.
.

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối họp phiên đột xuất

Thứ Năm, 18/07/2019|00:47

Ngày 16/7, tại Hà Nội, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức họp phiên đột xuất. Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Phạm Tấn Công - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy và các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối.

Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối phát biểu chỉ đạo Hội nghị.
Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối chủ trì Hội nghị.

Hội nghị đã thảo luận, cho ý kiến vào nội dung: Triển khai Thông báo của Bộ Chính trị về việc quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương, nhiệm kỳ 2021 - 2026; Tờ trình về việc xây dựng Kế hoạch tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ III Đảng bộ Khối; lập các tiểu ban giúp việc Đại hội Đảng bộ Khối và lấy ý kiến tham gia vào dự thảo Hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW; Tờ trình về việc kiện toàn cấp ủy Tổng công ty Sông Đà, Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước, Đảng ủy Ngân hàng Phát triển Việt Nam, nhiệm kỳ 2015 - 2020; Tờ trình về việc nhân sự quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý Tổng công ty Đường sắt Việt Nam và Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam.

TH

.
.
.
.