.
.

Tổ biên tập Tiểu ban Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối DNTW họp phiên thứ ba

Thứ Ba, 21/01/2020|17:25

Tổ biên tập giúp việc Tiểu ban Văn kiện Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III vừa tiến hành phiên họp thứ ba. Đồng chí Lê Văn Châu – Phó Bí thư Đảng ủy Khối, Phó Trưởng Tiểu ban Văn kiện chủ trì phiên họp. 

Đồng chí Lê Văn Châu – Phó Bí thư Đảng ủy Khối, Phó Trưởng Tiểu ban Văn kiện  phát biểu chỉ đạo tại phiên họp
Đồng chí Lê Văn Châu – Phó Bí thư Đảng ủy Khối, Phó Trưởng Tiểu ban Văn kiện phát biểu chỉ đạo tại phiên họp.

Tại phiên họp, các thành viên Tổ biên tập đã thảo luận các nội dung chi tiết trong dự thảo lần 1 Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương khóa II tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng chí Lê Văn Châu – Phó Bí thư Đảng ủy Khối, Phó Trưởng Tiểu ban Văn kiện yêu cầu các thành viên tiếp tục nghiên cứu các phương án chủ đề báo cáo; kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ II, nhiệm kỳ 2015-2020; mục tiêu tổng quan, các chỉ tiêu phấn đấu, nhiệm vụ và giải pháp của nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Lê Văn Châu yêu cầu Tổ biên tập hàng tháng họp, phân tích và bàn kỹ từng nội dung, sớm hoàn thiện để trình Ban Thường vụ, Tiểu ban Văn kiện Đảng ủy Khối và tổ chức Hội thảo xin ý kiến các chuyên gia, thành viên Tổ biên tập Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIII, thực hiện đúng tiến độ theo Kế hoạch hoạt động của Tổ biên tập.

PV

.
.
.
.