.
.

Đoàn công tác của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương thăm và làm việc với Công ty Cao su Phú Riềng

Thứ Sáu, 21/12/2018|22:30

Ngày 21/12, tại tỉnh Bình Phước, Đoàn công tác của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương do đồng chí Phạm Viết Thanh - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối dẫn đầu đã đến thăm và làm việc với Công ty Cao su Phú Riềng (thuộc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam).

Cùng đi với đoàn có các đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy Khối: Lê Văn Châu, Phạm Tấn Công và các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành, trưởng các ban, đơn vị của Đảng ủy Khối.

Về phía Đảng ủy Tập đoàn CN Cao su Việt Nam, có các đồng chí: Trần Ngọc Thuận - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối DNTW, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT; Trần Thanh Phụng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Công ty Cao su Phú Riềng cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, HĐTV, Ban Tổng giám đốc, lãnh đạo các ban trong Công ty.

Đoàn công tác của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương thăm và làm việc với Công ty Cao su Phú Riềng
Đồng chí Phạm Viết Thanh - Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương phát biểu chỉ đạo tại buổi thăm và làm việc với Công ty Cao su Phú Riềng.

Báo cáo tại buổi làm việc, đồng chí Trần Thanh Phụng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Công ty Cao su Phú Riềng cho biết: Công ty cao su Phú Riềng được thành lập ngày 6/9/1978 theo quyết định của Bộ Nông Nghiệp. Tiền thân của Công ty là Đồn điền cao su Phú Riềng, nơi cách đây hơn 89 năm, ngày 28/10/1929 Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng đầu tiên của Miền Đông Nam bộ được thành lập, đã lãnh đạo hơn 5.000 công nhân đồn điền cao su Phú Riềng nổi dậy, đấu tranh chống lại chế độ áp bức của thực dân Pháp, đòi tự do cơm áo, đòi dân sinh dân chủ… Chính vì vậy ngày 28/10 đã trở thành ngày quật khởi, bất diệt của công nhân đồn điền Phú Riềng trước đây, của Công ty Cao su Phú Riềng ngày nay, là ngày truyền thống của công nhân lao động ngành cao su Việt Nam.

Phát huy truyền thống Phú Riềng Đỏ, sau 40 năm xây dựng và phát triển, đến nay Công ty Cao su Phú Riềng đã trở thành một doanh nghiệp lớn trong nước. Hiện tại Công ty đang quản lý trên 26.735 ha đất, gồm: 19.247 ha cao su (trong đó có 11.450 ha cao su kinh doanh), 7.434 ha đất rừng; 55 ha đất chuyên dùng, trên địa bàn 6 huyện, thị xã là: huyện Bù Gia Mập, Bù Đăng, Đồng Phú, Phú Riềng, thị xã Phước Long của tỉnh Bình Phước và huyện Tuy Đức của tỉnh Đăk Nông.

Công ty hiện có 18 đơn vị trực thuộc gồm: 12 nông trường trồng và khai thác cao su; 1 nông lâm trường khoanh nuôi bảo vệ rừng, trồng rừng và mở rộng diện tích cao su; 2 nhà máy chế biến mủ; 1 bệnh viện đa khoa với quy mô 100 gường bệnh; 1 trung tâm Văn hóa - Thể thao và 1 Chi nhánh cấp nước, tổng số CBCNVC trên 6.500 người; Công ty có 2 Công ty con và 6 Công ty liên kết.

Đồng chí Trần Thanh Phụng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Công ty Cao su Phú Riềng báo cáo với đoàn công tác của Đảng ủy Khối DNTW
Đồng chí Trần Thanh Phụng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Công ty Cao su Phú Riềng báo cáo với đoàn công tác của Đảng ủy Khối DNTW.

