.
.

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ 21 (mở rộng)

Thứ Năm, 30/07/2020|14:56

Ngày 29/7, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ 21 (mở rộng) và sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. Đồng chí Nguyễn Văn Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương dự, chỉ đạo và tham gia chủ trì Hội nghị.

Cùng chủ trì Hội nghị có đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối; đồng chí Phạm Tấn Công - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối; các đồng chí Phó Bí thư: Lê Văn Châu, Hoàng Giang.

Dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo các ban Đảng Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng; Ban cán sự đảng Ngân hàng Nhà nước; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối; lãnh đạo các ban, đơn vị của Đảng ủy Khối; bí thư, phó bí thư đảng ủy, chủ tịch HĐTV (HĐQT), tổng giám đốc các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng, đơn vị thuộc Khối.

Quang cảnh Hội nghị.
Quang cảnh Hội nghị.

Báo cáo tại Hội nghị, đồng chí Phạm Tấn Công - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối cho biết: Trong 6 tháng đầu năm 2020, dịch bệnh Covid-19 đã ảnh hưởng đến mọi mặt kinh tế - xã hội của đất nước cũng như triển khai thực hiện nhiệm vụ trong Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương. Với tinh thần chủ động, sáng tạo, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã lãnh đạo, chỉ đạo các đảng ủy trực thuộc tập trung triển khai quyết liệt các nhiệm vụ năm 2020 về công tác xây dựng Đảng và hoạt động sản xuất kinh doanh, cơ cấu lại doanh nghiệp; vượt qua khó khăn, thách thức lớn để đảm bảo hoàn thành tốt công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị. Trong đó nổi bật là tổ chức thành công đại hội đảng cấp cơ sở tại toàn bộ 1.101/1.101 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc các đảng ủy cấp trên cơ sở; lãnh đạo, chỉ đạo các doanh nghiệp triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 có hiệu quả, đóng góp tích cực vào kết quả chung của cả nước và giữ vững sản xuất kinh doanh, việc làm cho người lao động, góp phần quan trọng trong hỗ trợ duy trì hoạt động bình thường của nền kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội chung của đất nước.

Công tác chuẩn bị cho đại hội đảng bộ các cấp trong toàn Đảng bộ Khối được đặc biệt coi trọng, thực hiện đúng chỉ đạo của Trung ương. Các nội dung công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp được triển khai đồng bộ, có chất lượng, xây dựng văn kiện đại hội, chuẩn bị công tác nhân sự cấp ủy, nhân sự ủy ban kiểm tra các cấp, tuyên truyền về đại hội, phát động các phong trào thi đua,... đã tạo được không khí sôi nổi thi đua trong đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng chào mừng đại hội Đảng các cấp. Đến nay, đã chỉ đạo hoàn thành đại hội tại 5.606/5.606 chi bộ trực thuộc, 1.101/1.101 tổ chức cơ sở đảng; 9/35 đảng bộ cơ sở và cấp trên cơ sở trực thuộc Đảng bộ Khối hoàn thành công tác tổ chức Đại hội, trong đó có 05 đơn vị đại hội điểm, thí điểm bầu trực tiếp bí thư cấp ủy tại đại hội; các đảng bộ trực thuộc làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội theo kế hoạch.

Các mặt công tác xây dựng Đảng được triển khai đồng bộ, đúng quy định. Triển khai việc rà soát, bổ sung quy hoạch cấp uỷ, cán bộ quản lý năm 2020 và kiện toàn cấp uỷ, cán bộ chủ chốt các doanh nghiệp, đơn vị để bảo đảm số lượng, cơ cấu, chuẩn bị đủ nguồn nhân sự cấp uỷ nhiệm kỳ 2020 - 2025. Việc tuyên truyền, phổ biến, học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương được tổ chức chặt chẽ, nghiêm túc, phù hợp với tình hình cụ thể với từng đơn vị và trong tình hình dịch bệnh. Công tác kiểm tra, giám sát tiếp tục duy trì có nền nếp, theo đúng kế hoạch.

