.
.

Cơ quan Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương triển khai nhiệm vụ năm 2020

Thứ Ba, 21/01/2020|16:35

Ngày 20/1, tại Hà Nội, Cơ quan Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết Cơ quan, Đảng bộ và Công đoàn năm 2019, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020.

Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối phát biểu kết luận Hội nghị.
Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Chủ trì Hội nghị có đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối; đồng chí Phạm Tấn Công - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Đảng ủy Khối; đồng chí Nguyễn Thị Tiếp - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Công đoàn Cơ quan Đảng ủy Khối. Tham dự Hội nghị còn có đồng chí Lê Văn Châu - Phó Bí thư Đảng ủy Khối, lãnh đạo trưởng các ban, đơn vị và toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, nhân viên Cơ quan Đảng ủy Khối.

Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối  trao tặng Cờ thi đua của Chính phủ cho Văn phòng Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã hoàn thành xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ công tác.
Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối trao tặng Cờ thi đua của Chính phủ cho Văn phòng Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã hoàn thành xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ công tác.

Bám sát sự chỉ đạo của Thường trực Đảng ủy Khối, năm 2019, Cơ quan Đảng ủy Khối đã thực hiện 197 nhiệm vụ công tác (trong đó có 127 nhiệm vụ theo kế hoạch, 70 nhiệm vụ phát sinh). Với tinh thần làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, lãnh đạo, cán bộ các ban, đơn vị đã tham mưu nhiều nhiệm vụ quan trọng như: xây dựng và trình Bộ Chính trị Đề án về sửa đổi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Đảng ủy Khối DNTW; chỉ đạo, hướng dẫn các đảng ủy trực thuộc hoàn thành việc hợp nhất các cơ quan tham mưu, giúp việc của đảng ủy cấp trên cơ sở với các cơ quan có chức năng, nhiệm vụ tương đồng của doanh nghiệp theo Quy định số 69-QĐ/TW, ngày 13/02/2017 và Hướng dẫn số 17-HD/BTCTW, ngày 05/10/2018 của Ban Tổ chức Trung ương. Tham mưu xây dựng kế hoạch, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Tham mưu triển khai thí điểm bố trí sử dụng, tuyển dụng và quản lý công chức theo vị trí việc làm tại các ban, đơn vị Cơ quan Đảng ủy Khối…

Đồng chí Phạm Tấn Công - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối  tặng Cờ thi đua cho 04 tập thể có thành tích xuất sắc
Đồng chí Phạm Tấn Công - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối tặng Cờ thi đua của Đảng ủy Khối cho 04 tập thể Cơ quan Đảng ủy Khối có thành tích xuất sắc trong năm 2019.

Trong công tác tham mưu chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025, các ban, đơn vị đã tham mưu ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn cụ thể: Kế hoạch tổ chức đại hội đảng bộ các cấp; Hướng dẫn một số nội dung về đại hội đảng bộ các cấp; thành lập 03 tiểu ban phục vụ Đại hội: Tiểu ban Nhân sự, Tiểu ban Văn kiện, Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội. Thành lập các Tổ công tác theo dõi, chỉ đạo đại hội các đảng bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tiểu ban văn kiện đã tham mưu thành lập Tổ biên tập, ban hành kế hoạch hoạt động của Tiểu ban và Tổ biên tập văn kiện Đại hội Đảng bộ Khối. Tiểu ban Văn kiện đã tiến hành khảo sát tại 12/16 đơn vị trực thuộc theo Kế hoạch; xây dựng dự thảo lần 1 Báo cáo Chính trị Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Với những kết quả đạt được, Thủ tưởng Chính phủ đã tặng Cờ thi đua cho Văn phòng Đảng ủy Khối. Một số cán bộ Cơ quan Đảng ủy Khối được Ban Tổ chức Trung ương tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp công tác tổ chức xây dựng Đảng”, Ban Tuyên giáo Trung ương tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tuyên giáo”, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng Đảng trong Doanh nghiệp Việt Nam”.

Toàn cảnh Hội nghị.
Toàn cảnh Hội nghị.

Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tặng Cờ thi đua cho 04 tập thể xuất sắc; tặng Bằng khen cho 01 tập thể đạt doanh hiệu “Tập thể Lao động xuất sắc” 02 năm liên tục (2018,2019); tặng Bằng khen cho 02 đồng chí đạt danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cấp Khối” năm 2019, 01 đồng chí đạt danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở” 02 năm liên tục (năm 2018,2019); 07 tập thể nhận danh hiệu “Tập thể Lao động xuất sắc"; 15 cá nhân nhận danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở”.

Một số cán bộ Cơ quan Đảng ủy Khối được Ban Tổ chức Trung ương tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp công tác tổ chức xây dựng Đảng”, Ban Tuyên giáo Trung ương tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tuyên giáo”, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng Đảng trong Doanh nghiệp Việt Nam”.
Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Bí thư Đảng ủy Khối trao tặng Kỷ niệm chương của Đảng cho một số cán bộ Cơ quan Đảng ủy Khối.

