.
.

Triển khai nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát quý IV/2019

Thứ Tư, 23/10/2019|15:12

Sáng ngày 16/10, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Hội nghị giao ban công tác kiểm tra, giám sát Quý III, triển khai nhiệm vụ Quý IV/2019 và thảo luận chuyên đề về “việc thực hiện hợp nhất Cơ quan ủy ban kiểm tra với cơ quan chuyên môn có chức năng nhiệm vụ tương đồng theo Quy định số 69-QĐ/TW ngày 23/02/2017 của Ban Bí thư khóa XII và Hướng dẫn số 17-HD/BTCTW ngày 05/10/2018 của Ban Tổ chức Trung ương”.

Đồng chí Lê Văn Châu - Phó Bí thư Đảng ủy Khối phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.
Đồng chí Lê Văn Châu - Phó Bí thư Đảng ủy Khối phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Chủ trì Hội nghị có các đồng chí Đặng Hùng Minh - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra; Đinh Mạnh Thanh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT; Trần Mạnh Tuấn, Phan Công Nam Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Khối.

Tham dự Hội nghị có đại diện Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Thường trực UBKT Đảng ủy Khối; đại diện lãnh đạo các ban, đơn vị Đảng ủy Khối; các đồng chí đại diện Thường trực các Đảng ủy trực thuộc; các đồng chí là chủ nhiệm, phó chủ nhiệm và cán bộ cơ quan tham mưu giúp việc của ủy ban kiểm tra các đảng ủy trực thuộc.

09 tháng năm 2019, ủy ban kiểm tra các cấp trong Đảng bộ Khối đã tham mưu cấp ủy thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát, tiến hành kiểm tra 626 tổ chức đảng và 4128 đảng viên; giám sát chuyên đề đối với 626 tổ chức đảng và 3932 đảng viên theo chương trình đề ra; thi hành kỷ luật khiển trách đối với 01 tổ chức đảng.

Toàn cảnh Hội nghị.
Toàn cảnh Hội nghị.

Thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo Điều 32 Điều lệ Đảng, Ủy ban kiểm tra các cấp tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 03 tổ chức đảng và 39 đảng viên; kiểm tra thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát 459 tổ chức đảng; giám sát chuyên đề đối với 518 tổ chức đảng, 1505 đảng viên; thi hành kỷ luật 129 trường hợp; giải quyết tố cáo đối với 06 đảng viên; giải quyết khiếu nại hình thức kỷ luật đảng của 01 đảng viên; kiêm tra tài chính đảng đối với 597 tổ chức đảng và 2204 đảng viên.

Ủy ban kiểm tra các cấp đã chủ động kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật và tài chính đảng, số lượng các cuộc kiểm tra, giám sát đều tăng so với cùng kỳ năm 2018. Cụ thể: giám sát, tăng 37 tổ chức đảng và 325 đảng viên; kiểm tra thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát tăng 10 tổ chức đảng; kiểm tra thực hiện nhiệm vụ thi hành kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên của tổ chức đảng cấp dưới tăng 153 tổ chức đảng; kiểm tra tài chính đảng tăng 90 tổ chức đảng. Nhiệm vụ trọng tâm là kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm là khâu yếu, được Ủy ban Kiểm tra Trung ương chỉ ra năm 2017 từng bước được khắc phục, đã tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 03 tổ chức đảng, 39 đảng viên, có chuyển biến tích cực về chất lượng. Công tác nắm tính hình dấu hiệu vi phạm để kiểm tra đã dần đi vào trọng tâm, trọng điểm, do đó kiểm tra 03 tổ chức đảng có 01 tổ chức đảng vi phạm đến mức phải xử lý, kỷ luật; kiểm tra 32 đảng viên có 10 đảng viên vi phạm đến mức phải xử lý, kỷ luật.

Đại diện Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam tham luận chuyên đề.
Đại diện Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam tham gia thảo luận chuyên đề.

