.
.

Hội nghị triển khai Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước và tập huấn nghiệp vụ công tác lưu trữ

Chủ Nhật, 01/12/2019|23:09

Ngày 26/11, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức hội nghị triển khai Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước và triển khai một số văn bản mới của Trung ương về công tác lưu trữ và lập hồ sơ công việc, hồ sơ đại hội cho cán bộ Cơ quan Đảng ủy Khối và các đảng ủy trực thuộc.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Phạm Tấn Công - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối, đại diện lãnh đạo, chuyên viên các ban, đơn vị Đảng ủy Khối và lãnh đạo, cán bộ văn phòng các đảng ủy trực thuộc.

Đồng chí Phạm Tấn Công - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối phát biểu khai mạc Hội nghị
Đồng chí Phạm Tấn Công - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối phát biểu khai mạc Hội nghị.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Phạm Tấn Công - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối nhấn mạnh: việc nắm rõ các quy định của Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước sẽ giúp cơ quan, đơn vị thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao trong công tác phòng, ngừa, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật và bảo vệ bí mật nhà nước. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối cũng yêu cầu các đại biểu tham dự Hội nghị nghiêm túc tiếp thu các nội dung hướng dẫn về công tác lưu trữ, lập hồ sơ công việc và hồ sơ chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo viên của Cục An ninh chính trị nội bộ, Bộ Công an trao đổi những nội dung cơ bản về Luật Bảo vệ bí mật nhà nước. Luật Bảo vệ bí mật nhà nước được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 6 (ngày 15/11/2018). Luật gồm 5 chương, 28 điều, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2020; trong đó, một số quy định liên quan đến lập, thẩm định, ban hành danh mục bí mật nhà nước, thời hạn bảo vệ bí mật nhà nước, gia hạn thời hạn bảo vệ bí mật nhà nước có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2019. Luật Bảo vệ bí mật nhà nước được xây dựng trên cơ sở kế thừa những quy định còn nguyên giá trị của Pháp lệnh Bảo vệ bí mật nhà nước năm 2000 và bổ sung những quy định mới phù hợp với thực tiễn bảo vệ bí mật nhà nước trong tình hình mới. 

Với nội dung mới về lập hồ sơ và nộp hồ sơ đại hội đảng bộ các cấp, báo cáo viên đến từ Cục Lưu trữ, Văn phòng Trung ương Đảng nêu rõ yêu cầu, trách nhiệm, phân công lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ đại hội. Nội dung, phương pháp lập hồ sơ đối với tài liệu hình thành trong quá trình chuẩn bị và phục vụ đại hội thực hiện theo Hướng dẫn số 17-HD/VPTW, ngày 16/12/2016 của Văn phòng Trung ương Đảng về lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan.

Các đại biểu tham dự Hội nghị.
Các đại biểu tham dự Hội nghị.

TH

.
.
.
.