Đồng chí Nguyễn Văn Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.
Đồng chí Nguyễn Văn Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 ảnh hưởng nghiêm trọng đến nước ta, các doanh nghiệp, ngân hàng trong Khối đã khẳng định được và nêu cao vai trò chủ đạo, dẫn dắt của doanh nghiệp nhà nước, vừa duy trì sản xuất kinh doanh, đảm bảo việc làm cho người lao động, vừa tích cực hỗ trợ công tác phòng chống dịch của cả nước: đẩy mạnh sản xuất cung cấp khẩu trang, nước rửa tay sát trùng, hoá chất phòng chống dịch, thực hiện các chuyến bay giải cứu công dân, miễn phí vận chuyển vật tư, hàng hoá phòng chống dịch,... Đồng thời, tích cực triển khai các hoạt động đảm bảo ổn định kinh tế xã hội: giảm lãi vay cho doanh nghiệp, giảm giá điện cho các hộ khó khăn, cung ứng gạo bình ôn giá lương thực, miễn giảm cước phí viễn thông,... với tổng trị giá hỗ trợ tương đương trên 24 nghìn tỷ đồng.

Các đơn vị trong Khối cũng thành công trong phòng chống dịch cho đội ngũ hơn 800 nghìn lao động, không để phát sinh dịch bệnh.

Tuy nhiên, trong công tác 6 tháng đầu năm của Đảng bộ Khối cũng còn một số hạn chế, chủ yếu là do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19; cụ thể là: tiến độ triển khai Đại hội điểm, thí điểm của các đảng bộ cấp cơ sở và cấp trên cơ sở bị chậm so với kế hoạch, kết quả sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong Khối bị sụt giảm so với cùng kỳ năm 2019 (tổng doanh thu các tập đoàn, tổng công ty trong Khối ước giảm 17,7%; lợi nhuận trước thuế của các đơn vị trong Khối ước giảm 41,8%; nộp ngân sách nhà nước của các đơn vị trong Khối ước giảm 22,7%), trong 6 tháng đầu năm có 07 đơn vị kinh doanh thua lỗ.

Phát huy những kết quả đạt được, trong 6 tháng cuối năm 2020, báo cáo trình Hội nghị đã nêu 5 nhiệm vụ trọng tâm về công tác xây dựng Đảng, nhấn mạnh công tác tổ chức Đại hội Đảng cấp trên cơ sở; tập trung chuẩn bị tốt và tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và 5 nhiệm vụ trọng tâm về lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh. Trong đó, tiếp tục đẩy mạnh công tác chính trị, tư tưởng. Tăng cường tuyên truyền và kịp thời biểu dương nhân rộng các nhân tố mới, điển hình tiên tiến có sáng kiến áp dụng vào sản xuất kinh doanh, góp phần khắc phục sự ảnh hưởng của dịch bệnh đối với doanh nghiệp. Đẩy mạnh tuyên truyền, đấu tranh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, chống "diễn biến hòa bình", ngăn chặn "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí gắn với kết quả đại hội đảng bộ các cấp. Tổ chức các hoạt động tổng kết đợt thi đua học tập và làm theo Bác, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020 chào mừng Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ III và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương phát biểu khai mạc Hội nghị.
Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương phát biểu 
khai mạc Hội nghị.

Triển khai thực hiện tốt công tác tổ chức, cán bộ, chủ động chuẩn bị nhân sự cho đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025. Thực hiện rà soát, bổ sung quy hoạch lãnh đạo cấp phòng, ban, đơn vị Đảng ủy Khối. Tổ chức các lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc diện Ban Thường vụ Đảng ủy Khối quản lý. Tham gia các nội dung chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý doanh nghiệp theo Đề án của Ban Kinh tế Trung ương. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, góp phần xây dựng các tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh. Thực hiện hoàn thành các cuộc kiểm tra, giám sát chuyên đề theo kế hoạch. Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Hướng dẫn số 07-HD/UBKTTW ngày 12/12/2019 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát phục vụ đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; hướng dẫn ủy ban kiểm tra các đảng ủy trực thuộc tham mưu đề án sự ủy ban kiểm tra đảng ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 đảm bảo chất lượng theo Hướng dẫn số 08 HD/UBKTTW, ngày 14/02/2020 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Tiếp tục quán triệt, thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy chế, quy định, hướng dẫn về công tác dân vận và thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong Đảng bộ Khối. Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước gắn với phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong Đảng bộ Khối gắn với thực hiện “Năm dân vận khéo 2020"; tiếp tục thực hiện Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Chỉ đạo Đoàn Thanh niên Khối tổ chức các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, văn hóa thể thao, hội thảo “Các giải pháp nâng cao chất lượng hiệu quả thực hiện phong trào thanh niên xung kích đổi mới, sáng tạo, nâng cao năng suất, hiệu quả doanh nghiệp”.