Đảng bộ Công ty được thành lập và tổ chức Đại hội lần thứ I vào tháng 4/1979, trải qua 9 nhiệm kỳ, hiện nay Đảng bộ Công ty trực thuộc Tỉnh ủy Bình Phước, có 20 tổ chức cơ sở Đảng, 185 Chi bộ trực thuộc và 1.188 Đảng viên; 15 năm liên tục được Tỉnh ủy Bình Phước công nhận Đảng bộ TSVM, trong đó có 11 năm đạt TSVM tiêu biểu.

Phát huy tinh thần Phú Riềng Đỏ năm xưa và tiếp nối truyền thống tốt đẹp của các thế hệ đi trước, Đảng bộ Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng luôn nỗ lực phấn đấu và đã có nhiều chuyển biến tích cực, tiến bộ vượt bậc. Ở bất cứ thời điểm nào, dù phải đối mặt với muôn vàn khó khăn, thử thách, Đảng bộ công ty cũng luôn đề ra chủ trương sát, đúng với tình hình thực tế mà trọng tâm là đẩy mạnh phát triển sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm và chăm lo tốt đời sống mọi mặt cho người lao động. Trong đó, nguyên tắc tập trung dân chủ được giữ vững; quy chế dân chủ trong cơ sở doanh nghiệp được phát huy ngày càng tốt hơn, thể hiện rõ vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, sự điều hành năng động của bộ máy quản lý các cấp trong việc cụ thể hóa và tổ chức thực hiện nghị quyết của Đảng bộ, vai trò đại diện giám sát, tham gia quản lý của Công đoàn và các tổ chức đoàn thể.

Trong thời kỳ đổi mới, nhất là giai đoạn từ năm 1990 đến nay, Đảng bộ công ty đã thực hiện hiệu quả mục tiêu đổi mới, tập trung vào chiến lược đào tạo con người đáp ứng với yêu cầu phát triển của Công ty, phát huy tối đa mọi nguồn lực, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, phát triển và tăng trưởng bền vững. Đồng thời xác định nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu là xây dựng Đảng bộ và các tổ chức đoàn thể vững mạnh; chú trọng chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, CNVC-LĐ trong toàn Công ty. Tùy theo từng thời điểm, Đảng ủy Công ty đều căn cứ Nghị quyết của Trung ương Đảng, của Đảng bộ tỉnh, để xây dựng Nghị quyết Đảng bộ công ty và các giải pháp thực hiện nhằm cụ thể hóa các chỉ tiêu nghị quyết đề ra; động viên cán bộ, đảng viên, CNVC-LĐ khắc phục khó khăn, tập trung cho sản xuất nhằm hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao.

Đồng chí Trần Ngọc Thuận - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn CN Cao su Việt Nam phát biểu tại buổi làm việc
Đồng chí Trần Ngọc Thuận - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn CN Cao su Việt Nam phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Trần Ngọc Thuận - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn CN Cao su Việt Nam nhấn mạnh: Từ những chủ trương đúng đắn và bám sát tình hình thực tiễn, nhiệm kỳ 2010-2015, Công ty TNHH MTV cao su Phú Riềng liên tục được xếp vào tốp dẫn đầu của Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam và Đảng bộ tỉnh với thành tích hoàn thành xuất sắc, toàn diện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, bảo toàn và phát triển vốn nhà nước, xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất kinh doanh, cải thiện điều kiện làm việc của người lao động và phục vụ dân sinh góp phần cùng với địa phương xây dựng nông thôn mới.

Trước những khó khăn về giá mủ cao su xuống thấp, Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty đã căn cứ nghị quyết của Đảng bộ tỉnh Bình Phước, Nghị quyết Đảng bộ Công ty, các chỉ tiêu được giao để cụ thể hóa nghị quyết, xây dựng các giải pháp thực hiện; động viên cán bộ, đảng viên, công nhân lao động khắc phục khó khăn, tập trung cho sản xuất nhằm hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao.

