.
.

Thảo luận việc bổ sung Ủy viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối DNTW nhiệm kỳ 2015 – 2020

Thứ Sáu, 21/09/2018|15:24

Ngày 19/9, tại Hà Nội, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương (DNTW)  tổ chức Hội nghị thảo luận về việc bổ sung nhân sự tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Đồng chí Phạm Viết Thanh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối DNTW cùng các đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy Khối: Phạm Tấn Công, Lê Văn Châu, chủ trì Hội nghị.

Đồng chí Phạm Viết Thanh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối phát biểu tại Hội nghị.
Đồng chí Phạm Viết Thanh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối phát biểu tại Hội nghị.

Tại Hội nghị, sau khi thảo luận, thống nhất về tiêu chuẩn, điều kiện, cơ cấu, số lượng nhân sự bổ sung Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, các đại biểu đã tiến hành ghi phiếu giới thiệu nhân sự tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối nhiệm kỳ 2015 – 2020.

* Buổi chiều cùng ngày, Đảng ủy Khối đã tổ chức Hội thảo tham gia ý kiến vào dự thảo Nghị quyết chuyên đề về công tác cán bộ và dự thảo Quy định phân cấp quản lý cán bộ trong Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương.

Đại diện các đảng ủy trực thuộc Đảng bộ Khối đóng góp ý kiến vào dự thảo Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ, đảng viên trong tình hình mới và dự thảo Quy định phân cấp quản lý cán bộ và giới thiệu ứng cử, bổ nhiệm cán bộ trong Đảng bộ Khối.
Đại diện các đảng ủy trực thuộc Đảng bộ Khối đóng góp ý kiến vào dự thảo Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ, đảng viên trong tình hình mới và dự thảo Quy định phân cấp quản lý cán bộ và giới thiệu ứng cử, bổ nhiệm cán bộ trong Đảng bộ Khối.

P.V

.
.
.
.