.
.

Đoàn công tác của Ban Bí thư làm việc với Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương

Thứ Năm, 30/07/2020|19:21

Chiều ngày 29/7, đồng chí Nguyễn Văn Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương cùng đoàn công tác đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương về triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Tham dự buổi làm việc, có đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối; đồng chí Phạm Tấn Công - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối; các đồng chí Phó Bí thư: Lê Văn Châu, Hoàng Giang; đại diện lãnh đạo các Vụ của Ban Tổ chức Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương theo dõi Khối; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ; lãnh đạo các ban, đơn vị của Đảng ủy Khối.

Báo cáo tại buổi làm việc, đồng chí Hoàng Giang - Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương cho biết: Xác định công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối là nhiệm vụ trọng tâm, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối đã có sự chủ động trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc chuẩn bị, kịp thời ban hành 02 quy định, 01 quy chế, 02 hướng dẫn, 06 kế hoạch, 08 quyết định, 23 công văn chỉ đạo công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội, như: Kế hoạch số 81-KH/ĐUK, ngày 15/8/2019 về tổ chức đại hội đảng bộ các cấp; Kế hoạch số 87-KH/ĐUK, ngày 27/11/2019 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về việc rà soát chính trị nội bộ phục vụ đại hội đảng bộ các cấp; Hướng dẫn số 22-HD/ĐUK, ngày 16/10/2019 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối hướng dẫn chế độ chi tổ chức đại hội đảng các cấp và xây dựng Dự toán kinh phí Đại hội Đảng bộ Khối; Hướng dẫn số 23-HD/ĐUK, ngày 28/11/2019 một số nội dung về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và nhiều văn bản khác về việc tổ chức đại hội điểm, đại hội thí điểm bầu bí thư trực tiếp tại đại hội của các đảng bộ cấp trên trực tiếp cơ sở và cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2025,…

Đồng chí Nguyễn Văn Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.
Đồng chí Nguyễn Văn Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương phát biểu kết luận buổi làm việc.

Tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về đại hội của Trung ương và Đảng ủy Khối đến thành phần là lãnh đạo các ban, đơn vị, thành viên các tổ công tác của Đảng ủy Khối theo dõi, chỉ đạo đại hội các đảng bộ trực thuộc; thường trực đảng ủy, lãnh đạo và cán bộ cơ quan tham mưu, giúp việc công tác đảng của cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc. Thành lập 03 tiểu ban chuẩn bị Đại hội: Tiểu ban Nhân sự, Tiểu ban Văn kiện, Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội. Các tiểu ban đã thành lập các tổ giúp việc, xây dựng kế hoạch và phân công nhiệm vụ thành viên các tiểu ban; triển khai các nhiệm vụ theo kế hoạch. Tăng cường công tác tuyên truyền, phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Chỉ đạo đẩy mạnh các phong trào thi đua, thực hiện các công trình, sản phẩm tiêu biểu chào mừng đại hội Đảng các cấp. Ban hành Kế hoạch của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về tuyên truyền đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng; Công văn về việc trang trí khánh tiết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Bên cạnh đó, công tác nắm bắt tư tưởng, dư luận xã hội, tham gia đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch của các thế lực cơ hội chính trị, phản động được quan tâm, chú trọng; chỉ đạo cấp ủy các cấp quan tâm nắm bắt và giải quyết kịp thời diễn biến tư tưởng trong quá trình tổ chức đại hội đảng bộ các cấp; tái cơ cấu doanh nghiệp, cơ cấu lại tổ chức và bố trí cán bộ; thường xuyên quan tâm động viên cán bộ, đảng viên, người lao động tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và nhà nước trước mọi khó khăn, thách thức.

Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã thành lập 07 tổ công tác của Đảng ủy Khối theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn xây dựng các văn kiện, đề án nhân sự (ban chấp hành, ban thường vụ, bí thư, phó bí thư, ủy ban kiểm tra đảng ủy và đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối lần thứ III), kiểm tra tình hình, tiến độ chuẩn bị và tổ chức đại hội của 35 đảng bộ trực thuộc do các đồng chí Thường trực Đảng ủy Khối, Ủy viên Ban Thường vụ là trưởng các ban xây dựng Đảng của Đảng ủy Khối làm tổ trưởng; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, lãnh đạo cấp ban, cấp phòng thuộc các ban xây dựng Đảng của Đảng ủy Khối làm thành viên. Ngoài ra, Đảng ủy Khối đã chỉ đạo, lựa chọn 02 đảng bộ cấp trên trực tiếp cơ sở tổ chức đại hội điểm và 02 đảng bộ cấp trên cơ sở, 01 đảng bộ cơ sở tổ chức đại hội thí điểm trực tiếp bầu bí thư cấp ủy tại đại hội; các đảng ủy cấp trên trực tiếp cơ sở đã lựa chọn 33 đảng bộ, chi bộ cơ sở tổ chức đại hội điểm, 29 đảng bộ sở tổ chức đại hội thí điểm bầu trực tiếp bí thư tại đại hội.

Đến nay, 100% các tổ chức cơ sở đảng, chi bộ trực thuộc (1.101 tổ chức cơ sở đảng và 5.606 chi bộ trực thuộc) đã hoàn thành việc tố chức đại hội. Sau đại hội điểm ở mỗi cấp (cấp cơ sở và cấp trên trực tiếp cơ sở), Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm ở từng cấp để lãnh đạo, chỉ đạo tô chức đại hội đại trà cấp cơ sở và cấp trên trực tiếp cơ sở đảm bảo theo đúng quy định của Trung ương.

