.
.

Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tuyên dương điển hình "Dân vận khéo" giai đoạn 2016-2020

Thứ Sáu, 02/10/2020|11:07

Hướng tới kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng (15/10/1930 - 15/10/2020), chào mừng Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, ngày 30/9, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Hội nghị Tuyên dương điển hình "Dân vận khéo" giai đoạn 2016-2020.

Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Ủy viên Dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đọc diễn văn ôn lại truyền thống 90 năm công tác dân vận của Đảng.
Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Ủy viên Dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đọc diễn văn ôn lại truyền thống 90 năm công tác Dân vận của Đảng.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí: Điểu K’Ré - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương; Nguyễn Đình Khang - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng liên đoàn lao động Việt Nam. Về phía Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, có các đồng chí: Y Thanh Hà Niê Kđăm - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối; Phạm Tấn Công - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối; các đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy Khối: Hoàng Giang và Nguyễn Đức Phong.

Cùng dự Hội nghị có các đồng chí đại diện lãnh đạo các ban Đảng Trung ương, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối; các đồng chí Bí thư các Đảng ủy trực thuộc, thủ trưởng cơ quan tham mưu thực hiện chức năng Tuyên giáo, Dân vận, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng và 46 tập thể, 25 cá nhân điển hình “Dân vận khéo” trong toàn Đảng bộ Khối được tuyên dương, khen thưởng.

Ôn lại truyền thống 90 năm công tác Dân vận của Đảng, đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối nêu rõ: Truyền thống 90 năm công tác dân vận của Đảng là thành tố quan trọng trong trang sử hào hùng của Đảng ta. Thông qua công tác dân vận, Đảng đã xây dựng được lực lượng chính trị ngày càng vững mạnh, kết hợp với lực lượng vũ trang làm nên những thắng lợi hết sức vẻ vang trong lịch sử xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trong những năm qua, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương và các cấp ủy trực thuộc đã lãnh đạo thực hiện tốt công tác dân vận, góp phần nâng cao vai trò lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng trong doanh nghiệp, phát huy quyền làm chủ của người lao động, thường xuyên quan tâm giải quyết kịp thời những nguyện vọng chính đáng của người lao động, chăm lo cải thiện đời sống vật chất, tinh thần, nhất là điều kiện lao động, học tập, nghỉ ngơi, chăm sóc sức khỏe cho cán bộ, đảng viên và người lao động. Chú trọng công tác dân vận chính quyền trong quá trình cơ cấu lại, sắp xếp, đổi mới nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước.

Việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở đã được các cấp ủy đảng, lãnh đạo doanh nghiệp quan tâm chỉ đạo tổ chức thực hiện; giải quyết kịp thời những khó khăn vướng mắc, tâm tư, nguyện vọng của người lao động; góp phần hạn chế tranh chấp lao động, không để xảy ra điểm nóng, các vụ việc đình công, lãn công, không để đơn thư khiếu kiện vượt cấp, kéo dài, phức tạp, làm ảnh hưởng đến an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Những kết quả quan trọng đó đã góp phần tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới, xây dựng và củng cố tổ chức đảng trong doanh nghiệp ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Trong những năm tiếp theo, đất nước ta đứng trước nhiều cơ hội và thách thức, các doanh nghiệp trong Khối hoạt động trong tình hình hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng; các liên kết kinh tế song phương, khu vực và đa phương tiếp tục được mở rộng, thúc đẩy sự phát triển của kinh tế khu vực và thế giới. Tình hình dịch bệnh còn phức tạp, khó lường; cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 tiếp tục thúc đẩy khoa học-công nghệ phát triển vượt bậc; trình độ dân trí này càng cao, các phương tiện thông tin tác động trực tiếp ngày càng đa dạng, đa chiều…đòi hỏi công tác dân vận của cấp ủy, chính quyền, đoàn thể trong Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương cần tích cực, chủ động bám sát tình hình, đổi mới phương thức, nội dung thực hiện. Đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối nhấn mạnh một số nhiệm vụ, giải pháp là: Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy chế, quy định của Trung ương và của Đảng ủy Khối về công tác dân vận, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, hành động của các cấp ủy đảng, cán bộ, đảng viên đối với công tác dân vận trong doanh nghiệp.

Đẩy mạnh và đổi mới cách thức tuyên truyền về công tác dân vận, sử dụng có hiệu quả các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội. Đổi mới công tác dân vận theo hướng thiết thực, tạo điều kiện để người lao động tham gia giám sát, góp ý kiến xây dựng Đảng, xây dựng doanh nghiệp; Phát huy quyền làm chủ của người lao động; thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc; tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, lãnh đạo doanh nghiệp phối hợp của các tổ chức chính trị - xã hội mở rộng các kênh đối thoại trực tiếp giữa người sử dụng lao động với người lao động, chỉ đạo giải quyết kịp thời những ý kiến, kiến nghị, vướng mắc của người lao động từ cơ sở; Lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức chính trị-xã hội phát triển vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; có các giải pháp thiết thực trong việc chăm lo đời sống, việc làm, lợi ích của người lao động.