Giám sát chuyên đề đối với tổ chức đảng và đảng viên cũng được chú trọng, tăng cường; công tác thi hành kỷ luật, giải quyết tố cáo được quan tâm thực hiện kịp thời theo quy định. Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Khối rút hồ sơ thi hành kỷ luật đảng viên của đảng ủy trực thuộc xem xét thi hành kỷ luật theo thẩm quyền, giải quyết dứt điểm việc dây dưa kéo dài, né tránh trong công tác thi hành kỷ luật, phục vụ cho công tác nhân sự đại hội đảng các cấp.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận chuyên đề về “việc thực hiện hợp nhất Cơ quan ủy ban kiểm tra với cơ quan chuyên môn có chức năng, nhiệm vụ tương đồng theo Quy định số 69-QĐ/TW ngày 23/02/2017 của Ban Bí thư khóa XII và Hướng dẫn số 17-HD/BTCTW ngày 05/10/2018 của Ban Tổ chức Trung ương”. Theo tổng hợp, hiện nay có 18 đơn vị đã hoàn thành việc hợp nhất (trong đó có 15 đơn vị có người đứng đầu là ủy viên Ban Thường vụ, 03 đơn vị người đứng đầu là ủy viên Ban Chấp hành); có 06 đơn vị đang kiện toàn thủ trưởng cơ quan sau hợp nhất; 07 đơn vị đang triển khai hợp nhất. Các đại biểu cũng chỉ ra những khó khăn, vướng mắc trong quá trình hợp nhất. Một số đơn vị chưa thống nhất sắp xếp được nhân sự là thủ trưởng cơ quan hợp nhất thực hiện chức năng kiểm tra, giám sát của Đảng; cán bộ cơ quan sau hợp nhất còn gặp khó khăn trong cập nhật, bổ sung kiển thức về chuyên môn và công tác xây dựng Đảng trong doanh nghiệp.

Đại diện Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tham gia thảo luận chuyên đề.
Đại diện Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tham gia thảo luận chuyên đề.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Lê Văn Châu - Phó Bí thư Đảng ủy Khối đánh giá cao kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp trong Đảng bộ Khối 9 tháng đầu năm 2019. Đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy Khối yêu cầu Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Khối chủ động tham mưu triển khai, hướng dẫn thực hiện Thông báo số 156-TB/TW ngày 01/10/2019 của Trung ương “về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng”; tăng cường sự lãnh đạo chỉ đạo, hướng dẫn cấp ủy và ủy ban kiểm tra đảng ủy trực thuộc trong việc thực hiện các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát có hiệu quả. Thực hiện toàn diện các nhiệm vụ của ủy ban kiểm tra theo Điều 32, Điều lệ Đảng, trong đó, xác định nhiệm vụ trọng tâm là phát hiện, xác định và tiến hành kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Hướng dẫn công tác kiểm tra, giám sát phục vụ Đại hội đảng các cấp, công tác nhân sự ủy ban kiểm tra tại đại hội đảng bộ các cấp; kịp thời xem xét, giải quyết đơn thư tố cáo, khiếu nại kỷ luật đảng theo thẩm quyền, tham mưu thực hiện việc xem xét, xử lý đối với tổ chức, cá nhân có sai phạm, khuyết điểm sau kết luận thanh tra, kiểm tra, kiểm toán.

Đồng chí Lê Văn Châu cũng nhấn mạnh việc chủ động tham mưu Đảng ủy Khối thực hiện tốt Chỉ thị 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng; Quy định số 205-QĐ/TW ngày 23/9/2019 “về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền”.  Phó Bí thư Đảng ủy Khối yêu cầu các đại biểu tham dự hội nghị nghiêm túc nghiên cứu, thực hiện tốt Quy định số 69-QĐ/TW của Ban Bí thư khóa XII và Hướng dẫn số 17-HĐ/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương về hợp nhất các cơ quan tham mưu, giúp việc của đảng ủy với cơ quan chuyên môn có chức năng, nhiệm vụ tương đồng của doanh nghiệp, trong đó có việc hợp nhất cơ quan ủy ban kiểm tra với cơ quan thanh tra, kiểm toán, tạo sự ổn định và thực hiện hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát.

Đồng chí Đặng Hùng Minh - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra phát biểu kết luận Hội nghị.
Đồng chí Đặng Hùng Minh - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra phát biểu bế mạc Hội nghị.

Phát biểu bế mạc Hội nghị, đồng chí Đặng Hùng Minh - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy Khối; đồng thời nhấn mạnh, Quý IV là thời điểm các tổ chức đảng, doanh nghiệp, đơn vị về đích các mục tiêu kế hoạch công tác năm 2019, Ủy ban kiểm tra các cấp tham mưu xây dựng và ban hành chương trình kiểm tra, giám sát năm 2020 của cấp ủy, ủy ban kiểm tra để đảm bảo xác định đúng đối tượng, nội dung, thẩm quyền; đối với các đơn vị chưa ban hành chương trình kiểm tra, giám sát của cấp ủy, ủy ban kiểm tra khẩn trương ban hành để tổ chức thực hiện. Tham mưu thực hiện kịp thời, dứt điểm, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tự giác, đấu tranh tự phê bình và phê bình, tính chiến đấu của tổ chức đảng trong thực hiện kiểm điểm, xem xét thi hành kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên; giải quyết dứt điểm các vụ việc phát sinh ngay từ cơ sở.

TH

.
.
.
.