.
.

Đảng ủy Khối tổ chức Hội nghị giới thiệu nhân sự tham gia Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII

Thứ Hai, 17/08/2020|15:24

Thực hiện Kết  luận của Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về Phương hướng công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII và Thông báo của Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIII của Đảng, vừa qua, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã tổ chức các Hội nghị giới thiệu nhân sự tham gia Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII.

Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Ủy viên Dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương phát biểu chỉ đạo Hội nghị.
Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Ủy viên Dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị cán bộ chủ chốt.

Chủ trì Hội nghị có đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối; đồng chí Phạm Tấn Công – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối cùng các đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy Khối: Lê Văn Châu, Hoàng Giang.

Tham dự Hội nghị Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối và hội nghị cán bộ chủ chốt Đảng ủy Khối có đại diện lãnh đạo các Vụ của Ban Tổ chức Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, cán bộ chủ chốt Cơ quan Đảng ủy Khối và các đảng ủy trực thuộc Khối.

Phát biểu tại Hội nghị cán bộ chủ chốt, đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Ủy viên dự khuyết BCT Trung ương Đảng nhấn mạnh, đây là bước rất quan trọng trong quy trình giới thiệu nhân sự lần đầu tham gia Ban Chấp hành Trung ương (cả chính thức và dự khuyết), để các đồng chí cán bộ chủ chốt trong Đảng bộ Khối được trực tiếp tham gia với Trung ương trong công tác cán bộ cấp chiến lược và thể hiện tinh thần trách nhiệm trước Đảng trong việc lựa chọn, giới thiệu những đồng chí thực sự tiêu biểu về phẩm chất, trí tuệ của Đảng bộ Khối DNTW tham gia BCH Trung ương Khóa XIII. Đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối đề nghị các đại biểu phát huy tinh thần trách nhiệm cao để xem xét, lựa chọn, giới thiệu nhân sự bảo đảm đủ tiêu chuẩn, điều kiện để giới thiệu tham gia BCH Trung ương Đảng. Việc giới thiệu nhân sự phải lấy chất lượng là chính, bảo đảm tính kế thừa vững chắc, phát triển liên tục của đội ngũ cán bộ cấp cao của Đảng, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo đất nước trong thời kỳ mới.

Tại các hội nghị, Đảng ủy Khối đã tiến hành các bước theo quy trình giới thiệu nhân sự lần đầu tham gia BCH Trung ương đối với 05 đồng chí (gồm Ủy viên chính thức và Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương).

Một số hình ảnh tại các hội nghị:

Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối lần 1.
Quang cảnh Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối.
Các đại biểu tiến hành bỏ phiếu kín giới thiệu nhân sự tham gia BCH Trung ương khóa XIII.
Các đại biểu tiến hành bỏ phiếu giới thiệu nhân sự tham gia BCH Trung ương khóa XIII.
Hội nghị cán bộ chủ chốt
Toàn cảnh Hội nghị cán bộ chủ chốt.

P.V

.
.
.
.