.
.

Hội nghị rút kinh nghiệm đại hội điểm các tổ chức cơ sở đảng trong Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương

Thứ Sáu, 05/06/2020|17:22

Ngày 04/6, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm đại hội điểm các tổ chức cơ sở đảng trong Đảng bộ Khối.

Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối phát biểu khai mạc Hội nghị.
Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối phát biểu khai mạc Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối; đồng chí Phạm Tấn Công - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối; các đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy Khối: Lê Văn Châu, Hoàng Giang; đại diện lãnh đạo các Vụ, Cục chức năng của Ban Tổ chức Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương; thành viên các tổ công tác theo dõi, chỉ đạo Đại hội của Đảng ủy Khối; đại diện thường trực đảng ủy, trưởng các cơ quan có chức năng tham mưu về công tác tổ chức của các đảng ủy trực thuộc Đảng bộ Khối; thường trực các đảng ủy cơ sở được thí điểm giao một số quyền cấp trên cơ sở; thường trực các đảng ủy cơ sở tổ chức đại hội điểm.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối nêu rõ: thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương về một số nội dung Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã ban hành Kế hoạch số 81-KH/ĐUK, ngày 15/8/2019 về tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối lần thứ III, nhiệm kỳ 2015-2020, ban hành hướng dẫn về một số nội dung cụ thể; tổ chức quán triệt, triển khai đến chi bộ, đảng viên.

Đảng bộ Khối gồm 35 đảng bộ trực thuộc (trong đó có 32 đảng bộ cấp trên cơ sở, 3 đảng bộ cơ sở), 1.107 tổ chức cơ sở đảng (699 đảng bộ cơ sở, 408 chi bộ cơ sở), 147 đảng bộ bộ phận, 5.592 chi bộ trực thuộc, 82.333 đảng viên. Ban Thường vụ Đảng ủy Khối chỉ đạo các đảng ủy cấp trên cơ sở trong Khối chọn đảng bộ cơ sở để tổ chức đại hội điểm. Theo đó, các đảng ủy cấp trên cơ sở trực thuộc đã lựa chọn 35 đảng bộ cơ sở (33 đảng bộ, 2 chi bộ) trong các loại hình khác nhau, là những đơn vị sản xuất, kinh doanh ổn định, nội bộ đoàn kết, công tác chuẩn bị nhân sự thuận lợi để tổ chức đại hội điểm cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020 – 2025 nhằm rút kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức đại hội trong toàn Đảng bộ Khối. Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã quyết định lập 7 tổ công tác giúp Ban Thường vụ Đảng ủy Khối theo dõi, chỉ đạo đại hội các đảng bộ thuộc Đảng bộ Khối. Đến ngày 01/6/2020, đã có 32 tổ chức đảng tổ chức thành công đại hội điểm. 

Toàn cảnh Hội nghị.
Các đại biểu dự Hội nghị.

Thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy Khối, các đảng ủy cấp trên cơ sở đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các đảng bộ cơ sở, chi bộ cơ sở tổ chức đại hội điểm bảo đảm chất lượng, đúng quy định. Việc chuẩn bị dự thảo văn kiện trình đại hội đã đánh giá đúng kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, xác định được mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu, các giải pháp cụ thể, trọng tâm trong nhiệm kỳ 2020 - 2025; các văn kiện trình đại hội được chuẩn bị chu đáo về nội dung, tổ chức lấy ý kiến góp ý theo hướng dẫn của cấp ủy cấp trên; các đại biểu dự đại hội đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, trí tuệ, có nhiều ý kiến đóng góp chất lượng vào báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của cấp ủy, dự thảo các văn kiện cấp trên, dự thảo chương trình hành động.

Công tác chuẩn bị các đề án nhân sự đảm bảo đúng quy trình quy định về công tác cán bộ theo hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương và Ban Thường vụ Đảng ủy Khối; việc lựa chọn nhân sự nhiệm kỳ tới chú trọng về tiêu chuẩn chính trị, trình độ năng lực công tác, uy tín đối với cán bộ, đảng viên tại doanh nghiệp, đơn vị. Công tác bầu cử đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, Quy chế bầu cử trong Đảng; kết quả bầu cử theo đúng đề án nhân sự trình đại hội.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, phân tích những kết quả đã đạt được, những kinh nghiệm rút ra, một số vấn đề cần khắc phục trong tổ chức đại hội điểm cũng như những kiến nghị, đề xuất để chuẩn bị cho công tác tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp trong thời gian tới. 

Đồng chí Phạm Tấn Công - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối phát biểu kết luận Hội nghị.
Đồng chí Phạm Tấn Công - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối phát biểu kết luận Hội nghị.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Phạm Tấn Công - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối đề nghị các đảng ủy trực thuộc tập trung làm tốt công tác chuẩn bị các văn kiện trình đại hội đảm bảo chất lượng; Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ phải đánh giá đúng, trung thực, khách quan, toàn diện tình hình và kết quả thực hiện nghị quyết nhiệm kỳ 2015 - 2020; chỉ rõ ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân. Đồng thời, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2020 - 2025 phải sát với tình hình thực tế, có tính khả thi cao để tổ chức thực hiện hiệu quả. Đối với Đề án nhân sự, phải thực hiện đúng quy định của Trung ương và của Đảng ủy Khối, đúng nguyên tắc, cơ cấu, số lượng, tiêu chuẩn, điều kiện, đảm bảo chặt chẽ, đồng bộ, dân chủ, khách quan, công tâm, công khai, minh bạch.

Đồng chí Phạm Tấn Công cũng yêu cầu các đảng ủy trực thuộc chỉ đạo, thực hiện tốt công tác tuyên truyền trước, trong và sau đại hội. Trong đó, tập trung vào việc tuyên truyền về kinh tế nhà nước, doanh nghiệp nhà nước, về Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương và hoạt động của Đảng bộ đơn vị. Đối với những đảng bộ đã tổ chức đại hội cần khẩn trương hoàn thiện nghị quyết và chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025 của đơn vị để đưa vào thực tiễn.

PV

.
.
.
.