Bên cạnh đó, đảm bảo duy trì tối đa hoạt động sản xuất, kinh doanh; hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm và cả năm 2020 theo Kế hoạch đã đề ra. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện cơ cấu lại, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp trong Khối; chuẩn bị tốt phương án cổ phần hóa, thoái vốn tại các doanh nghiệp theo kế hoạch đã được phê duyệt. Các Ngân hàng thương mại trong Khối tiếp tục thực hiện đẩy mạnh cơ cấu lại các tổ chức tín dụng, ngân hàng theo Đề án “Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu của giai đoạn 2016 - 2020" của Thủ tướng Chính phủ; tiếp tục chủ động đồng hành, chia sẻ, kịp thời có các biện pháp hỗ trợ, tháo gỡ phù hợp, thiết thực, giúp khách hàng ổn định sản xuất, kinh doanh để sớm vượt qua khó khăn; duy trì hoạt động kinh doanh, giao dịch ngân hàng liên tục, an toàn, thông suốt, đáp ứng kịp thời các nhu cầu về vốn, dịch vụ ngân hàng của nền kinh tế. Tiếp tục có các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác đầu tư, đặc biệt cần tập trung các giải pháp theo thẩm quyền, xử lý dứt điểm các dự án không hiệu quả, thua lỗ kéo dài. Đẩy nhanh tiến độ đầu tư các dự án lớn, đã có vốn đầu tư như các dự án nguồn điện, hệ thống truyền tải, cảng biển, đường sắt,... Nêu cao trách nhiệm của cấp ủy và người đứng đầu doanh nghiệp trong việc đảm bảo mục tiêu hiệu quả các dự án được đầu tư mới ở trong và ngoài nước, không xảy ra thất thoát, lãng phí tài sản nhà nước; tiếp tục nghiên cứu, triển khai các dự án đầu tư cần thiết cho sự phát triển ổn định, lâu dài của doanh nghiệp.

Đồng chí Phạm Tấn Công - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Khối báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm 2020 tại Hội nghị
Đồng chí Phạm Tấn Công - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Khối báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm tại Hội nghị.

Lãnh đạo, chỉ đạo các doanh nghiệp, ngân hàng thực hiện các giải pháp bảo vệ môi trường, phát triển bền vững trong hoạt động sản xuất kinh doanh, gắn tăng trưởng kinh tế với bảo đảm quốc phòng - an ninh, bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia. Tích cực tham gia thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước trong triển khai công tác an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo. Các đơn vị trong Khối tiếp tục chủ động hỗ trợ thiết thực công tác phòng, chống dịch bệnh theo chủ trương của Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương. Quan tâm tới người lao động; bố trí, sắp xếp lao động hợp lý, bảo đảm duy trì đời sống, việc làm cho người lao động.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tham gia thảo luận. Phần lớn các ý kiến tại Hội nghị đều nhất trí cao về đánh giá những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm 2020 của Đảng bộ khối được trình bày tại báo cáo. Và cho rằng, trong 6 tháng đầu năm 2020 đã chứng kiến tình hình kinh tế thế giới diễn biến phức tạp, khó lường. Trong bối cảnh khó khăn đó, với sự vào cuộc quyết tâm của cả hệ thống chính trị, kinh tế Việt Nam vẫn là điểm sáng trong khu vực và quốc tế. Trước tình hình trên, Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương đã chủ động tăng cường lãnh đạo chỉ đạo các Tập đoàn, Tổng công ty, ngân hàng trong khối thực hiện tốt nhiệm vụ kép “vừa phòng chống dịch hiệu quả, vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ kinh doanh; triển khai công tác chuẩn bị và đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII”. Điểm tích cực là kết quả kinh doanh tuy có giảm, song các doanh nghiệp trong Khối vẫn chủ lực trong nộp ngân sách, tham gia công tác an sinh xã hội và đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động.

