.
.

Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tháng 6/2020

Thứ Tư, 03/06/2020|20:10

Ngày 02/6/2020, tại Hà Nội, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Hội nghị tháng 6/2020. Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Phạm Tấn Công, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối; các đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy Khối: Lê Văn Châu, Hoàng Giang cùng đại diện lãnh đạo các Vụ của Ban Tổ chức Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối; Ban Thường vụ các đảng ủy trực thuộc: Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh Vốn nhà nước; Cơ quan Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương và thành viên các tổ công tác theo dõi, chỉ đạo Đại hội của Đảng ủy Khối.

Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Bí thư Đảng ủy Khối DNTW chủ trì Hội nghị.
Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương chủ trì Hội nghị.

Tại Hội nghị, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã tiến hành duyệt đại hội điểm, thí điểm của 3 đảng bộ trực thuộc: Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh Vốn nhà nước về công tác xây dựng kế hoạch tổ chức Đại hội, dự thảo báo cáo chính trị, dự thảo chương trình, hồ sơ nhân sự Đại hội; công tác chuẩn bị và các điều kiện về cơ sở vật chất phục vụ Đại hội.

Đ/c Đặng Hùng  Minh – Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Khối, Phó Bí thư Đảng ủy Cơ quan thay mặt Đảng ủy Cơ quan Đảng ủy Khối báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương về công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ Cơ quan Đảng ủy Khối lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Thay mặt Đảng ủy Cơ quan Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, đồng chí Đặng Hùng Minh - Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Khối, Phó Bí thư Đảng ủy Cơ quan báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương về công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ Cơ quan Đảng ủy Khối lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Qua nghe báo cáo công tác chuẩn bị Đại hội, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đánh giá cao tinh thần trách nhiệm trong công tác chuẩn bị Đại hội của các đảng ủy trực thuộc; đã thành lập các tiểu ban, ban hành các kế hoạch, chuẩn bị nội dung báo cáo chính trị, đề án nhân sự tại Đại hội đúng theo hướng dẫn của Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Kế hoạch số 81-KH/ĐUK, ngày 15/8/2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ III Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương; nghe báo cáo công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ Cơ quan Đảng ủy Khối lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đồng chí Lê Đức Thọ - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam báo cáo tóm tắt công tác chuẩn bị Đại hội của Đảng bộ.
Đồng chí Lê Đức Thọ - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam báo cáo tóm tắt công tác chuẩn bị Đại hội của Đảng bộ.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương nhấn mạnh, xác định công tác chuẩn bị đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ III Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương và Đại hội lần thứ XIII của Đảng là một trong những nhiệm vụ hàng đầu, các đảng ủy trực thuộc trong Khối đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ để đại hội diễn ra theo đúng kế hoạch, đảm bảo tiến độ đề ra.

Đồng chí đề nghị các đảng ủy: Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh Vốn nhà nước tiếp thu các ý kiến góp ý của các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ cũng như Tổ công tác theo dõi, chỉ đạo Đại hội của Đảng ủy Khối. Bổ sung, hoàn thiện báo chính trị; cần chỉnh sửa thêm kết cấu, phụ lục để làm rõ hơn những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ qua; thống nhất việc soạn thảo các văn bản Đại hội theo hướng dẫn của Trung ương và Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương; xây dựng đề án nhân sự đúng quy định; công tác tổ chức, tiến hành Đại hội phải đảm bảo an ninh, an toàn, tạo không khí phấn khởi, sôi nổi trong toàn Đảng, toàn dân; tập trung tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội, trang trí khánh tiết, khẩu hiệu theo đúng hướng dẫn của Trung ương; chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức Đại hội thành công.

Đồng chí Lê Minh Chuẩn - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn CN Than - Khoáng sản Việt Nam báo cáo
Đồng chí Lê Minh Chuẩn - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn CN Than - Khoáng sản 
Việt Nam báo cáo công tác chuẩn bị Đại hội của Đảng bộ.

Sau nội dung duyệt Đại hội, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối họp phiên thường kỳ, cho ý kiến vào các tờ trình về việc điều chỉnh, phân công nhiệm vụ các đồng chí Phó Bí thư, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối nhiệm kỳ 2015 - 2020; bổ sung quy hoạch các chức danh, công tác cán bộ của Đảng ủy Khối nhiệm kỳ 2020 - 2025; Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế công tác bảo vệ chính trị nội bộ của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương; Tờ trình về kết quả 05 năm thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW, ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng và các nội dung khác.

Đồng chí Nguyễn Đức Chi - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh Vốn nhà nước báo cáo
Đồng chí Nguyễn Đức Chi - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh Vốn nhà nước báo cáo công tác chuẩn bị Đại hội của Đảng bộ.

P.V

.
.
.
.