Về công tác chuẩn bị văn kiện đại hội và tổ chức thảo luận dự thảo văn kiện, Tiểu Ban văn kiện đã tổ chức khảo sát tại 14 đảng ủy trực thuộc về công tác lãnh đạo chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020 và những định hướng phát triển giai đoạn 2020 – 2025. Dự thảo Báo cáo chính trị được xây dựng bảo đảm các yêu cầu về bố cục, nội dung, chủ đề Đại hội (tiêu đề Báo cáo chính trị), phương châm hành động, mục tiêu tổng quát,... được chuẩn bị các phương án để thảo luận, lựa chọn phương án phù hợp. Qua nhiều lần lấy ý kiến góp ý, Dự thảo lần 5 đã được tiếp thu tại Hội nghị lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối lần thứ III (thành phần gồm: các nhà khoa học, các chuyên gia, đại diện bộ, ngành Trung ương, lãnh đạo Đảng ủy Khối các thời kỳ, lãnh đạo các ban, đơn vị Đảng ủy Khối, các Đảng ủy trực thuộc). Tiểu ban Văn kiện Đại hội II Đảng bộ Khối tiếp tục chỉnh sửa, bổ sung Báo cáo chính trị để công bố rộng rãi trên Tạp chí điện tử Đảng ủy Khối và các phương tiện truyền thông của các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng trong Khối.

Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Bí thư Đảng ủy Khối DNTW chủ trì Hội nghị.
Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương phát biểu 
tại buổi làm việc.

Việc chuẩn bị các dự thảo Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2015 - 2020, Nghị quyết Đại hội, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết đang được triển khai các bước lấy ý kiến theo đúng Kế hoạch số 01-KH/TBVK, ngày 30/9/2019 của Tiểu ban Văn kiện; xây dựng hướng dẫn thảo luận và phương pháp tổng hợp ý kiến góp ý vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025; chuyển dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng để các tổ chức đảng, đảng viên trong toàn Đảng bộ Khối thảo luận, đóng góp ý kiến.

Công tác bầu cử cấp ủy, bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội cấp trên được thực hiện theo đúng nguyên tắc, thủ tục với số phiếu tập trung cao, có tính kế thừa, đạt tỷ lệ đổi mới, số dư và tỷ lệ nữ đảm bảo theo quy định; các đại hội đã thực hiện nghiêm túc công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương biểu dương và đánh giá cao Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã chủ động, tích cực, triển khai thực hiện Chỉ thị số 35 và xây dựng các văn kiện Đại hội Đảng bộ Khối một cách bài bản và đạt được các kết quả tích cực với 100% tổ chức cơ sở đảng đã tổ chức thành công đại hội.

Đồng chí Nguyễn Văn Bình đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cần tiếp tục quán triệt, tuyên truyền và quyết liệt triển khai thực hiện Chỉ thị số 35; tổ chức rút kinh nghiệm công tác chuẩn bị, tổ chức đại hội cấp cơ sở và đại hội điểm cấp trên cơ sở, chỉ đạo khắc phục những mặt hạn chế; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công đại hội cấp trên cơ sở đúng nội dung, kế hoạch, yêu cầu đề ra; coi trọng hơn nữa công tác xây dựng văn kiện đại hội cấp trên cơ sở và Đại hội Đảng bộ khối theo hướng đổi mới, sáng tạo, thực chất khách quan, toàn diện; coi công tác nhân sự là “then chốt” của “then chốt” và lựa chọn nhân sự cấp ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 có chất lượng, số lượng và cơ cấu hợp lý, tiêu biểu về trí tuệ, phẩm chất, uy tín, thật sự trong sạch, vững mạnh, có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao theo đúng tinh thần Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị và yêu cầu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng.

Đồng chí đề nghị Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương theo dõi sát tình hình, nhất là diễn biến dịch Covid-19, lường trước những diễn biến xảy ra để xây dựng kịch bản và đề xuất với Trung ương biện pháp phù hợp để bảo đảm tiến độ và kế hoạch tổ chức Đại hội kể cả trong bối cảnh dịch bệnh covid diễn biến phức tạp. Công tác tổ chức đại hội phải được tiến hành nghiêm túc, chặt chẽ, chu đáo, đúng quy định, thực hành tiết kiệm, bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối, góp phần tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tại buổi làm việc, thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương trân trọng cảm ơn đồng chí Nguyễn Văn Bình - Trưởng Ban Kinh tế Trung ương và các đồng chí trong Đoàn công tác đã có những đánh giá, động viên, biểu dương Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương trong việc thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị “về đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng”.

Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm cho biết, Đảng ủy Khối sẽ tiếp thu toàn bộ ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Văn Bình cũng như các ý kiến phát biểu của các đồng chí trong Đoàn công tác và đưa vào kế hoạch, chương trình hành động của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương nhằm thực hiện tốt hơn nữa trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương mong tiếp tục nhận được sự quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện hơn nữa của đồng chí Nguyễn Văn Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương và các đồng chí trong Đoàn công tác đối với các mục tiêu, nhiệm vụ của Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương.

P.V

.
.
.
.