.
.

Phiên họp thứ hai Tiểu ban Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối lần thứ III

Thứ Ba, 03/03/2020|06:07

Vừa qua, tại Hà Nội, Tiểu ban Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III, nhiệm kỳ 2020- 2025 (Tiểu ban Văn kiện) đã tiến hành họp phiên thứ hai. Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối, Trưởng Tiểu ban Văn kiện chủ trì phiên họp.

Tham dự phiên họp có đồng chí Phạm Tấn Công - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối, các đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy Khối: Lê Văn Châu, Hoàng Giang; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cùng các thành viên Tiểu ban Văn kiện.

Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Bí thư Đảng ủy Khối, Trưởng Tiểu ban Văn kiện chủ trì phiên họp.
Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Bí thư Đảng ủy Khối, Trưởng Tiểu ban Văn kiện chủ trì phiên họp.

Tại phiên họp, các đại biểu đã nghe và cho ý kiến vào dự thảo (lần 2) dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (dự thảo đã được các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối góp ý tại phiên họp ngày 15/01/2020, được Tổ biên tập giúp việc Tiểu ban Văn kiện nghiên cứu, tiếp thu).

Các đại biểu đề nghị về bố cục, nội dung dự thảo Báo cáo chính trị cần trình bày gọn, rõ, tránh trùng lặp, có tính kế thừa và có đổi mới, sáng tạo, phát triển, bao quát được các vấn đề. Về phương hướng, mục tiêu cần nêu bật được những nhiệm vụ đột phá, định hướng phát triển và giải pháp phù hợp với đặc điểm, tình hình của Đảng bộ Khối trong nhiệm kỳ tới. 

Các đại biểu cũng đề nghị cần chỉnh sửa một số từ, cụm từ cho chính xác và phù hợp với chủ đề cũng như thêm, bớt các mục trong dự thảo Báo cáo chính trị bảo đảm thể hiện đầy đủ các nội dung...

Phát biểu kết luận phiên họp, đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Bí thư Đảng ủy Khối, Trưởng Tiểu ban Văn kiện nhấn mạnh: Trên cơ sở chủ đề đại hội được đưa ra, các thành viên Tiểu ban Văn kiện tiếp tục nghiên cứu, xây dựng, hoàn thiện nội dung dự thảo Báo cáo theo hướng bảo đảm tính khái quát, nêu bật mục tiêu cần thực hiện trong thời gian tới. 

Đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối yêu cầu các thành viên Tổ biên tập giúp việc Tiểu ban Văn kiện phát huy vai trò, trách nhiệm được giao, tiếp thu các ý kiến góp ý của các đại biểu; đồng thời tích cực, chủ động đề xuất, đóng góp ý kiến, tiếp tục biên tập, hoàn thiện dự thảo Báo cáo trong thời gian sớm nhất./.

P.V 

 

.
.
.
.