Với tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, kinh tế thế giới đứng trước suy thoái nghiêm trọng. Kinh tế Việt Nam dự báo các tháng còn lại của năm 2020 sẽ vẫn khó khăn, nhất là dịch bệnh Covid-19 đang xuất hiện trở lại với diễn biến phức tạp mới. Do đó chắc chắn tác động đến hoạt động của các doanh nghiệp, trong đó có doanh nghiệp Nhà nước. Các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng trong Khối sẽ vừa chống đỡ khó khăn chung, vừa tiếp tục căng mình thực hiện trách nhiệm nhà nước chia sẻ, hỗ trợ nền kinh tế.

Vì vậy, tại Hội nghị, các đại biểu đưa ra đề xuất, kiến nghị Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tiếp tục phát động các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng trong Khối tăng cường sử dụng sản phẩm, dịch vụ của nhau và có những cơ chế, chính sách và nguồn lực đột phá của nhà nước cho các doanh nghiệp Nhà nước như: miễn giảm, giãn thuế, hỗ trợ tài chính, đẩy nhanh tiến độ chi tiêu công, tăng vốn cho ngân hàng thương mại Nhà nước; có các giải pháp tháo gỡ vướng mắc trong công tác xây dựng đảng và nhiệm vụ chính trị trọng tâm sản xuất kinh doanh, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2020.

Đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương và các đồng chí Thường trực Đảng ủy Khối chúc mừng các đồng chí nhận quyết định chuẩn y của Ban Bí thư.
Đồng chí Nguyễn Văn Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương và các đồng chí Thường trực Đảng ủy Khối chúc mừng các đồng chí nhận Quyết định chuẩn y của Ban Bí thư.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Bình - Trưởng Ban Kinh tế Trung ương ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đạt được trong 6 tháng đầu năm. Đồng chí nhấn mạnh, thời gian qua, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã bám sát sự chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng trong Đảng bộ Khối nỗ lực triển khai và hoàn thành tốt các nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm 2020.

Mặc dù chịu nhiều tác động của đại dịch Covid-19 và còn có những vướng mắc về cơ chế, chính sách, nhưng Đảng ủy Khối đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy Đảng trực thuộc khắc phục khó khăn để duy trì sản xuất kinh doanh, bảo đảm việc làm cho người lao động, bảo đảm cân đối cung cầu các mặt hàng thiết yếu, bình ổn thị trường, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô và bảo đảm an sinh xã hội đồng thời đóng vai trò quan trọng vào phòng chống dịch bệnh của cả nước. Đồng chí nhấn mạnh, chính trong điều kiện khó khăn, càng khẳng định chủ trương đúng đắn của Đảng về vị trí, vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước đối với ổn định và phát triển kinh tế - xã hội đất nước.

Đồng chí cho rằng, những kết quả quan trọng nói trên đã khẳng định tính đúng đắn trong chủ trương, chính sách và lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, trực tiếp là Bộ Chính trị, Ban Bí thư, sự điều hành chủ động, linh hoạt của Nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội trong 6 tháng đầu năm 2020. Đặc biệt, những kết quả đó có sự đóng góp rất quan trọng của cán bộ, đảng viên Đảng bộ Khối doanh nghiệp Trung ương, các cấp ủy trực thuộc, tập thể lãnh đạo và người lao động tại các doanh nghiệp, đơn vị trong Khối.

Đồng chí Nguyễn Văn Bình cũng lưu ý, chúng ta trân trọng những thành quả đạt được, song không tự mãn, chủ quan. Đồng thời đề nghị Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương cần nghiêm túc phân tích, đánh giá sâu hơn hạn chế, yếu kém và nguyên nhân, nhất là những nguyên nhân chủ quan về lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện.

