.
.

Hội nghị Ban thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương thường kỳ tháng 5/2020

Thứ Ba, 19/05/2020|14:41

Ngày 18/5, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã tổ chức Hội nghị Ban thường vụ thường kỳ tháng 5/2020. Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã chủ trì Hội nghị.

Tham dự có đồng chí Phạm Tấn Công - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối và các đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy Khối: Lê Văn Châu, Hoàng Giang cùng đại diện lãnh đạo các Vụ của Ban Tổ chức Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương; các đồng chí Ủy viên Ban thường vụ.

Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Bí thư Đảng ủy Khối DNTW chủ trì Hội nghị.
Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Bí thư Đảng ủy Khối DNTW chủ trì Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã cho ý kiến vào Báo cáo về việc tiếp thu ý kiến, hoàn thiện dự thảo Báo cáo, dự thảo Đề án nhân sự Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy Khối nhiệm kỳ 2020-2025; cho ý kiến vào các tờ trình về công tác cán bộ, kiện toàn chức danh tại các đảng ủy trực thuộc Khối; tờ trình về việc tham gia ý kiến vào dự thảo Tờ trình và Quy định của Bộ Chính trị về khuyến khích và bảo vệ cán bộ đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá; Kế hoạch tổ chức Giải Búa liềm vàng năm 2020 của Đảng ủy Khối.

P.V

.
.
.
.