.
.

Hội thảo khoa học "Noi gương Chủ tịch Hồ Chí Minh"

Chủ Nhật, 25/08/2019|23:46

Ngày 22/8, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương và Tạp chí Cộng sản đã phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề "Noi gương Chủ tịch Hồ Chí Minh". Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương tham dự Hội thảo.

Các đồng chí: Sơn Minh Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; Đoàn Minh Huấn, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản; Phạm Tấn Công, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, chủ trì Hội thảo.
 
Đồng chí Sơn Minh Thắng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương phát biểu chỉ đạo Hội thảo.
Đồng chí Sơn Minh Thắng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối 
các cơ quan Trung ương phát biểu tại Hội thảo.

Đến dự, còn có các đồng chí đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương; Hội đồng Lý luận Trung ương; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương và Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương; bí thư, phó bí thư các đảng ủy trực thuộc Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương và Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương; đại diện lãnh đạo các ban, đơn vị hai Đảng ủy Khối; Tạp Chí Cộng sản; các tỉnh, thành phố: Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Đắc Lắc, Sơn La, Lào Cai; đại diện một số tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; các chuyên gia, nhà khoa học, nhà nghiên cứu về Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đồng chí Phạm Tấn Công, Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương điều hành Hội thảo.
Đồng chí Phạm Tấn Công, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương 
điều hành Hội thảo.
Phát biểu Đề dẫn Hội thảo, đồng chí Sơn Minh Thắng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, nhấn mạnh: Từ thực tiễn hoạt động và lãnh đạo cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng, phương pháp nêu gương hiệu quả nhất của mỗi con người, hay một tập thể, trước hết là nêu gương về đạo đức; bởi lẽ: “Nguời cách mạng phải có đạo đức, không có đạo đức thì dù tài giỏi mấy cũng không lãnh đạo được nhân dân”.

Chủ tịch Hồ Chí Minh rất coi trọng phương pháp nêu gương đạo đức. Người nhấn mạnh: Lấy gương người tốt, việc tốt hằng ngày để giáo dục lẫn nhau là một trong những cách tốt nhất để xây dựng Đảng, xây dựng các tổ chức cách mạng, xây dựng con người mới và cuộc sống mới. Người khẳng định: “Người tốt, việc tốt nhiều lắm. Ở đâu cũng có. Ngành, giới nào, địa phương nào, lứa tuổi nào cũng có”. Tháng 6/1968, Người trực tiếp chỉ đạo xuất bản sách “Người tốt, việc tốt” để mọi người học tập, làm theo, lan tỏa cái tốt, cái đẹp trong xã hội.

Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, để nêu gương thì trước hết bản thân phải làm gương trong mọi công việc từ nhỏ đến lớn, thể hiện thường xuyên về mọi mặt, phải cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư, nói phải đi đôi với làm.

Đồng chí Dương Trí Thành, Bí thư  Đảng ủy, Tổng Giám đốc TCT Hàng không Việt Nam tham luận tại Hội thảo.
Đồng chí Dương Trí Thành, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tổng công ty Hàng không Việt Nam tham luận tại Hội thảo.
Đồng chí Sơn Minh Thắng cho biết, Hội thảo khoa học “Noi gương Chủ tịch Hồ Chí Minh” là sự thể hiện lòng kính yêu vô hạn của cán bộ, đảng viên, người lao động ở các cơ quan Trung ương; các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng thuộc Khối Doanh nghiệp Trung ương, luôn hướng về Bác, nguyện học tập, làm theo và noi gương Bác. Đây còn là dịp để tôn vinh, lan tỏa những tấm gương người tốt, việc tốt trong xã hội, góp phần giáo dục, nâng cao ý thức, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, người lao động trong học tập, làm theo, noi gương Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.
 
Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương khẳng định: Sự tham gia đóng góp ý kiến, tham luận, thảo luận của các đại biểu góp phần làm đầy đủ, phong phú và thấu đáo hơn những nhận thức của chúng ta về tấm gương vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng như việc học tập, noi gương Người hiện nay. Xác định rõ những nhiệm vụ đặt ra, những vấn đề mới nảy sinh trong thực tiễn cuộc sống gắn liền với những yêu cầu cấp thiết của việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn cách mạng mới để việc noi gương Người đi vào thực chất, thiết thực, tránh phô trương, lãng phí, hoặc chỉ làm theo phong trào.
 
Đồng chí Trần Mạnh Hùng, Ủy viên BCH Đảng bộ Khối, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam tham luận tại Hội thảo.
Đồng chí Trần Mạnh Hùng, Ủy viên BCH Đảng bộ Khối DNTW, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam tham luận tại Hội thảo.

Tại Hội thảo, các đại biểu đã làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn nói chung, những nguyên tắc, phương pháp nói riêng trong tư tưởng Hồ Chí Minh về nêu gương và làm gương; thực trạng noi gương Chủ tịch Hồ Chí Minh của cán bộ, đảng viên, người lao động tại các cơ quan Trung ương, các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng thuộc Khối Doanh nghiệp Trung ương; những tấm gương người tốt, việc tốt, những cách làm mới, mô hình hay trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác.

Hội thảo đã nhận được 60 tham luận tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của cán bộ, đảng viên, người lao động ở các cơ quan Trung ương; các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng thuộc Khối Doanh nghiệp Trung ương… Trong đó, có 03 tham luận của các đảng ủy trực thuộc Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương được trình bày tại Hội thảo. Đó là, tham luận của Đảng ủy Tổng công ty Hàng không Việt Nam với chủ đề “Tổng công ty Hàng không Việt Nam thực hiện lời dạy của Bác về không ngừng học tập và làm chủ khoa học, công nghệ hiện đại”; tham luận của Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam với chủ đề “60 năm ngành Dầu khí thực hiện ý nguyện của Bác Hồ”; tham luận của Đảng ủy Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam với chủ đề: "Nâng cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ lãnh đạo-giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa VNPT, đặc biệt trong thực hiện sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước".

Đồng chí Phạm Xuân Cảnh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Thành viên HĐTV Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam.
Đồng chí Phạm Xuân Cảnh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tập đoàn 
Dầu khí Quốc gia Việt Nam tham luận tại Hội thảo.

60 tham luận tiêu biểu được Ban tổ chức Hội thảo tập hợp, phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản cuốn sách: “Noi gương Chủ tịch Hồ Chí Minh” để làm tài liệu phục vụ công tác nghiên cứu, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại các tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Các đại biểu tham dự Hội thảo khoa học
Các đại biểu tham dự Hội thảo.

TH

 

.
.
.
.