.
.

Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương:

Tổng kết đợt thi đua học tập và làm theo Bác và tuyên dương bí thư chi bộ tiêu biểu

Thứ Bảy, 28/11/2020|00:42

Ngày 27/11/2020, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết đợt thi đua học tập và làm theo Bác, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020 và tuyên dương bí thư chi bộ tiêu biểu trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng giai đoạn 2017 - 2020. Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương dự và chỉ đạo Hội nghị.

Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu chỉ đạo Hội nghị.
Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương; đồng chí Phạm Tấn Công, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối, đồng chí Hoàng Giang, Phó Bí thư Đảng ủy Khối; đại diện lãnh đạo các Ban Đảng Trung ương; thường trực các đảng ủy trực thuộc cùng 25 tập thể, 54 cá nhân có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua học tập và làm theo Bác và 75 đồng chí bí thư chi bộ tiêu biểu trong Đảng bộ Khối.

Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, hướng tới đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025 và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, ngày 12/9/2018, tại Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã phát động đợt thi đua “Học tập và làm theo Bác, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020” trong toàn Đảng bộ Khối; ngày 26/5/2020, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã ban hành Kế hoạch tuyên dương bí thư chi bộ tiêu biểu trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng giai đoạn 2017 - 2020.

Trên cơ sở bám sát các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Đảng ủy Khối, các đảng ủy trực thuộc đã nghiêm túc triển khai thực hiện, vận dụng sáng tạo, hiệu quả, phù hợp với đặc điểm, tình hình hoạt động của các đơn vị. Đặc biệt, trước bối cảnh khó khăn chung vì đại dịch Covid-19 gây ra, bằng quyết tâm chính trị cao nhất, gắn với những phong trào thi đua cụ thể, Đảng ủy Khối và các đảng ủy trực thuộc đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc và các đơn vị thành viên từng bước vượt qua khó khăn, thách thức để thực hiện nhiệm vụ kép vừa ổn định sản xuất, kinh doanh, vừa chống dịch cùng cả nước, đồng thời bảo đảm tổ chức đại hội đảng bộ các cấp thành công.

Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương  phát biểu khai mạc và báo cáo tổng kết đợt thi đua, tuyên dương bí thư chi bộ tiêu biểu.
Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương phát biểu khai mạc và báo cáo tổng kết đợt thi đua, tuyên dương bí thư chi bộ tiêu biểu.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương chia sẻ: Đợt thi đua học tập và làm theo Bác trong toàn Đảng bộ Khối đạt được những kết quả nhất định tiêu biểu là: Nội dung thi đua “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được thể hiện bằng những việc làm cụ thể, thiết thực tại các doanh nghiệp, đơn vị”, được xác định và cụ thể hóa bằng những công việc thường xuyên của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền và tổ chức chính trị xã hội, trước hết là của người đứng đầu cơ quan, đơn vị; các đảng ủy trực thuộc đã xây dựng và triển khai chương trình, kế hoạch hành động cụ thể về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ II và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Hầu hết cán bộ, đảng viên đã xây dựng bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của cá nhân thực hiện Chỉ thị 05 gắn với Nghị quyết Trung ương 4, các quy định của Trung ương về nêu gương, trong đó có liên hệ với chức trách, nhiệm vụ của bản thân để đề ra phương hướng, nhiệm vụ phấn đấu làm theo Bác và những giải pháp phục những hạn chế, khuyết điểm. Nhờ đó, nhiều cán bộ, đảng viên đã khắc phục được những mặt còn tồn tại, thực hiện tốt hơn nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương và đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương trao bằng khen và tặng hoa chúc mừng 25 tập thể xuất sắc tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương và đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương trao bằng khen và tặng hoa chúc mừng đại diện 25 tập thể xuất sắc tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương cho biết nội dung thực hiện nội dung thi đua hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu về công tác xây dựng Đảng, sản xuất, kinh doanh và tái cơ cấu doanh nghiệp được nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, nghị quyết đại hội đảng bộ Khối đề ra, các cấp ủy đảng trong Khối đã xây dựng và thực hiện nghiêm quy chế làm việc, các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng, nguyên tắc tập trung dân chủ, chế độ tự phê bình và phê bình, trách nhiệm người đứng đầu, chế độ nêu gương; đẩy mạnh phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, hạ giá thành, nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm, góp phần hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách, đảm bảo thu nhập cho người lao động.

