liên quan kết luận thanh tra, kiểm tra (nếu có).

Chủ động tham mưu cấp ủy báo cáo kết quả công tác phòng, chống tham nhũng định kỳ; chú trọng kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, kịp thời xem xét, xử lý kỷ luật, giải quyết đơn thư tố cáo, khiếu nại kỷ luật đảng theo thẩm quyền; chấp hành chế độ báo cáo định kỳ và báo cáo chuyên đề theo quy định; thực hiện nghiêm túc chỉ đạo, hướng dẫn của UBKT cấp trên trong công tác kiểm tra, giám sát. Ủy ban kiểm tra trực thuộc tiếp tục tham mưu giúp cấp ủy chỉ đạo xây dựng và thực hiện có hiệu quả quy chế phối hợp giữa uỷ ban kiểm tra với ban thanh tra, kiểm toán, kiểm soát nội bộ để phục vụ nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng.

Đại diện Đảng bộ Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam đặt trao đổi một số nội dung về kiểm tra, giám sát
Đại diện Đảng bộ Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam trao đổi một số nội dung về công tác kiểm tra, giám sát.

Tiếp tục tham mưu quán triệt, thực hiện các chủ trương, chỉ thị, nghị quyết, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về công tác dân vận. Triển khai thực hiện Hướng dẫn về tiêu chí đánh giá hoạt động của Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và Ban Chỉ đạo thực hiện Cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam trong Đảng bộ Khối. Chỉ đạo việc xây dựng mới và thường xuyên rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định liên quan đến chế độ chính sách, đến quyền và lợi ích chính đáng của người lao động cho phù hợp với thực tiễn của doanh nghiệp, đơn vị.

Đổi mới phương thức hoạt động của tổ chức chính trị - xã hội trong việc tuyên truyền, hướng dẫn đoàn viên, hội viên nhận thức đầy đủ về quyền, trách nhiệm tham gia xây dựng Đảng, xây dựng doanh nghiệp; tạo điều kiện thuận lợi để CNVC và người lao động được nghiên cứu và tham gia góp ý về dự thảo chương trình hành động thực hiện các nghị quyết của BCH Trung ương (khóa XII); về dự thảo các quy chế, quy định liên quan đến chế độ chính sách, đến quyền và lợi ích chính đáng của người lao động.

Tập trung tham mưu giúp thường trực, ban thường vụ đảng ủy, ban chấp hành tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ được xác định tại chương trình công tác năm 2018, các nghị quyết chuyên đề. Tham mưu với ban thường vụ đảng ủy lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng trong Khối. Thực hiện tốt công tác hành chính, văn thư, lưu trữ; đẩy mạnh việc số hóa tài liệu lưu trữ, từng bước tin học hóa hệ thống công cụ tra cứu. Chấp hành nghiêm các quy định và chế độ về tài chính, kế toán; bảo đảm quyết toán và thanh toán kịp thời, đúng chế độ. Thực hiện đúng, đầy đủ các quy định về việc thu, nộp, sử dụng đảng phí theo quy định. 

Hoàn thành tốt kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2018 của các đảng bộ trực thuộc và toàn Đảng bộ Khối. Tiếp tục nâng cao trình độ lý luận đối với cán bộ, đảng viên gắn với việc cung cấp thông tin, cập nhật kiến thức mới phù hợp với từng đối tượng trong Đảng bộ Khối. Tổ chức Lớp bồi dưỡng nhân sự dự nguồn của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương năm 2018 cho các đồng chí đã được quy hoạch ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối đảm bảo chất lượng và hiệu quả. Phối hợp với các ban, đơn vị Đảng ủy Khối tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xây dựng đảng cho cán bộ Cơ quan Đảng ủy Khối và cán bộ chuyên trách các đảng bộ trực thuộc Khối. 

Các đại biểu tại Hội nghị đặt câu hỏi trao đổi xung quanh về công tác cán bộ
Các đại biểu tại Hội nghị đặt câu hỏi trao đổi về công tác xây dựng Đảng.

* Dịp này, Đảng ủy Khối cũng đã tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng năm 2018 cho cán bộ cơ quan Đảng ủy Khối; cán bộ chuyên trách công tác Đảng của các đảng ủy trực thuộc; chủ tịch công đoàn, bí thư đoàn thanh niên các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng, đơn vị trong Khối.

Các đại biểu dự Hội nghị đã nghe lãnh đạo Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối triển khai Chỉ thị 23-CT/TW, ngày 9/2/2018 của Ban Bí thư khóa XII về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới; Hướng dẫn 5 chuyên đề lý luận chính trị năm 2018; Công tác năm bắt tư tưởng và dư luận xã hội trong cán bộ, đảng viên, người lao động Khối Doanh nghiệp Trung ương.

Lãnh đạo Ban Dân vận Đảng ủy Khối triển khai Chỉ thị số 18-CT/TW, ngày 10/1/2018 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25-QĐ/TW ngày 12/3/2003 của BCH Trung ương Khóa IX về công tác tôn giáo trong tình hình mới; Triển khai Quy định số 01-QĐi/ĐUK, ngày 7/5/2018 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng tiếp tục phát huy vai trò của công nhân viên chức, người lao động trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Lãnh đạo Văn phòng Đảng ủy Khối triển triển khai Hướng dẫn số 36-HD/VPTW, ngày 3/4/2018 của Văn phòng Trung ương Đảng về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản của Đảng; Quán triệt triển khai thực hiện Đề án của Văn phòng Trung ương về phát triển công tác văn thư, lưu trữ đảng và tổ chức chính trị - xã hội giai đoạn 2018 – 2025, tầm nhìn đến năm 2035.

Lãnh đạo UBKT Đảng ủy Khối triển khai và hướng dẫn thực hiện Quy định số 102-QĐ/TW ngày 15/11/2017 về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm và Hướng dẫn 04-HD/UBKTTW ngày 22/3/2018 về thực hiện một số điều trong Quy định 102-QĐ/TW ngày 15/11/2017 về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm và nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát; triển khai Quy định số 01-Qđi/TW, ngày 10/5/2018 của Bộ Chính trị về trách nhiệm và thẩm quyền của UBKT trong công tác phòng, chống tham nhũng.

Lãnh đạo Ban Tổ chức Đảng ủy Khối phổ biến Quy trình kiện toàn cấp ủy trực thuộc theo Hướng dẫn số 16-HD/ĐUK, ngày 20/3/2018 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối; trao đổi một số nội dung liên quan đến công tác quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ và thảo luận, giải đáp thắc mắc một số đề xuất, kiến nghị trong thẩm quyền của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương.

P.V

.
.
.
.