Cụ thể, sản lượng khai thác hàng năm của Công ty đạt trên 25.000 đến 28.000 tấn, mỗi năm khai thác vượt kế hoạch tập đoàn giao trên 10% (trên 2.500 tấn); năng suất vườn cây tăng nhanh, trong 15 năm từ năm 2004 – 2018 đã tăng gần 2,2 lần, 12 năm liền ổn định ở mức trên 2 tấn/ha, là một trong số rất ít Công ty có 12 năm liền nằm trong câu lạc bộ 2 tấn của Tập đoàn và có 12/12 Nông trường nằm trong câu lạc bộ 2 tấn của Tập đoàn; công tác trồng mới - tái canh và chăm sóc vườn cây luôn được quan tâm và thực hiện tốt, 12 năm liền là đơn vị nằm trong tốp dẫn đầu Tập đoàn.

Đoàn công tác của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tặng quà lưu niệm choi Công ty Cao su Phú Riềng
Đoàn công tác của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tặng quà lưu niệm cho Công ty Cao su Phú Riềng.

Sản lượng cao su chế biến và tiêu thụ hàng năm của Công ty từ 38.000 - 40.000 tấn, trong đó cao su tự khai thác từ 26.000 - 28.000 tấn, cao su thu mua từ 10.000 - 12.000 tấn; chất lượng sản phẩm tốt, đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng, là thương hiệu mạnh trong và ngoài nước. Doanh thu hàng năm đạt từ trên 1.300 - 1.800 tỷ đồng, lợi nhuận đạt từ trên 200 - 1.200 tỷ đồng, nộp ngân sách hàng năm từ trên 100 - 300 tỷ đồng. Riêng năm 2018 mặc dù gặp rất nhiều khó khăn do giá bán mủ cao su giảm mạnh, nhưng lợi nhuận của Công ty vẫn đạt trên 350 tỷ đồng và nộp ngân sách Nhà nước trên 112 tỷ đồng. Đời sống người lao động được cải thiện, là đơn vị có mức thu nhập bình quân hàng năm cao nhất Tập đoàn (thu nhập bình quân năm 2018 đạt trên 8,5 triệu đồng/người/tháng); điều kiện làm việc và sinh hoạt của người lao động được quan tâm và đầu tư tốt.

Hàng năm, Công ty luôn quan tâm và thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, xã hội từ thiện, trao nhà tình nghĩa, tình thương, nhà mái ấm công đoàn, tuyên dương học sinh, sinh viên xuất sắc, chăm lo thiếu niên nhi đồng, cùng địa phương thực hiện công tác xóa đói, giảm nghèo..., tổng chi phí cho các hoạt động này trên 10 tỷ đồng/năm.

Đoàn công tác của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương dâng hương tại tượng đài Phú Riềng đỏ
Đoàn công tác của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương dâng hương 
tại tượng đài Phú Riềng đỏ.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Phạm Viết Thanh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã ghi nhận những nỗ lực của cán bộ, CNVC-LĐ Công ty Cao su Phú Riềng đã vượt qua những khó khăn, hoàn thành các chỉ tiêu được giao, luôn là đơn vị ngọn cờ đầu của Tập đoàn cũng như ngành Cao su.

Đồng chí lưu ý, trong những năm tiếp theo, ngành Cao su tiếp tục còn gặp không ít khó khăn do tác động của sự biến đổi khí hậu dẫn đến thiên tai và tình hình sâu bệnh diễn biến phức tạp; thị trường truyền thống tiếp tục thiếu ổn định, giá bán mủ cao su đang trên đà giảm nhanh và chưa có dấu hiệu phục hồi, từ đó ảnh hưởng đến doanh thu, lợi nhuận, thu nhập của người lao động. Vì vậy, đồng chí tin tưởng rằng, kế thừa và phát huy truyền thống Phú Riềng Đỏ hào hùng, viết tiếp trang sử vàng lịch sử hình thành và phát triển của giai cấp Công nhân cao su Việt Nam, đội ngũ cán bộ, CNVC-LĐ đơn vị sẽ đạt và vượt kế hoạch, chỉ tiêu mà Tập đoàn CN Cao su Việt Nam giao. Bên cạnh đó, tăng hiệu quả sử dụng đất từ việc áp dụng tiến bộ kỹ thuật để sản xuất ra những sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao và các sản phẩm chế biến sâu từ mủ cao su. Duy trì và phát triển vị thế là một Công ty mạnh trong Tập đoàn và tỉnh Bình Phước, giữ vai trò chủ đạo trong việc thực hiện các chương trình phát triển nông nghiệp, nông thôn, góp phần đảm bảo an ninh chính trị và đảm bảo an sinh xã hội trong phạm vi tổ chức sản xuất của Công ty. Đẩy mạnh phát triển sản xuất, chú trọng xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật, ứng dụng khoa học công nghệ và nâng cao chất lượng cuộc sống người lao động.

