.
.

Đảng ủy Cơ quan Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương:

Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

Thứ Hai, 03/02/2020|17:19

Sáng ngày 3/2/2020, tại Hà Nội,  Đảng ủy Cơ quan Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2020). Dự buổi Lễ có đồng chí Phạm Tấn Công - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối, Bí thư Đảng ủy Cơ quan cùng toàn thể cán bộ, đảng viên Cơ quan Đảng ủy Khối.

Đồng chí Phạm Tấn Công - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối  đọc diễn văn kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam
Đồng chí Phạm Tấn Công - Bí thư Đảng ủy Cơ quan Đảng ủy Khối đọc Diễn văn kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

Diễn văn kỷ niệm do đồng chí Phạm Tấn Công - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối đọc tại buổi Lễ đã ôn lại quá trình ra đời, rèn luyện, cống hiến và trưởng thành của Đảng Cộng sản Việt Nam; nêu bật ý nghĩa lịch sử trọng đại của sự kiện ngày 3/2/1930, Đảng Cộng sản Việt Nam chính thức được thành lập. Từ đây cách mạng Việt Nam có đường lối đúng đắn, Đảng Cộng sản Việt Nam thực sự trở thành người lãnh đạo và tổ chức mọi thắng lợi của cách mạng nước nhà. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là thành quả của sự kết hợp giữa chủ nghĩa Marx-Lenin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước; chứng tỏ giai cấp công nhân Việt Nam đã trưởng thành và đủ sức gánh vác sứ mệnh lịch sử lãnh đạo cách mạng.

Sau khi ra đời, gắn bó máu thịt với nhân dân, được nhân dân đồng tình ủng hộ và tin tưởng tuyệt đối, chỉ trong vòng 15 năm, Đảng ta đã lãnh đạo sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, làm nên thắng lợi của cuộc Cách mạng tháng Tám năm 1945 "long trời, lở đất," thành lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa vào ngày 2/9/1945; tiến hành thắng lợi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp với đỉnh cao là Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ "lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu," buộc thực dân Pháp phải ký Hiệp định Geneva (năm 1954), chấm dứt cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam; đánh bại các chiến lược chiến tranh của đế quốc Mỹ, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Tổ quốc vào ngày 30/4/1975.

Sau gần 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới, từ một đất nước nghèo nàn, có cơ sở vật chất-kỹ thuật, kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội lạc hậu, trình độ thấp, đến nay Việt Nam đã vươn lên trở thành một nước đang phát triển, có thu nhập trung bình; văn hóa, xã hội tiếp tục phát triển, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện; công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị có bước đột phá; khối đại đoàn kết toàn dân tộc không ngừng được củng cố; chính trị, xã hội ổn định, quốc phòng-an ninh, độc lập, chủ quyền được giữ vững; vị thế và uy tín của đất nước ngày càng được nâng cao trên trường quốc tế.

Trong công cuộc đổi mới, việc đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước được Đảng xác định trong các văn kiện các kỳ Đại hội và các nghị quyết, kết luận quan trọng của Trung ương. Nhấn mạnh, năm 2020 là năm cuối của nhiệm kỳ, năm tiến hành tổ chức đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương nhiệm kỳ 2020 - 2025 tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, năm diễn ra nhiều sự kiện trọng đại của đất nước, đồng chí Phạm Tấn Công yêu cầu các ban, đơn vị và tập thể cán bộ, đảng viên, nhân viên Cơ quan Đảng ủy Khối thực hiện tốt các nhiệm vụ đã đề ra. Trong đó đặc biệt chú trọng thực hiện tốt công tác tham mưu với Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Thường trực Đảng ủy Khối lãnh đạo các đảng ủy trực thuộc thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII theo hướng thiết thực, hiệu quả; chuẩn bị kỹ các điều kiện để tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ Cơ quan Đảng ủy Khối lần thứ III nhiệm kỳ 2020 - 2025; tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Quy định số 08 của Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Tự hào về Đảng quang vinh, Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, đồng chí Bí thư Đảng ủy Cơ quan Đảng ủy Khối đề nghị toàn thể cán bộ, đảng viên, người lao động trong Cơ quan tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết, thống nhất, chung sức, đồng lòng, ra sức thi đua công tác và học tập, rèn luyện, nỗ lực góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, đại diện tuổi trẻ Cơ quan Đảng ủy Khối đã biểu thị quyết tâm kế thừa truyền thống, không ngừng học tập, tu dưỡng, rèn luyện, có khát vọng, phát huy hơn nữa tinh thần, trách nhiệm, đảm nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Cơ quan Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương xem chương trình truyền hình trực tiếp Đại Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.
Cán bộ, đảng viên Cơ quan Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

PV

.
.
.
.