.
.

Bầu nhân sự bổ sung ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, nhiệm kỳ 2015-2020

Thứ Tư, 10/06/2020|16:04

Sáng ngày 04/6, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối (Phiên đột xuất) để bỏ phiếu bổ sung nhân sự Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, nhiệm kỳ 2015-2020.

Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối và các Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối bỏ phiếu bầu bổ sung nhân sự Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, nhiệm kỳ 2015-2020.
Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối và các Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối bỏ phiếu bầu bổ sung nhân sự Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, nhiệm kỳ 2015-2020.

Chủ trì Hội nghị có đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối; đồng chí Phạm Tấn Công - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối; các đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy Khối: Lê Văn Châu, Hoàng Giang.

Tham dự Hội nghị còn có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối và đại diện Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Tổ chức Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng.

Thực hiện Quy định số 105-QĐ/TW, ngày 19/12/2017 của Bộ Chính trị về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử, tại hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối đã tiến hành bầu bổ sung Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối nhiệm kỳ 2015-2020 gồm: đồng chí Bùi Hồng Minh, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV, Tổng Giám đốc Tổng công ty Xi măng Việt Nam; đồng chí Nghiêm Xuân Thành, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam.

P.V

.
.
.
.