Đoàn công tác của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tặng quà lưu niệm cho Công ty CP Cao su kỹ thuật Đồng Phú
Đoàn công tác của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tặng quà lưu niệm cho Công ty CP Cao su kỹ thuật Đồng Phú.

Trước đó, Đoàn công tác của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã dâng hương tại Tượng đài Phú Riềng đỏ - nơi thành lập Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng, là Chi bộ Cộng sản đầu tiên ở Miền Đông Nam bộ, một trong những chiếc nôi đầu tiên của phong trào đấu tranh cách mạng. Ngay từ những ngày đầu mới thành lập Chi bộ đã lãnh đạo phong trào Công nhân thổi bùng ngọn lửa đấu tranh, ý chí giải phóng của giai cấp Công nhân trong các đồn điền cao su đang chịu bao cảnh lầm than khổ cực. Đồng thời hun đúc tinh thần cách mạng của mọi tầng lớp nhân dân đứng lên đấu tranh đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, mà đỉnh cao là phong trào đấu tranh của 5.000 công nhân đồn điền cao su Phú Riềng.

Đoàn cũng đã đến thăm nhà máy, dây chuyền chế biến mủ cốm, mô hình xử lý nước thải, sản xuất bao bì, tem, nhãn tại Nhà máy Chế biến Trung tâm thuộc Công ty Cao su Phú Riềng; thăm vườn cây kinh doanh, vườn cây kiến thiết cơ bản và mô hình trồng xen canh tại tổ 12 - Nông trường Phú Riềng đỏ. Thăm và làm việc với Công ty Cổ phần Cao su kỹ thuật Đồng Phú - Công ty con của Công ty CP Cao su Đồng Phú (thành viên của Tập đoàn CN Cao su Việt Nam). Đây là đơn vị đầu tiên trong ngành cao su sản xuất sản phẩm Foam - Nệm - Gối từ 100% cao su thiên nhiên. Với dây chuyền sản xuất và công nghệ hiện đại của Malaysia, Cộng hòa Liên bang Đức, sản phẩm đảm bảo tuyệt đối về chất lượng cũng như an toàn cho sức khỏe của người tiêu dùng.

Đoàn công tác của Đảng ủy Khối DNTW thăm vườn cây kinh doanh, vườn cây kiến thiết cơ bản và mô hình trồng xen canh tại tổ 12 - Nông trường Phú Riềng đỏ
Đoàn công tác của Đảng ủy Khối DNTW thăm vườn cây kinh doanh, vườn cây kiến thiết cơ bản và mô hình trồng xen canh tại tổ 12 - Nông trường Phú Riềng đỏ.

* Đoàn công  tác của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương thăm Nhà máy Công ty Cổ phần Cao su kỹ thuật Đồng Phú - Công ty con của Công ty CP Cao su Đồng Phú (thuộc thành viên của Tập đoàn CN Cao su Việt Nam):

* Đoàn công tác đến thăm nhà máy, dây chuyền chế biến mủ cốm, mô hình xử lý nước thải, sản xuất bao bì, tem, nhãn tại Nhà máy Chế biến Trung tâm thuộc Công ty Cao su Phú Riềng:

P.V

.
.
.
.