.
.

Đảng ủy Cơ quan Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương:

Tổ chức thành công Đại hội các chi bộ nhiệm kỳ 2019 - 2022

Thứ Năm, 09/01/2020|12:55

Đảng bộ Cơ quan Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương là đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương gồm có 01 Đảng bộ bộ phận và 06 chi bộ trực thuộc. Thực hiện Kế hoạch số 460-KH/ĐUKCQ, ngày 07/10/2019 của Đảng ủy Cơ quan Đảng ủy Khối về tổ chức Đại hội các đảng bộ, chi bộ trực thuộc và Đại hội Đảng bộ Cơ quan Đảng ủy Khối lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025, các chi bộ trực thuộc đã tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2019-2022.

Tại Đại hội, các chi bộ đã đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết nhiệm kỳ 2016 - 2019 và đề ra mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ 2019 - 2022; kiểm điểm chi ủy chi bộ nhiệm kỳ 2016 - 2019; thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ Cơ quan Đảng ủy Khối, nhiệm kỳ 2020 - 2025; bầu Chi ủy, Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2019 - 2022; thông qua nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2019 - 2022; chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2019 - 2022.

Đồng chí Y Thanh Hà Niê KĐăm - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương bỏ phiếu tại Đại hội Chi bộ Ban Tổ chức Đảng ủy Khối nhiệm kỳ 2020 - 2022
Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương bỏ phiếu bầu Chi ủy khóa mới tại Đại hội Chi bộ Ban Tổ chức Đảng ủy Khối, nhiệm kỳ 2020 - 2022.
Chi bộ Ban Tổ chức Đảng ủy Khối chụp ảnh lưu niệm tại Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022
Chi bộ Ban Tổ chức Đảng ủy Khối chụp ảnh lưu niệm tại Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2022.

Chi bộ Ban Tuyên giáo Đảng ủy Cơ quan Đảng ủy Khối tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2019-2022.

Chi bộ Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2019 - 2022.

 Chi bộ Ban Tuyên giáo Đảng ủy Cơ quan Đảng ủy Khối chụp ảnh lưu niệm tại Đại hội nhiệm kỳ 2019-2022.

Chi bộ Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối chụp ảnh lưu niệm tại Đại hội nhiệm kỳ 2019 - 2022.

Chi bộ Ủy ban Kiểm tra Cơ quan Đảng ủy Khối bỏ phiếu bầu tại Đại hội nhiệm kỳ 2019-2022.
Chi bộ Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối bỏ phiếu bầu Chi ủy nhiệm kỳ 2020 - 2022.
Chi bộ Ủy ban Kiểm tra Cơ quan Đảng ủy Khối chụp ảnh lưu niệm tại Đại hội nhiệm kỳ 2020-2022.
Chi bộ Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối chụp ảnh lưu niệm tại Đại hội.

Đồng chí Phạm Tấn Công, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Đảng ủy Khối dự và phát biểu tại Đại hội Chi bộ Phòng Tổng hợp, Đảng bộ Bộ phận Văn phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2022.

Chi bộ phòng Tổng hợp Cơ quan Đảng ủy Khối chụp ảnh lưu niệm tại Đại hội nhiệm kỳ 2019-2022.
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Đại hội Chi bộ Phòng Tổng hợp.
Chi bộ Ban Dân vận bỏ phiếu
Chi bộ Ban Dân vận bỏ phiếu bầu Chi ủy khóa mới.
Chi ủy khóa mới Ban Dân vận Đảng ủy Khối ra mắt.
Chi ủy khóa mới Ban Dân vận Đảng ủy Khối ra mắt.

Chi bộ Cơ quan Đoàn Thanh niên Đảng ủy Khối tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2022.

Đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Đại hội Chi bộ Cơ quan Đoàn Thanh niên Đảng ủy Khối.

P.V

 
.
.
.
.