.
.

Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương:

Hội nghị rút kinh nghiệm Đại hội điểm Đảng bộ cấp trên cơ sở

Thứ Ba, 07/07/2020|14:41

Ngày 6/7, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm Đại hội điểm Đảng bộ cấp trên cơ sở, nhằm đánh giá kết quả và làm rõ những khó khăn vướng mắc trong quá trình tổ chức Đại hội Đảng bộ cấp trên cơ sở trong Đảng bộ Khối.

Đến dự, về phía Ban Tổ chức Trung ương, có các đồng chí: Nguyễn Văn Tùng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Điều lệ; Phạm Mạnh Khởi, Vụ trưởng Vụ Cơ sở đảng và đảng viên; Nguyễn Văn Định, Phó Cục trưởng Cục Bảo vệ Chính trị nội bộ.
Về phía Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, có đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối; đồng chí Phạm Tấn Công - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối; các đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy Khối: Lê Văn Châu, Hoàng Giang; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối; thành viên các tổ công tác theo dõi chỉ đạo Đại hội của Đảng ủy Khối; đại diện thường trực đảng ủy trực thuộc; trưởng các cơ quan có chức năng tham mưu về công tác tổ chức của các đảng bộ cấp trên cơ sở.
Các đại biểu tham dự Hội nghị.
Các đại biểu tham dự Hội nghị.
Báo cáo tại Hội nghị, đồng chí Phạm Tấn Công - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương nhấn mạnh: Thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã ban hành Kế hoạch số 81-KH/ĐUK, ngày 15/8/2019 về tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ III Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương và lãnh đạo, chỉ đạo triển khai trong toàn Đảng bộ. Tính đến ngày 30/6/2020, Đảng ủy Khối đã chỉ đạo 100% tổ chức cơ sở đảng và chi bộ trực thuộc hoàn thành đại hội đảng các cấp (gồm 1.101 tổ chức cơ sở đảng; 5.606 chi bộ trực thuộc); Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã chọn 02 đảng bộ cấp trên cơ sở trong các loại hình khác nhau để tổ chức đại hội điểm gồm: Đảng bộ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam; Đảng bộ Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, thời gian hoàn thành trong tháng 6/2020. Bên cạnh đó, có 3 đảng bộ được chọn lựa để tổ chức đại hội thí điểm bầu trực tiếp bí thư tại đại hội là: Đảng bộ Tổng công ty Phát triển nhà và đô thị; Đảng bộ Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam và Đảng bộ Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước. 
Các đảng bộ tổ chức đại hội điểm cấp trên trực tiếp cơ sở đã khẩn trương xây dựng kế hoạch, triển khai nghiêm túc công tác chuẩn bị đại hội từ xây dựng các dự thảo văn kiện, công tác nhân sự cấp ủy, các điều kiện tổ chức đại hội... hoàn thành đại hội đúng tiến độ theo kế hoạch của Đảng ủy Khối. Các tổ công tác chỉ đạo đại hội của Đảng ủy Khối thực hiện tốt việc giúp Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đôn đốc, hướng dẫn, chỉ đạo các đảng bộ trực thuộc chuẩn bị, tổ chức đại hội, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho cơ sở.
Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương phát biểu tại Hội nghj.
Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Ủy vên dự khuyết BCH Trung ương, Bí thư Đảng ủy Khối 
Doanh nghiệp Trung ương phát biểu tại Hội nghj.
Trang trí khánh tiết đại hội trang trọng, đúng quy định. Đại biểu dự đại hội chấp hành nghiêm túc quy chế làm việc của đại hội, không khí đại hội trang nghiêm, phấn khởi. Thời gian đại hội trong 1,5 ngày đã đảm bảo nội dung đại hội. Chương trình đại hội bố trí tương đối khoa học; điều hành của đoàn chủ tịch rõ ràng, bám sát chương trình dự kiến; ban kiểm phiếu, đoàn thư ký, ban thẩm tra tư cách đại biểu thực hiện tốt nhiệm vụ, góp phần vào thành công của đại hội.
Các đại hội đã thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 theo chỉ đạo của cấp trên. Ngay sau khi kết thúc đại hội điểm, Đảng uỷ Khối đã chủ trì họp cùng với đại biểu của các đảng ủy trực thuộc dự đại hội để rút kinh nghiệm nhanh về công tác tổ chức đại hội, đảm bảo nhân rộng các kết quả tốt và kịp thời khắc phục những hạn chế trong tổ chức đại hội.