Đồng chí Nguyễn Văn Bình nhấn mạnh, dịch bệnh Covid-19 trên thế giới và ở nước ta còn diễn biến phức tạp, khó lường, tác động tiêu cực của dịch bệnh đến các mặt của đời sống kinh tế - xã hội còn tiếp tục kéo dài. Các doanh nghiệp trong Đảng bộ Khối giữ vai trò quan trọng đối với ổn định và phát triển kinh tế - xã hội đất nước, dù đang phải xử lý nhiều khó khăn, thách thức nhưng đứng trước nhiều cơ hội để phát triển; biến khó khăn, thách thức thành cơ hội, động lực mới cho phát triển, vươn lên.

Đồng chí đề nghị, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương và các cấp ủy đảng cần phát huy các kết quả đã đạt được, nỗ lực triển khai và hoàn thành tốt các nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2020; tiếp tục lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, các mặt công tác xây dựng Đảng, công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng theo Điều lệ Đảng; tập trung lãnh đạo các doanh nghiệp quán triệt Kết luận số 77-KL/TW của Bộ Chính trị về chủ trương khắc phục tác động của đại dịch Covid-19 để phục hồi và phát triển kinh tế; nỗ lực khắc phục khó khăn, phấn đấu đạt mức cao nhất trong thực hiện kế hoạch sản xuất, kinh doanh của năm 2020; phát huy trí tuệ, sáng tạo, năng động tìm các giải pháp mới tranh thủ tối đa cơ hội, chuyển hóa thành các động lực tăng trưởng mới, thúc đẩy nhanh hơn quá trình đổi mới, cơ cấu lại doanh nghiệp nói riêng và cả nền kinh tế nói chung; thực hiện tốt việc cơ cấu lại doanh nghiệp theo đúng tinh thần Nghị quyết 12 của Trung ương và các đề án của Chính phủ; tiếp tục triển khai, thực hiện có hiệu quả và thực chất các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Trung ương về doanh nghiệp nhà nước, về các ngành, lĩnh vực kinh tế.

Ghi nhận các kiến nghị đề xuất của các đơn vị thuộc Khối trong đó liên quan tới các kiến nghị về giải quyết các khó khăn trong bối cảnh Covid-19, đồng chí Nguyễn Văn Bình nhấn mạnh nguyên tắc giải quyết là bối cảnh tình hình đặc biệt phải có chính sách đặc biệt, giải quyết vấn đề trước mắt phải trên cơ sở nhiệm vụ chính trị lâu dài, bền vững. Đồng chí tin tưởng thời gian tới, dù phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương và các cấp ủy trong toàn Đảng bộ sẽ lãnh đạo các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng, đơn vị trong Khối phát huy trí tuệ, sáng tạo, bản lĩnh để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đã đề ra, góp phần thực hiện thắng Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ II, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tiếp thu toàn bộ ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Văn Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương về việc đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 của Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương yêu cầu Văn phòng và các ban, đơn vị chức năng của Đảng ủy Khối tiếp thu đầy đủ các ý kiến đóng góp của các đại biểu tại buổi thảo luận, bổ sung hoàn chỉnh các văn bản để ban hành và triển khai thực hiện, làm tốt công tác xây dựng Đảng và nhiệm vụ chính trị trọng tâm của Đảng bộ Khối trong thời gian tới.

Cũng tại Hội nghị, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã công bố các quyết định của Ban Bí thư chuẩn y Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương nhiệm kỳ 2015 - 2020; Quyết định chỉ định Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương nhiệm kỳ 2015 - 2020. Thay mặt Ban Bí thư, đồng chí Nguyễn Văn Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương đã trao Quyết định chuẩn y cho các đồng chí: Nghiêm Xuân Thành - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam giữ chức Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương nhiệm kỳ 2015 - 2020; Bùi Hồng Minh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Xi măng Việt Nam giữ chức Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương nhiệm kỳ 2015 - 2020; Hoàng Thanh Liêm - Phó Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tham gia làm Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương nhiệm kỳ 2015 - 2020; Bùi Thanh Bình - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tham gia làm Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương nhiệm kỳ 2015 - 2020.

P.V

.
.
.
.