.
.

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối DNTW lần thứ 19 (mở rộng)

Thứ Ba, 21/01/2020|16:54

Thực hiện Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương nhiệm kỳ 2015 - 2020, chiều ngày 15/1/2020, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối DNTW tổ chức hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối lần thứ 19. Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối; đồng chí Phạm Tấn Công - Phó Bí thư Thường trực và đồng chí Lê Văn Châu - Phó Bí thư Đảng ủy Khối chủ trì hội nghị.

Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối đã trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng đồng chí Phan Công Nam.
Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối, các đồng chí bí thư đảng ủy trực thuộc không là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã đóng góp ý kiến vào các nội dung dự thảo: Báo cáo kết quả kiểm điểm của tập thể và cá nhân các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối năm 2019; Báo cáo công tác kiểm tra, giám sát năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 của cấp ủy và UBKT các cấp trong Đảng bộ Khối; Chương trình công tác kiểm tra, giám sát của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối năm 2020; Báo cáo kết quả công tác năm 2019, nhiệm vụ công tác năm 2020 của Ban Tổ chức Đảng ủy Khối.

Hội nghị đã tiến hành bầu bổ sung Phó Bí thư Đảng ủy Khối nhiệm kỳ 2015 – 2020; thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết công tác năm 2020 của Đảng bộ Khối và Chương tình công tác kiểm tra, giám sát của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối năm 2020 và một số nội dung khác.

PV

 

.
.
.
.