Báo cáo chính trị của các đảng bộ đều được chuẩn bị kỹ lưỡng, chất lượng cao; dự thảo chương trình hành động nêu được những định hướng lớn, xác định rõ nhiệm vụ thực hiện theo lộ trình và có những giải pháp cụ thể... Một trong những thành công quan trọng của đại hội điểm cấp trên cơ sở là công tác nhân sự được chuẩn bị nghiêm túc, đúng quy trình, quy định; tập trung dân chủ tạo được sự nhất trí cao. Qua đó nhân sự cấp ủy khóa mới đảm bảo yêu cầu, danh sách bầu cử đảm bảo số dư theo quy định. Đặc biệt, tại 2 đại hội thực hiện chủ trương thí điểm bầu trực tiếp Bí thư đảng ủy (Đảng bộ Tổng công ty Phát triển nhà và đô thị, Đảng bộ Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước) đều thành công với tỷ lệ trúng cử cao, đạt trên 98%. 
Các đại hội bầu một lần đủ số lượng cấp ủy viên theo đề án; Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ nhất bầu một lần đủ số lượng ủy viên ban thường vụ, bí thư, phó bí thư; danh sách trúng cử theo đúng cơ cấu đề án nhân sự với tỷ lệ phiếu bầu cao. Bầu đại biểu chính thức đi dự đại hội cấp trên đủ số lượng ngay từ lần bầu đầu tiên và bầu đại biểu dự khuyết theo quy định. 
Đồng
Đồng chí Phạm Tấn Công - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương 
báo cáo kết quả Đại hội điểm Đảng bộ cấp trên cơ sở trong Đảng bộ Khối.
Tại Hội nghị, trên cơ sở dự thảo Báo cáo kết quả đại hội điểm đảng bộ cấp trên cơ sở trong Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương, nhiệm kỳ 2020 - 2025; các đại biểu đã thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến phân tích những mặt được, chưa được trong tổ chức đại hội điểm để rút kinh nghiệm cho tổ chức đại hội các đảng bộ cấp trên cơ sở. Đặc biệt là Hội nghị đã thống nhất cao về các nhiệm vụ cần tiếp tục thực hiện và nội dung kiến nghị, đề xuất như trong báo cáo đã nêu.
Phần lớn các ý kiến phát biểu tại Hội nghị đều cho rằng, về đại hội điểm đảng bộ cấp trên cơ sở, 02 đảng bộ (Vietinbank và TKV) được đánh giá đã thực hiện tốt công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội. Công tác tuyên truyền, chuẩn bị tài liệu, trang trí khánh tiết, an ninh trật tự được đảm bảo. Đại hội đã tiến hành phiên họp trù bị và chính thức theo đúng các quy định, hướng dẫn của Trung ương và Đảng ủy Khối. Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2015 - 2020 của 02 đảng bộ đã chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng các báo cáo, đề án nhân sự, dự thảo nghị quyết, chương trình hành động; đoàn chủ tịch điều hành tốt các nội dung, chương trình góp phần tạo nên thành công của Đại hội. Về kết quả tổ chức Đại hội thí điểm bầu trực tiếp Bí thư tại Đại hội, 02 đảng bộ (SCIC và HUD) đã hoàn thành theo đúng kế hoạch, đảm bảo chất lượng; công tác chuẩn bị, tổ chức đại hội đúng nguyên tắc, quy trình và các vấn đề liên quan; số lượng, cơ cấu, tiêu chuẩn của cấp ủy khóa mới, nhân sự giới thiệu bầu trực tiếp Bí thư có số phiếu tập trung, tín nhiệm cao tại đại hội và hội nghị cấp ủy khóa mới, đảm bảo đúng các quy định của Trung ương.
Việc rút kinh nghiệm qua tổ chức thành công Đại hội điểm cấp trên cơ sở trực thuộc Đảng bộ Khối góp phần quan trọng vào việc chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi để tổ chức đại hội các đảng bộ cấp trên cơ sở còn lại và Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối lần thứ III nhiệm kỳ 2015 - 2020.
Đồng chí
Đồng chí Nguyễn Văn Tùng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Điều lệ, Ban Tổ chức Trung ương phát biểu tại Hội nghị.
Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Tùng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Điều lệ, Ban Tổ chức Trung ương đã đánh giá cao công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đảng bộ cấp trên cơ sở trong Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương. Đặc biệt là Đảng ủy Khối đã quan tâm sâu sát, thành lập các tổ công tác theo dõi chỉ đạo Đại hội, tổ chức các đại hội điểm và thí điểm bầu trực tiếp Bí thư thành công trong thời quan qua. 
