.
.

Hội nghị thông tin chuyên đề bồi dưỡng kiến thức quản trị doanh nghiệp

Thứ Ba, 16/10/2018|15:36

Hội đồng khoa học Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương vừa tổ chức Hội nghị thông tin chuyên đề bồi dưỡng kiến thức quản trị doanh nghiệp cho cán bộ Cơ quan Đảng ủy Khối.

Đồng chí Phạm Tấn Công - Phó Bí thư Đảng ủy Khối, Chủ tịch Hội đồng Khoa học Đảng ủy Khối DNTW phát biểu khai mạc Hôi nghị.
Đồng chí Phạm Tấn Công - Phó Bí thư Đảng ủy Khối, Chủ tịch Hội đồng Khoa học Đảng ủy Khối DNTW phát biểu khai mạc Hôi nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe các chuyên đề: Những vấn đề cơ bản về tài chính doanh nghiệp và ngân hàng thương mại; Ứng dụng các giải pháp quản trị hiện đại trong doanh nghiệp thông qua triển khai “Thẻ điểm cân bằng” - BSC (Balanced Scorecard), đo lường hiệu quả công việc theo KPIs (Key Peformance Indicators) và trả lương theo 3P (Position, Person, Perfomance), do các chuyên gia từ Viện Quản trị kinh doanh (Đại học Kinh tế Quốc dân) và bộ môn Tài chính - Ngân hàng (Đại học Thăng Long) truyền đạt.

Quang cảnh Hội nghị.
Quang cảnh Hội nghị.

Đây là những nội dung cơ bản, quan trọng nhằm giúp cán bộ Cơ quan Đảng ủy Khối cập nhật và nâng cao kiến thức về quản trị doanh nghiệp, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn được giao./.

P.V

 

.
.
.
.