.
.

Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tháng 9/2018

Thứ Sáu, 28/09/2018|10:11

Ngày 27/9, tại Hà Nội, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương họp phiên thường kỳ tháng 9/2018. Đồng chí Phạm Viết Thanh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối chủ trì Hội nghị.

Đồng chí Phạm Viết Thanh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối chủ trì Hội nghị.
Đồng chí Phạm Viết Thanh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối chủ trì Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã cho ý kiến vào các tờ trình về dự thảo Báo cáo kết quả các đoàn kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối; dự thảo Nghị quyết chuyên đề về lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng bộ Khối trong tình hình mới; về việc giới thiệu nhân sự bổ sung Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối nhiệm kỳ 2015- 2020. Cho ý kiến về công tác cán bộ đối với một số đảng ủy trực thuộc Đảng bộ Khối, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và một số nội dung khác./.

PV

.
.
.
.