.
.

Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 39-CT/TWcủa Bộ Chính trị về tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ

Thứ Hai, 04/11/2019|08:10

Sáng 31/10, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 39-CT/TW, ngày 18/8/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong tình hình hiện nay.

Đồng chí Lê Văn Châu – Phó Bí thư Đảng ủy Khối và đồng chí Hoàng Giang - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối; Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối; lãnh đạo các ban, đơn vị Đảng ủy Khối; Bí thư, Phó Bí thư các đảng ủy trực thuộc; các đồng chí đại diện Văn phòng Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Tổ chức Trung ương, Ban Nội chính Trung ương theo dõi Đảng bộ Khối.

Đồng chí Lê Văn Châu – Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương phát biểu ý kiến
Đồng chí Lê Văn Châu - Phó Bí thư Đảng ủy Khối phát biểu khai mạc Hội nghị.

Dự thảo báo cáo tại Hội nghị đánh giá, thực hiện nhiệm vụ công tác bảo vệ chính trị nội bộ của Đảng và các nghị quyết, chỉ thị, quy định, hướng dẫn của Trung ương về bảo vệ chính trị nội bộ, trong thời gian qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, nhận thức của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ đảng viên trong Đảng bộ Khối, nhất là người đứng đầu đã có những chuyển biến tích cực. Các cấp ủy, tổ chức đảng đã thực hiện tốt việc quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy định, hướng dẫn của Trung ương về công tác bảo vệ chính trị nội bộ đến các chi bộ và đảng viên; xây dựng, ban hành một số văn bản cụ thể hóa quy định, hướng dẫn của Trung ương để thực hiện trong Đảng bộ.

Nhận thức rõ nhiệm vụ công tác bảo vệ chính trị nội bộ là một nội dung quan trọng của công tác xây dựng Đảng, các cấp ủy, tổ chức đảng triển khai thực hiện toàn diện, có hiệu quả công tác bảo vệ chính trị nội bộ; quan tâm, chú trọng hơn đến việc nắm tình hình, diễn biến tư tương, xem xét, đánh giá đối với cán bộ, đảng viên về chính trị hiện nay; thực hiện tốt công tác phối hợp, thẩm tra, xác minh, kết luận tiêu chuẩn chính trị trước khi giới thiệu cán bộ vào cấp ủy, bổ nhiệm lãnh đạo quản lý, kết nạp quần chúng ưu tú vào Đảng.

Việc kiểm tra, giám sát về công tác cán bộ, trong đó có công tác bảo vệ chính trị nội bộ đã được các cấp ủy tích cực triển khai thực hiện có hiệu quả, góp phần cảnh báo, ngăn chặn, phòng ngừa vi phạm của cán bộ, đảng viên. Đã quan tâm, bố trí cán bộ có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, hiểu biết về công tác xây dựng Đảng để tham mưu, thực hiện nhiệm vụ công tác bảo vệ chính trị nội bộ.

Với những chủ trương, giải pháp đồng bộ, công tác bảo vệ chính trị nội bộ của các cấp ủy, tổ chức đảng trong Đảng bộ Khối trong thời gian qua đã có những chuyển biến tích cực và phát huy hiệu quả, từng bước đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ công tác cán bộ trong tình hình mới.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Hội nghị cũng chỉ ra những hạn chế, tồn tại và khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TW như công tác quản lý cán bộ, đảng viên của một số cấp ủy, tổ chức đảng chưa chặt chẽ, nhất là việc quản lý cán bộ, đảng viên ra nước ngoài. Một số cấp ủy, doanh nghiệp, đơn vị chưa ban hành quy định về các chức danh lãnh đạo chủ chốt, danh mục các cơ quan bộ phận trọng yếu, cơ mật của doanh nghiệp, đơn vị để thực hiện thống nhất trong Đảng bộ. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ chủ yếu mới tập trung vào việc thẩm tra, xác minh, kết luận về lịch sử của cán bộ, chưa chú trọng đúng mức đến việc nắm tình hình, xem xét, đánh giá và xử lý vấn đề chính trị hiện nay của cán bộ…

Toàn cảnh Hội nghị.
Toàn cảnh Hội nghị.

Trong thời gian tới, để chuẩn bị tốt công tác nhân sự cấp ủy, tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, cùng với 08 nhiệm vụ, giải pháp nêu trong dự thảo báo cáo sơ kết, đồng chí Lê Văn Châu, Phó Bí thư Đảng ủy Khối đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng trong toàn Đảng bộ Khối chủ động đấu tranh ngăn chặn và xử lý nghiêm những trường hợp cán bộ, đảng viên vi phạm tiêu chuẩn chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Đề cao trách nhiệm của cấp ủy và người đứng đầu cấp ủy cơ sở trong công tác bảo vệ chính trị nội bộ, đặc biệt là công tác quản lý cán bộ, đảng viên; Cần nắm chắc và giải quyết vấn đề chính trị hiện nay; Gắn công tác bảo vệ chính trị nội bộ với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, chăm lo xây dựng bộ máy của hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; các cấp ủy thực hiện tốt công tác thẩm định tiêu chuẩn chính trị của cán bộ, trước khi thực hiện việc bổ sung quy hoạch, đề bạt, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử theo phân cấp quản lý cán bộ; tiếp tục củng cố tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động cơ quan bảo vệ chính trị nội bộ các cấp, xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác bảo vệ chính trị nội bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, không ngừng phấn đấu, rèn luyện, nâng cao phẩm chất đạo đức cách mạng và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực công tác, bảo đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

TH

.
.
.
.