.
.

Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương:

Sinh hoạt chuyên đề "Phong cách tư duy vì dân và phong cách ứng xử Hồ Chí Minh"

Thứ Hai, 30/09/2019|10:31

Thực hiện Chỉ thị 05 - CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; ngày 26/9, tại Hà Nội, Hội đồng Khoa học Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương phối hợp với Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam tổ chức Hội nghị sinh hoạt chuyên đề khoa học năm 2019: "Phong cách tư duy vì dân và phong cách ứng xử Hồ Chí Minh". 

Dự Hội nghị có các đồng chí: Y Thanh Hà Niê Kđăm - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương; Phạm Tấn Công - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Đảng ủy Khối, Chủ tịch Hội đồng Khoa học Đảng ủy Khối; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, lãnh đạo các ban, đơn vị cùng toàn thể cán bộ, đảng viên Cơ quan Đảng ủy Khối và Cơ quan Tập đoàn Dầu khí Quốc giaViệt Nam.

Các đại biểu tham dự Hội nghị.
Các đại biểu tham dự Hội nghị.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Phạm Tấn Công - Chủ tịch Hội đồng Khoa học Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương nhấn mạnh: Việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là việc làm thường xuyên không chỉ của mỗi đảng viên mà còn trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân. Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị đã nêu những yêu cầu, nhiệm vụ cụ thể và mỗi cán bộ, đảng viên cần nhận thức một cách sâu sắc giá trị to lớn trong tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người để từ đó soi lại bản thân, tự rút ra các bài học để hoàn thiện mình nhằm phục vụ tốt hơn cho Đảng, cho đất nước, cho nhân dân.

Đồng chí Phạm Tấn Công - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Khối, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Đảng ủy Khối, Chủ tịch Hội đồng Khoa học Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương phát biểu tại Hội nghị
Đồng chí Phạm Tấn Công - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Khối, Bí thư Đảng ủy Cơ quan 
Đảng ủy Khối, Chủ tịch Hội đồng Khoa học Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương phát biểu 
tại Hội nghị.

Tại Hội nghị, các cán bộ, đảng viên tham dự đã được nghe GS Hoàng Chí Bảo - Chuyên gia cao cấp, thành viên Hội đồng Lý luận Trung ương trình bày các nội dung chuyên đề liên quan đến "Phong cách tư duy vì dân và phong cách ứng xử Hồ Chí Minh" năm 2019.

GS, TS. Hoàng Chí Bảo cho biết, Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ với 1.000 từ, nhưng Người đã tổng kết đầy đủ lý luận và thực tiễn về cách mạng Việt Nam, về sự nghiệp của Đảng, của dân tộc mà Người trọn đời gắn bó, dấn thân và dâng hiến. GS, TS. Hoàng Chí Bảo nêu rõ, những điều Người viết để lại cho Đảng ta trong Di chúc là sự phát triển, kết tinh tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng và xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam, bảo đảm cho sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam theo con đường cách mạng vô sản, gắn độc lập dân tộc với chủ nghĩa xã hội. Hiện nay, liên hệ vào thực tế, chúng ta càng thấm thía hơn bao giờ hết việc Người đặt ở vị trí trước hết, trước tiên để nói về Đảng. Điều đó cho thấy, công tác chỉnh đốn Đảng là nhiệm vụ chiến lược, là công việc thường xuyên để giữ vững vai trò lãnh đạo và cầm quyền của Đảng rất cần phải thực hành nghiêm túc trong mọi thời điểm như lời Người căn dặn trong Di chúc.

GS, TS. Hoàng Chí Bảo - Chuyên gia cao cấp, thành viên Hội đồng Lý luận Trung ương trình bày các nội dung chuyên đề liên quan đến
GS Hoàng Chí Bảo - Chuyên gia cao cấp, thành viên Hội đồng Lý luận Trung ương trao đổi nội dung chuyên đề "Phong cách tư duy vì dân và phong cách ứng xử Hồ Chí Minh" năm 2019.

Trong Di chúc, tư tưởng lớn thể hiện tầm nhìn chiến lược và thấm đượm chủ nghĩa nhân văn cộng sản của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đó là về con người và phát triển con người ở Việt Nam. Xây dựng, giải phóng và phát triển con người trên cơ sở thực tiễn luôn là mục tiêu, là động lực và là một triết lý nhân sinh, triết lý hành động, là thực hành đạo làm người của lãnh tụ vĩ đại Hồ Chí Minh.

Thông qua những câu chuyện cảm động và chân thực về cuộc đời, tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác Hồ, buổi sinh hoạt chuyên đề của Hội đồng khoa học Đảng ủy Khối vừa mang tính khoa học vừa có tính thực tiễn cao, để mỗi cán bộ, đảng viên, mỗi tổ chức Đảng tự soi lại mình, xây dựng tổ chức Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh, đặc biệt, trong quá trình chuẩn bị tổ chức đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; đồng thời củng cố lòng tin của cán bộ, đảng viên, người lao động và các tầng lớp nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, tạo động lực mới trong phong trào thi đua phát triển doanh nghiệp, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc./.

Quang cảnh Hội nghị.
Quang cảnh Hội nghị.

P.V

.
.
.
.