.
.

Hội nghị giao ban công tác tư tưởng và dư luận xã hội Quý IV/2018

Thứ Hai, 31/12/2018|19:28

Vừa qua, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã tổ chức Hội nghị giao ban công tác tư tưởng và dư luận xã hội quý IV/2018. Đồng chí Nguyễn Văn Tám - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị giao ban còn có đại diện lãnh đạo, cán bộ Ban Tuyên giáo và cộng tác viên dư luận xã hội các Đảng ủy trực thuộc.

Theo báo cáo tại hội nghị, thời gian qua, tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên và người lao động tại các đảng ủy trực thuộc Khối ổn định. Đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội đã duy trì, chủ động nắm bắt và phản ánh tình hình tư tưởng, dư luận xã hội một cách kịp thời. Trong đó, dư luận và cán bộ công nhân viên, người lao động trong Khối bày tỏ sự quan tâm, tin tưởng đến các chủ trương, chính sách cũng như hoạt động đối ngoại của Đảng và Nhà nước; về Hội nghị Trung ương 8 (Khóa XII); tập trung nắm dư luận xã hội về các chủ đề khác như sự kiện chính trị, môi trường, tệ nạn xã hội, công tác cán bộ và các vấn đề quốc tế...
Phó trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương Nguyễn Văn Tám chủ trì Hội nghị.
Phó trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương Nguyễn Văn Tám chủ trì 
Hội nghị.
Tại hội nghị, đã có nhiều kiến nghị, đề xuất với Ban Thường vụ Đảng ủy Khối những vấn đề như: Những thuận lợi và bất cập trong triển khai học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng và Nhà nước bằng hình thức trực tuyến; những bất cập trong thực hiện văn bản số 17-HD/BTCTW ngày 5/10/2018 của Ban Tổ chức Trung ương về hướng dẫn thực hiện hợp nhất các cơ quan tham mưu, giúp việc của đảng ủy với các cơ quan chuyên môn có chức năng, nhiệm vụ tương đồng trong doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước chi phối theo Quy định số 69-QĐ/TW của Ban Bí thư khóa XII; những vấn đề bất cập, rườm rà trong triển khai kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp,…
 
Tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã thông tin tới các đại biểu dự Hội nghị một số vấn đề tác động đến dư luận xã hội hiện nay và định hướng nhiệm vụ cộng tác viên dư luận xã hội Quý 1/2019, trong đó tiếp tục nắm bắt việc triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương cũng như của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương. Nắm bắt những vấn đề bức xúc trong cán bộ, đảng viên và người lao động về các chính sách của đơn vị trong Khối, kịp thời phát hiện và đề xuất với cấp ủy Đảng và chính quyền các cấp xử lý “điểm nóng”. Tuyên truyền những kết quả thực hiện chỉ thị, nghị quyết của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ II, nửa sau nhiệm kỳ 2015 - 2020, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020 đề ra. Bên cạnh đó, nắm bắt dư luận về phòng chống tham nhũng; tăng cường nắm bắt dư luận xã hội qua mạng xã hội và các sự kiện chính trị, môi trường, tệ nạn xã hội,…

Đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối yêu cầu đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội trong Khối cần chú trọng thực hiện các nhiệm vụ và nâng cao chất lượng hoạt động để công tác nắm bắt dư luận xã hội đạt hiệu quả thiết thực hơn trong thời gian tới.

P.V

.
.
.
.