.
.

Kỳ họp lần thứ 21 Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương

Thứ Tư, 23/01/2019|15:36

Ngày 14/01/2019, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Kỳ họp lần thứ 21, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Đồng chí Đặng Hùng Minh - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối chủ trì Kỳ họp.

Tham dự có các đồng chí Phó chủ nhiệm và ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Đồng chí Đặng Hùng Minh
Đồng chí Đặng Hùng Minh - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối chủ trì Kỳ họp.

Tại Kỳ họp, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối đã thảo luận, cho ý kiến đối với nội dung các dự thảo văn bản: Báo cáo tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2018 của Đảng bộ Khối; Báo cáo kiểm điểm tập thể Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối năm 2018; Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2019 của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối.

Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối giao Thường trực Ủy ban Kiểm tra chỉ đạo tiếp thu các ý kiến tham gia tại Kỳ họp, hoàn thiện dự thảo Báo cáo tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2018 của Đảng bộ Khối trình Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối; ký ban hành Báo cáo kiểm điểm tập thể Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối năm 2018 và Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2019 của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối.

Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối yêu cầu ủy ban kiểm tra các đảng ủy trực thuộc tham mưu cấp ủy tổ chức tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2018 của đảng bộ, xây dựng và ban hành chương trình kiểm tra, giám sát năm 2019 của cấp ủy và ủy ban kiểm tra; thực hiện tốt các nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất khác do cấp ủy, ủy ban kiểm tra cấp trên giao./.

P.V

 

.
.
.
.