Để hoàn thành tốt các nhiệm vụ công tác năm 2020, tập thể Cơ quan Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tiếp tục phấn đấu: Đoàn kết - Gương mẫu - Trách nhiệm - Hiệu quả, tham mưu thực hiện tốt những nhiệm vụ trọng tâm: công tác chuẩn bị, tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025; chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các cấp ủy lãnh đạo công tác chuẩn bị đại hội, báo cáo chính trị, đề án nhân sự cấp ủy,... theo quy định. Tăng cường kiểm soát công tác cán bộ và chuẩn bị nhân sự cấp uỷ. Chủ động nắm tình hình, xử lý dứt điểm đơn thư khiếu nại, tố cáo; tập trung tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong quá trình chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp. Triển khai Đề án sửa đổi quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương sau khi được Bộ Chính trị phê duyệt. Ban hành và thực hiện Chương trình công tác năm 2020 của BCH, BTV Đảng ủy Khối và Chương trình kiểm tra, giám sát của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối năm 2020; Tham mưu tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng, 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn độc lập. Tham mưu tổ chức hội nghị tổng kết đợt thi đua học tập làm theo Bác, hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020; bình chọn các công trình, sản phẩm tiêu biểu chào mừng đại hội đảng bộ các cấp; tuyên dương Bí thư chi bộ tiêu biểu trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng giai đoạn 2017 - 2020. Tham mưu xây dựng Kế hoạch và tổ chức Hội nghị Thi đua yêu nước Cơ quan Đảng uỷ Khối lần thứ III, giai đoạn 2020-2025; tuyên dương điển hình "Dân vận khéo" của Đảng bộ Khối và Đại hội thi đua yêu nước của hệ thống dân vận năm 2020. 

Đồng chí Lê Văn Châu - Phó Bí thư Đảng ủy Khối tặng Bằng khen cho các cá nhân đạt danh hiệu
Đồng chí Lê Văn Châu - Phó Bí thư Đảng ủy Khối tặng Bằng khen cho các cá nhân đạt danh hiệu "Chiến sỹ thi đua cấp Khối" năm 2019 và "Chiến sĩ thi đua cơ sở" 02 năm liên tục.

Thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các quy chế, quy định của các ban, đơn vị, cơ quan Đảng ủy Khối. Đẩy mạnh cải cách hành chính trong hoạt động của cơ quan, đơn vị;  đẩy mạnh tự phê bình và phê bình, củng cố sự đoàn kết trong toàn cơ quan đảm bảo thống nhất về chính trị, tư tưởng, tổ chức. Ban Chấp hành Công đoàn Cơ quan tiếp tục bám sát chương trình công tác đề ra, chủ động tổ chức các phong trào thi đua và hoạt động của tổ chức công đoàn, chất lượng phong trào thi đua ngày càng thiết thực và hiệu quả hơn, góp phần tạo không khí vui tươi, phấn khởi, tăng cường hiểu biết lẫn nhau giữa các ban, đơn vị, động viên đoàn viên công đoàn cơ quan có thêm điều kiện phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 

Đồng chí Phạm Tấn Công - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối  tặng  chứng nhận đạt danh hiệu
Đồng chí Phạm Tấn Công - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối trao chứng nhận đạt danh hiệu "Chiến sỹ thi đua cơ sở" năm 2019 cho các cán bộ Cơ quan Đảng ủy Khối.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối đánh giá cao các ban, đơn vị trong Cơ quan Đảng ủy Khối đã có sự phối hợp chặt chẽ, triển khai thực hiện nhiệm vụ trách nhiệm, tích cực và hiệu quả trong năm 2019. Đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối yêu cầu các ban, đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ tiếp tục chủ động, tích cực tham mưu với Thường trực Đảng ủy Khối triển khai một số nội dung công việc quan trọng trong năm 2020. Đồng thời, đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền vận động cán bộ, người lao động tự giác thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng Đảng và Quy định số 08-QĐi/TW về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các ban, đơn vị của Cơ quan Đảng ủy Khối. Tham mưu, chuẩn bị tốt nội dung văn kiện, phương án nhân sự, công tác tuyên truyền đến chuẩn bị các điều kiện tổ chức Đại hội Đảng bộ Cơ quan Đảng ủy Khối và Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025 tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đồng chí Nguyễn Thị Tiếp - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Công đoàn Cơ quan Đảng ủy Khối đã phát động thi đua năm 2020.
Đồng chí Nguyễn Thị Tiếp - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Công đoàn Cơ quan Đảng ủy Khối phát động thi đua năm 2020.

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Tiếp - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Công đoàn Cơ quan Đảng ủy Khối đã phát động thi đua năm 2020. Theo đó, các ban, đơn vị Cơ quan Đảng ủy Khối tiếp tục tham mưu thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước gắn với việc xây dựng và tổ chức thực hiện thắng lợi toàn diện chương trình, kế hoạch công tác năm 2020. Tổ chức các hoạt động thi đua thiết thực chào mừng Đại hội Đảng bộ Cơ quan Đảng ủy Khối, Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X. Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức thi đua, chú trọng bồi dưỡng, xây dựng và nhân rộng các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt gắn với nhiệm vụ chính trị của cơ quan, của từng ban, đơn vị. Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Quy định về chuẩn mực đạo đức, lối sống và văn hóa công sở tại Cơ quan Đảng ủy Khối.

Lãnh đạo các ban, đơn vị Cơ quan Đảng ủy Khối ký giao ước thi đua năm 2020.
Lãnh đạo các ban, đơn vị Cơ quan Đảng ủy Khối ký giao ước thi đua năm 2020.


P.V

 
.
.
.
.