Đồng chí cơ bản nhất trí với báo cáo tại Hội nghị và cho rằng, báo cáo được đánh giá khách quan, thực chất, nêu lên những kết quả đạt được, chỉ ra những khuyết điểm cần thực hiện làm bài học kinh nghiệm để tổ chức các đại hội khác tốt hơn. 
Tuy nhiên, để tiếp tục tổ chức thành công các đại hội cấp trên cơ sở thời gian tới, đồng chí Nguyễn Văn Tùng đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng trong Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương cần tập trung nội dung của báo cáo chính trị, trong đó nhấn mạnh đến 10 nhiệm vụ về công tác xây dựng Đảng, tránh sa đà vào công tác sản xuất kinh doanh. Trong báo cáo kiểm điểm Ban Chấp hành phải nêu lên được những phần ưu, khuyết điểm của từng đồng chí cấp ủy viên. 
Nhấn mạnh đến công tác tuyên truyền trong Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương, đồng chí cho rằng, Đảng bộ Khối luôn chú trọng và làm rất tốt công tác tuyên truyền, vì vậy trong thời gian tới, cần tiếp tục phát huy, tạo được không khí vui tươi, phấn khởi, hy vọng, tin tưởng về nhiệm kỳ mới không chỉ của đảng viên trong Đảng bộ mà cả công chức, viên chức và người lao động. Về tham luận tại Đại hội, cần tập trung thảo luận về các nội dung mới, khó và những nhiệm vụ, chỉ tiêu chủ yếu; những giải pháp đột phá và vấn đề còn nhiều ý kiến khác nhau, nội dung liên quan trực tiếp đến đảng bộ mình. Tham gia nhiều ý kiến đóng góp văn kiện của Trung ương có ý nghĩa thực tiễn cao. 
Đồng chí lưu ý, Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương cần tham khảo, áp dụng phần mềm kiểm phiếu, tạo sự thuận lợi, nhanh chóng; hạn chế thấp nhất phiếu bầu không hợp lệ trong công tác bầu cử của Đại hội. 
Toàn cảnh Hội nghị.
Toàn cảnh Hội nghị.
Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương yêu cầu, để tiếp tục tổ chức thành công các đại hội cấp trên cơ sở thời gian tới và góp phần tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025, các cơ quan tham mưu của Đảng ủy Khối và các Đảng ủy trực thuộc cần bám sát, quyết liệt hơn trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội. 
Các đảng bộ còn lại cần có sự chủ động phối hợp chặt chẽ với Tổ công tác theo dõi, chỉ đạo Đại hội của Đảng ủy Khối, nhất là công tác nhân sự để đảm bảo đúng theo quy định, tránh việc lúng túng, thiếu chặt chẽ. Công tác nhân sự thực hiện đúng quy trình, quy định, đảm bảo số lượng, tiêu chuẩn, cơ cấu, nhất là về cán bộ nữ, cán bộ trẻ. Kiên quyết đưa ra khỏi phương án nhân sự cấp uỷ khoá mới những đồng chí vi phạm quy định của Đảng, Pháp luật của Nhà nước, bảo thủ, trì trệ, thiếu tích cực trong thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời, các Đảng bộ cấp trên cơ sở cần điều chỉnh thời gian, chương trình hợp lý, trong đó có dự kiến các nội dung có thể phát sinh tại đại hội. 
Đối với các đảng bộ đã hoàn thành việc tổ chức đại hội, cần khẩn trương kiện toàn nhân sự sau đại hội, hoàn thiện văn kiện đại hội, đảm bảo khoa học, sát với thực tế, có tính khả thi cao; nhất là việc hoàn thiện báo cáo chính trị, chú trọng đánh giá các lĩnh vực; xây dựng kế hoạch, hoàn chỉnh chương trình hành động triển khai thực hiện nghị quyết đại hội để sớm đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025 vào cuộc sống.
Các cấp ủy của Đảng bộ cấp trên cơ sở trực thuộc Đảng bộ Khối cần tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, đơn vị, đẩy mạnh các phong trào thi đua hoàn thành các chỉ tiêu đã đề ra của năm 2020 và cả nhiệm kỳ 2015 – 2020; tạo khí thế để tổ chức thành công đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025, tiến tới Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III và Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
P.V
 
.
.
.
.