.
.

Hội nghị Ban Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương

Chủ Nhật, 18/10/2020|11:36

Ngày 15/10, tại Hà Nội, Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ lần thứ 22. Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối và đồng chí Phạm Tấn Công - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối chủ trì Hội nghị.

Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối phát biểu khai mạc Hội nghị.
Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối phát biểu khai mạc Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy Khối: Lê Văn Châu, Hoàng Giang, Nguyễn Đức Phong cùng đại diện lãnh đạo các Vụ của Ban Tổ chức Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng, cùng các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Bí thư Đảng ủy Khối cho biết: đây là Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối trước thềm Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đại hội là dấu mốc quan trọng trong quá trình phát triển của toàn Đảng bộ, mở ra một giai đoạn mới với những cơ hội, nhiều kỳ vọng nhưng cũng yêu cầu chúng ta phải quyết tâm và nỗ lực cao nhất. Để chuẩn bị tốt các nội dung và công tác tổ chức của Đại hội, tạo động lực, khí thế mới, chung sức, đồng lòng, đổi mới sáng tạo, tiếp tục nâng cao chất lượng, vai trò của công tác xây dựng đảng và hiệu quả sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, ngân hàng trong toàn Đảng bộ Khối, đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm đề nghị các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ và thảo luận kỹ từng nội dung: Dự thảo một số nội dung chuẩn bị Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025; Dự kiến các cơ quan điều hành, giúp việc Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III nhiệm kỳ 2020 – 2025; Dự thảo Báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025;  Dự thảo Báo cáo kết quả công tác 9 tháng đầu năm 2020 của Đảng bộ Khối.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối cũng thông báo nhanh một số nội dung Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương khoá XII, diễn ra từ ngày 05/10 đến ngày 09/10/2020. Hội nghị đã thảo luận, cho ý kiến về dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011 - 2020, xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030; dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025; dự thảo Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII; Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, thực hiện ngân sách nhà nước năm 2020; dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 và kế hoạch tài chính - ngân sách 3 năm 2021 - 2023; chuẩn bị tiếp một bước nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII; công tác cán bộ và một số vấn đề quan trọng khác.

Trao Kỷ niệm chương
Trao Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp công tác tổ chức xây dựng Đảng" tặng 03 đồng chí Thường trực Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương.

Tại Hội nghị, đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối; đồng chí Phạm Tấn Công - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối; đồng chí Lê Văn Châu - Phó Bí thư Đảng ủy Khối được nhận Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp công tác tổ chức xây dựng Đảng” do Ban Tổ chức Trung ương quyết định trao tặng.

Trước đó, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Hội nghị. Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có đồng chí Phạm Tấn Công - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối; các đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy Khối: Lê Văn Châu, Hoàng Giang, Nguyễn Đức Phong cùng đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối.

Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối chủ trì Hội nghị Ban Thường vụ..
Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối chủ trì Hội nghị Ban Thường vụ..


Tại Hội nghị, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối nghe thông báo của Văn phòng Trung ương Đảng về công tác nhân sự của Đảng bộ Khối và cho ý kiến vào dự thảo báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025; dự thảo một số nội dung chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025; báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý vào các dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng; tờ trình về việc đề nghị tôn vinh các công trình tiêu biểu chào mừng Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ III và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; về đề nghị khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và bí thư chi bộ tiêu biểu trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng giai đoạn 2017-2022 và một số nội dung khác.

Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương chụp ảnh lưu niệm tại Hội nghị.
Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương chụp ảnh lưu niệm tại Hội nghị.

 PV

.
.
.
.