.
.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối DNTW làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty Lương thực miền Bắc

Thứ Ba, 08/10/2019|11:09

Chiều ngày 3/10/2019, đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã có buổi làm việc với tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty Lương thực miền Bắc. Tham dự buổi làm việc còn có đại diện lãnh đạo Văn phòng, Ban Tổ chức Đảng ủy Khối.

Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm- Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương phát biểu tại buổi làm việc.
Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương phát biểu tại buổi làm việc.

Báo cáo với Đảng ủy Khối, đồng chí Phan Xuân Quế, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Lương thực miền Bắc cho biết, thực hiện nghiêm quy định, hướng dẫn của Trung ương và Đảng ủy Khối, Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty đã tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, tăng cường đoàn kết, thống nhất, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy vai trò lãnh đạo toàn diện các mặt hoạt động của Tổng công ty. Từ đầu nhiệm nhiệm kỳ đến nay, Tổng công ty liên tục hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả, hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Về công tác chuẩn bị đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty Lương thực miền Bắc đã ban hành kế hoạch triển khai tổ chức đại hội đến các đảng bộ, chi bộ cơ sở; thành lập các Tiểu ban phục vụ Đại hội Đại biểu Đảng bộ Tổng công ty lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025; chọn 01 đảng bộ cơ sở để tổ chức Đại hội điểm  theo chỉ đạo của Đảng ủy Khối.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đánh giá cao kết quả hoạt động của Tổng công ty trong những năm vừa qua, tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty đã phát huy tốt vai trò lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các mặt công tác của Tổng công ty, các chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách nhà nước hàng năm đều đạt kế hoạch đề ra, việc làm và thu nhập của người lao động ổn định, vốn đầu tư Nhà nước được duy trì và phát triển hiệu quả…

Đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối đề nghị, trong thời gian tới, Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác xây dựng đảng, hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ đảng viên, người lao động trong quá trình thực hiện phương án cơ cấu lại doanh nghiêp; đặc biệt tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các nội dung theo Kế hoạch số 81-KH/ĐUK ngày 15/8/2019 của Đảng ủy Khối về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ II Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương, trong đó chú trọng xây dựng đề án nhân sự cấp ủy cho phù hợp với các quy định, hướng dẫn của Trung ương và Đảng ủy Khối về công tác cán bộ; thực hiện nghiêm Quy định số 69-QĐ/TW ngày 13/02/2017 của Ban Bí thư (khóa XII) về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của đảng ủy cấp trên cơ sở trong doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước chi phối. Cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025 phải đặc biệt coi trọng chất lượng, có số lượng và cơ cấu hợp lý; tiêu biểu về trí tuệ, phẩm chất, uy tín, thật sự trong sạch, vững mạnh, có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo trong tình hình mới, thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng./.

Ban TG-TĐ Vinafood1

 

.
.
.
.