.
.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương gửi Thư chúc mừng nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam

Thứ Hai, 12/10/2020|09:22

Nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10, đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã gửi Thư chúc mừng đến các doanh nghiệp và các đồng chí doanh nhân trong Khối. Nội dung bức thư như sau:

 TCĐT ĐUKDNTW

.
Các bài viết khác:
.
.
.