.
.

Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tháng 10/2019

Thứ Sáu, 25/10/2019|10:31

Ngày 23/10, tại Hà Nội, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 10 năm 2019. Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương chủ trì Hội nghị.

Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối đã trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng đồng chí Phan Công Nam.
Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối chủ trì Hội nghị.

Dự Hội nghị có đồng chí Phạm Tấn Công - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối; đồng chí Lê Văn Châu - Phó Bí thư Đảng ủy Khối cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối và đại diện Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Tổ chức Trung ương và Văn phòng Trung ương Đảng.

Tại Hội nghị, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã cho ý kiến đối với các nội dung Tờ trình về: việc điều chỉnh cơ cấu Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, nhiệm kỳ 2015 – 2020; phương án kiện toàn Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, nhiệm kỳ 2015 – 2020; về đề xuất Chương trình làm việc của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2020; việc bổ sung Thành viên Tiểu ban Nhân sự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III; việc thí điểm giao một số quyền cấp trên cơ sở cho đảng ủy cơ sở. 

Hội nghị cũng đã thảo luận, cho ý kiến vào các dự thảo: báo cáo 5 năm thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TW, ngày 18/8/2014 về tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong tình hình hiện nay; Đề cương sơ bộ báo cáo chính trị Đảng bộ Khối lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025; xây dựng báo cáo sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (2016 - 2019); Báo cáo kết quả công tác 9 tháng đầu năm 2019 của Đảng bộ Khối; báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/ĐUK, ngày 08/4/2014 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong đổi mới, nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp của các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng trong Khối Doanh nghiệp Trung ương” và Kết luận của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện quyết số 08-NQ/ĐUK, ngày 08/4/2014. Cho ý kiến về công tác cán bộ tại một số đảng ủy trực thuộc và các nội dung khác.

Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối đã trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng đồng chí Phan Công Nam.
Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối chúc mừng đồng chí Hồ Xuân Thành mới được nhận Quyết định điều động giữ chức Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Kết thúc Hội nghị Ban Thường vụ tháng 10/2019, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức chia tay đồng chí Hồ Xuân Thành, nguyên Vụ trưởng Vụ Kiểm tra Tài chính Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Đồng chí Hồ Xuân Thành được Ủy ban Kiểm tra Trung ương phân công theo dõi Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương từ tháng 6/2017 đến tháng 10/2019. Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương cảm ơn những đóng góp của đồng chí Hồ Xuân Thành đối với công tác xây dựng Đảng nói chung và hoạt động của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối trong thời gian qua, đồng thời chúc đồng chí Hồ Xuân Thành tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trên cương vị mới.

TH

.
.
.
.