.
.

Hội nghị giới thiệu nhân sự tái cử và lần đầu tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối nhiệm kỳ 2020 - 2025

Thứ Năm, 24/09/2020|18:51

Trong 2 ngày 22 - 23/9, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Hội nghị Ban Thường vụ, Hội nghị Ban Chấp hành và Hội nghị cán bộ chủ chốt nhằm triển khai quy trình giới thiệu nhân sự theo quy định tại Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị để lấy ý kiến giới thiệu nhân sự (tái cử và lần đầu) tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy Khối; Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Ủy viên Dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị cán bộ chủ chốt.
Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Ủy viên Dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị cán bộ chủ chốt.

Chủ trì Hội nghị có đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối; đồng chí Phạm Tấn Công - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy Khối: Lê Văn Châu, Hoàng Giang, Nguyễn Đức Phong; đại diện lãnh đạo các Vụ của Ban Tổ chức Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng, Ban Nội chính Trung ương; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, cán bộ chủ chốt Cơ quan Đảng ủy Khối và các đảng ủy trực thuộc Khối.

Hội nghị xem xét danh sách nhân sự, tiến hành 5 bước, bỏ phiếu kín giới thiệu đối với từng đồng chí. Kết quả, 32 đồng chí tái cử, gồm chức danh Bí thư Đảng ủy Khối 01 đồng chí, chức danh Phó Bí thư Đảng ủy Khối 04 đồng chí, chức danh Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối 04 đồng chí, chức danh Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối 23 đồng chí; số lượng nhân sự lần đầu tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ Khối là 18 đồng chí, lần đầu tham gia Ban Thường vụ Đảng ủy Khối 09 đồng chí; nhân sự tái cử UBKT Đảng ủy Khối gồm 04 đồng chí, trong đó: chức danh Phó Chủ nhiệm 01 đồng chí, chức danh Ủy viên UBKT 03 đồng chí; lần đầu tham gia UBKT là 09 đồng chí, lần đầu bầu giữ chức Chủ nhiệm UBKT là 01 đồng chí và lần đầu bầu giữ chức Phó Chủ nhiệm UBKT là 01 đồng chí.

Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Bí thư Đảng ủy Khối và đồng chí Phạm Tấn Công - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Khối chủ trì Hội nghị cán bộ chủ chốt.
Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Bí thư Đảng ủy Khối và đồng chí Phạm Tấn Công - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Khối chủ trì Hội nghị cán bộ chủ chốt.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương nhấn mạnh, đây là các bước rất quan trọng trong quy trình giới thiệu nhân sự tái cử và lần đầu tham gia vào cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối khóa IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí đề nghị, mỗi đại biểu tham dự Hội nghị, bằng lá phiếu thể hiện tinh thần trách nhiệm trước Đảng trong việc lựa chọn, giới thiệu những đồng chí thực sự tiêu biểu về phẩm chất, trí tuệ đại diện cho cơ quan, đơn vị, các đảng bộ trực thuộc tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ Khối - Cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng bộ Khối giữa hai kỳ đại hội và tham gia UBKT Đảng ủy Khối.

Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm mong rằng, các đại biểu nhận thức rõ trách nhiệm chính trị to lớn của mình, tự đối chiếu, rà soát theo tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của Trung ương và của Đảng ủy Khối để tham gia cùng Hội nghị trong việc giới thiệu với Ban Chấp hành Đảng bộ Khối những nhân sự bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện, tiêu biểu trong Đảng bộ Khối.

Một số hình ảnh tại các hội nghị:

Các đại biểu tiến hành bỏ phiếu giới thiệu nhân sự.
Các đại biểu tiến hành bỏ phiếu giới thiệu nhân sự.
Quang cảnh Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối.
Quang cảnh Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối.
Toàn cảnh Hội nghị cán bộ chủ chốt.
Toàn cảnh Hội nghị Ban chấp hành.

 

P.V

.
.
.
.