.
.

Hội nghị góp ý vào các nội dung dự thảo văn kiện, nhân sự Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Thứ Năm, 27/08/2020|17:44

Ngày 26/8, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Hội nghị Ban Thường vụ thường kỳ tháng 8/2020. Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị, có đồng chí Phạm Tấn Công - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối; các đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy Khối: Lê Văn Châu, Hoàng Giang cùng đại diện lãnh đạo các Vụ của Ban Nội chính Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối.

Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Bí thư Đảng ủy Khối DNTW chủ trì Hội nghị.
Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Bí thư Đảng ủy Khối DNTW chủ trì Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cho ý kiến vào tờ trình về các dự thảo văn bản trình Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III; tờ trình về dự thảo Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương, nhiệm kỳ 2015 - 2020; báo cáo công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ Khói Doanh nghiệp Trung ương nhiệm kỳ 2020 - 2025; đề án nhân sự Đoàn đại biểu Đảng bộ Khối dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; tờ trình các cơ quan điều hành, giúp việc Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III nhiệm kỳ 2020 - 2025; tờ trình dự thảo Báo cáo Tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng của Đảng bộ Khối giai đoạn 2013 - 2020; tờ trình về công tác cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ, tổ chức đại hội tại các đảng ủy trực thuộc, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và một số nội dung khác.

* Cùng ngày, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối nhằm xin ý kiến đóng góp vào tờ trình dự thảo các nội dung văn kiện, nhân sự chuẩn bị công tác tổ chức Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Các đồng chí: Y Thanh Hà Niê Kđăm - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối; Phạm Tấn Công - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối; các đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy Khối: Lê Văn Châu, Hoàng Giang chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo các Vụ của Ban Nội chính Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng, Ban Tổ chức Trung ương; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối.

Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương phát biểu tại Hội nghị.
Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương phát biểu 
khai mạc Hội nghị.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương nhấn mạnh: Mặc dù trong bối cảnh hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, ngân hàng trong Khối chịu tác động lớn do dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, đến thời điểm hiện tại, Đảng ủy Khối đã lãnh đạo, chỉ đạo 30/35 Đảng bộ trực thuộc tổ chức thành công Đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025. 05/35 Đảng bộ đang khẩn trương hoàn tất công tác chuẩn bị và sẽ tổ chức đại hội Đảng bộ cấp trên cơ sở trước ngày 31/08/2020 theo đúng tinh thần Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị.

Đồng chí cho biết, thời gian vừa qua, Tiểu ban Văn kiện Đại hội Đảng bộ Khối đã xây dựng dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ III nghiêm túc, công phu theo đúng yêu cầu của Trung ương và Kế hoạch số 81 của Đảng bộ Khối; trên cơ sở kế thừa Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ I và II; tiếp thu tinh thần dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; sự chỉ đạo của Trung ương về tăng cường công tác xây dựng Đảng và thực tiễn quá trình lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Khối; số liệu trong dự thảo được tổng hợp từ báo cáo tổng kết hằng năm của Đảng bộ Khối. Dự thảo đã được nghiên cứu, chỉnh sửa nhiều lần sau khi đã tiến hành khảo sát thực tiễn tại một số Đảng ủy trực thuộc; tổng hợp ý kiến các thành viên Tiểu ban Văn kiện, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý và các đồng chí Thường trực Đảng ủy Khối các thời kỳ. Nội dung dự thảo lần 05 cơ bản đã nêu đầy đủ những kết quả đã đạt được trong thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015 – 2020 và những mục tiêu, nhiệm vụ, chỉ tiêu phấn đấu và giải pháp của nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Tiểu ban Văn kiện cũng đã xây dựng Dự thảo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối lần thứ III; Dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối lần thứ III; Văn phòng Đảng ủy Khối xây dựng Dự thảo Báo cáo Kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương nhiệm kỳ 2015 - 2020, lấy ý kiến các đồng chí Thường trực, trình Ban Thường vụ Đảng ủy Khối.

đồng chí Đoàn Thị Hồng Nga - Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương báo cáo các Dự thảo văn bản trình Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ III.
đồng chí Đoàn Thị Hồng Nga - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối báo cáo các Dự thảo văn bản trình Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Về các nội dung nhân sự Đại hội Đảng bộ Khối, Tiểu ban Nhân sự cũng đã xây dựng Dự thảo Đề án nhân sự Đoàn đại biểu Đảng bộ Khối dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII theo đúng Điều lệ Đảng, Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Dự thảo Đề án đã kế thừa, tiếp thu phương pháp chuẩn bị và kết cấu, nội dung phương án nhân sự đoàn đại biểu Đảng bộ Khối dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và đảm bảo các lĩnh vực hoạt động trong Khối Doanh nghiệp Trung ương đều có đại biểu, trong đó có đại biểu là nữ.

Tiểu ban Nhân sự cũng dự kiến các cơ quan điều hành Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối lần thứ III gồm: Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu, Ban Kiểm phiếu và Tổ Kỹ thuật, trình Ban Chấp hành Đảng bộ Khối xem xét, quyết định.

Nhằm chuẩn bị công tác tổ chức Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025, tại Hội nghị Ban Chấp hành, đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm đề nghị các đại biểu tham dự Hội nghị tập trung thảo luận, góp ý vào các nội dung dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ Khối để Tiểu ban Văn kiện và cơ quan tham mưu tiếp thu, chỉnh sửa và hoàn thiện; cho ý kiến vào dự thảo Đề án công tác Nhân sự hoàn chỉnh, đáp ứng mục tiêu về công tác nhân sự của Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và đảm bảo các tiêu chuẩn và điều kiện theo yêu cầu.

Đồng chí Hồ Xuân Trường - Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương trình bày đề án Nhân sự Đảng bộ Khối.
Đồng chí Hồ Xuân Trường - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối trình bày Đề án Nhân sự Đảng bộ Khối, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Theo đó, tại Hội nghị, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối đã cho ý kiến vào các nội dung Văn kiện Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ III (gồm: Dự thảo Báo cáo chính trị; Dự thảo Nghị quyết Đại hội; Dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội; Dự thảo Báo cáo Kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương nhiệm kỳ 2015 – 2020); nội dung nhân sự Đại hội Đảng bộ Khối (gồm: Cho ý kiến về việc điều chỉnh một số nội dung trong dự thảo Đề án công tác nhân sự Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy Khối nhiệm kỳ 2020 – 2025; Dự thảo Đề án nhân sự Đoàn đại biểu của Đảng bộ Khối dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Dự kiến các cơ quan điều hành, giúp việc Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025); Dự thảo Báo cáo Tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng của Đảng bộ Khối giai đoạn 2013 - 2020. Hội nghị cũng cho ý kiến về một số nội dung khác.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương cho rằng, với các nội dung trình Ban Chấp hành Đảng bộ Khối và được đưa ra thảo luận, Hội nghị đã nhận được nhiều ý kiến đóng góp cụ thể, thẳng thắn, quý báu vào các nội dung của Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025.  Đồng chí yêu cầu, sau Hội nghị, Tiểu ban Văn kiện, Tiểu ban Nhân sự và các cơ quan tham mưu của Đảng ủy Khối tiếp thu đầy đủ các ý kiến đóng góp, bổ sung hoàn chỉnh các nội dung nhằm chuẩn bị tốt công tác tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III,  nhiệm kỳ 2020 - 2025, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Quang cảnh Hội nghị.
Quang cảnh Hội nghị.

 

P.V

.
.
.
.