Nâng cao hiệu quả giám sát và phản biện của người lao động thông qua các tổ chức chính trị-xã hội; tạo điều kiện để người lao động tham gia đóng góp ý kiến, góp phần quyết định các chính sách, quy chế, quy định có tác động trực tiếp đến người người lao động trong doanh nghiệp, đơn vị; Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước gắn với phong trào thi đua “Dân vận khéo”; tuyên truyền, biểu dương, nhân rộng các mô hình, điển hình về công tác “Dân vận khéo” trong doanh nghiệp, đơn vị. Tích cực đôn đốc kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng về công tác dân vận; Xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận có năng lực và đạo đức, có kinh nghiệm thực tiễn, có kỹ năng làm công tác dân vận; thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí cán bộ làm công tác dân vận của Đảng ủy Khối và các đảng ủy trực thuộc.

đồng chí Điểu K’Ré, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương phát biểu tại Hội nghị.
Đồng chí Điểu K’Ré, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Điểu K’Ré, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương chia sẻ: Những năm qua, dù phải đối phó với nhiều khó khăn, thách thức, toàn Đảng bộ Khối đã nỗ lực phấn đấu, đạt những kết quả quan trọng trên các mặt công tác. Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương triển khai công tác dân vận sáng tạo, hiệu quả, góp phần nâng cao vai trò lãnh đạo của cấp ủy đảng trong doanh nghiệp, phát huy quyền làm chủ của cán bộ, công nhân, viên chức, người lao động; công tác dân vận chính quyền được coi trọng trong quá trình cơ cấu lại, sắp xếp, đổi mới nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước; quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động được chăm lo, bảo vệ. Công tác giáo dục thế hệ trẻ được quan tâm. Việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở đã được các cấp ủy đảng, lãnh đạo doanh nghiệp chỉ đạo tổ chức thực hiện phù hợp với điều kiện và yêu cầu phát triển của doanh nghiệp, đơn vị. Công tác quản trị, điều hành của lãnh đạo doanh nghiệp chuyển biến mạnh mẽ theo hướng cụ thể, sát thực và hiệu quả, vì người lao động; các quy chế quy định của doanh nghiệp, đơn vị được thực hiện dân chủ, công khai, minh bạch; công tác tiếp dân, đối thoại, giải quyết đơn thư khiếu nại, tổ cáo của người lao động đã có những chuyển biến tích cực, giải quyết kịp thời những khó khăn vướng mắc, đáp ứng tâm tư, nguyện vọng chính đáng của người lao động. Công tác phối hợp giữa doanh nghiệp và các tổ chức chính trị - xã hội cùng cấp trong triển khai công tác dân vận được đẩy mạnh, tập hợp, vận động đông đảo người lao động tham gia các phong trào thi đua tại doanh nghiệp, đơn vị. Công tác kiểm tra, giám sát thực hiện công tác dân vận và quy chế dân chủ ở cơ sở từng bước được chú trọng; thông qua phong trào thi đua “Dân vận khéo”, đã xuất hiện nhiều mô hình, điển hình tiêu biểu được biểu dương và nhân rộng, tạo động lực thu hút người lao động tích cực thi đua lao động sản xuất, góp phần xây dựng và phát triển doanh nghiệp.

Hoạt động an sinh xã hội của các doanh nghiệp, ngân hàng trong Khối tiếp tục đi tiên phong, tập trung đầu tư cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số, các huyện nghèo, vùng đặc biệt khó khăn, biên giới và hải đảo được ghi nhận bằng những đóng góp trong hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất; hỗ trợ vay vốn tín dụng ưu đãi, nhà ở, nước sinh hoạt; phát triển giáo dục, chăm lo sức khỏe cộng đồng, thực hiện các hoạt động từ thiện nhân đạo và nhiều hoạt động có ý nghĩa.

Với những kết quả đạt được, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã quyết định trao Bằng khen cho 46 tập thể và 25 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2016 - 2020.

Một số hình ảnh tại Hội nghị: 

Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối và đồng chí Nguyễn Đình Khang - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng liên đoàn lao động Việt Nam trao Bằng khen cho các tập thể có thành tích tiêu biểu trong thực hiện “Dân vận khéo” giai đoạn 2016-2020.
Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối và đồng chí Nguyễn Đình Khang - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng liên đoàn lao động Việt Nam trao Bằng khen cho các tập thể có thành tích tiêu biểu trong thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2016-2020.
Đồng chí Điểu K’Ré - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương và đồng chí Phạm Tấn Công - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối trao Bằng khen cho các tập thể có thành tích tiêu biểu trong thực hiện “Dân vận khéo” giai đoạn 2016-2020.
Đồng chí Điểu K’Ré - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương và đồng chí Phạm Tấn Công - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối trao Bằng khen cho các tập thể có thành tích tiêu biểu .
Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối và đồng chí Điểu K’Ré - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương trao Bằng khen cho các cá nhân có thành tích tiêu biểu trong thực hiện “Dân vận khéo” giai đoạn 2016-2020.
Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Bí thư Đảng ủy Khối và đồng chí Điểu K’Ré - Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương trao Bằng khen cho các cá nhân có thành tích tiêu biểu trong phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2016-2020.
Toàn cảnh Hội nghị.
Các đại biểu dự Hội nghị.
Tiết mục văn nghệ tại Hội nghị.
Tiết mục văn nghệ tại Hội nghị.

 PV

.
Các bài viết khác:
.
.
.