Việc thi đua hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng các công trình trọng điểm lập thành tích chào mừng đại hội Đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ III và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đã được các đảng ủy trực thuộc tích cực hưởng ứng. Đồng thời, lựa chọn, đăng ký các công trình, sản phẩm chào mừng đại hội Đảng các cấp, phát động phong trào thi đua hoàn thành, đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng các công trình đã đăng ký. Tổng số đã có 115 công trình đăng ký chào mừng đại hội đảng bộ các cấp, với tổng mức đầu tư hơn 46.575 tỷ đồng. Trong đó có 05 công trình tiêu biểu chào mừng Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III nhiệm kỳ 2020 - 2025 và 07 công trình tiêu biểu chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã được vinh danh tại Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ III.

Đồng chí Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương và đồng chí Phạm Tấn Công, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương trao bằng khen và tặng hoa chúc mừng các cá nhân xuất sắc tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Đồng chí Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương và đồng chí Phạm Tấn Công, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương trao bằng khen và tặng hoa chúc mừng các cá nhân xuất sắc tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đặc biệt, năm 2020, cùng cả nước chống đại dịch COVID-19, các doanh nghiệp, ngân hàng trong Khối đã thực hiện các nhiệm vụ đưa đồng bào từ các vùng dịch trên thế giới về nước, cung cấp vật tư, thiết bị phòng chống dịch, đặc biệt đã thực hiện miễn, giảm các loại phí, giá dịch vụ, sản phẩm để ổn định thị trường, hỗ trợ đời sống nhân dân và hoạt động của các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế với tổng giá trị trên 24 nghìn tỷ đồng. Trong tháng 10/2020, trước tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp và gây thiệt hại nặng nề cho các tỉnh miền Trung, các doanh nghiệp, ngân hàng, đơn vị trong Khối đã kịp thời vận động, ủng hộ, hỗ trợ bà con nhân dân vùng lũ số tiền trên 142 tỷ đồng và triển khai nhiều chính sách hỗ trợ bà con nhân dân khắc phục hậu quả sau bão lũ… Từ đầu năm đến nay, các doanh nghiệp, ngân hàng, đơn vị trong Khối tích cực tham gia ủng hộ người nghèo trên 359 tỷ đồng.

Đồng chí Cao Đức Phát, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương và đồng chí Hoàng Giang, Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương trao bằng khen và tặng hoa chúc mừng các cá nhân xuất sắc tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Đồng chí Cao Đức Phát, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương và đồng chí Hoàng Giang, Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương trao bằng khen và tặng hoa chúc mừng các cá nhân xuất sắc tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Những thành tích đạt được của Đảng bộ Khối DNTW có sự đóng góp không nhỏ của các bí thư chi bộ ở cơ sở. Đây là những tấm gương thực hiện đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đưa những nội dung, chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt chi bộ; nghiêm túc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đồng thời lãnh đạo chi bộ hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị; xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh nhiều năm liền. Các đồng chí bí thư chi bộ đã luôn bám sát chỉ đạo của đảng ủy cấp trên, tìm hiểu và lắng nghe tâm tư nguyện vọng của cán bộ, đảng viên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và cổ phần hoá doanh nghiệp, phối hợp chặt chẽ với các tổ chức đoàn thể để làm tốt công tác tư tưởng, đồng thời đề xuất với cấp ủy cấp trên các giải pháp thiết thực, giúp cán bộ, đảng viên, người lao động có chuyển biến tích cực cả về nhận thức và hành động, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương và đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương trao bằng khen và tặng hoa chúc mừng các bí thư chi bộ tiêu biểu trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng giai đoạn 2017 - 2020.
Đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương và đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương trao bằng khen và tặng hoa chúc mừng các bí thư chi bộ tiêu biểu trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng giai đoạn 2017 - 2020.

Ghi nhận những thành tích đạt được, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã quyết định trao tặng Bằng khen đối với 25 tập thể và 54 cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và khen thưởng 75 đồng chí Bí thư chi bộ tiêu biểu trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng giai đoạn 2017 - 2020.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương biểu dương Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc lãnh đạo cán bộ, đảng viên, người lao động tại các doanh nghiệp, đơn vị kinh tế nỗ lực, quyết tâm phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ II đề ra. Năm 2021 tới đây là năm diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đồng thời cũng là năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ III. Trong điều kiện bối cảnh khu vực và quốc tế tiếp tục có nhiều khó khăn, phức tạp, tình hình biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh tiếp tục có những diễn biến khó lường, nhiệm vụ đặt ra đối với Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương là rất nặng nề. Đồng chí Võ Văn Thưởng yêu cầu trong thời gian tới các đồng chí cán bộ lãnh đạo chủ chốt, đảng viên, người lao động Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương tiếp tục phát huy truyền thống của đơn vị, vượt qua các khó khăn, thách thức, thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới, quyết tâm hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ III và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, góp phần xây dựng và hiện thực hóa “khát vọng Việt Nam” như Bác Hồ hằng mong muốn.

Đồng chí Trần Quốc Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương và đồng chí Phạm Tấn Công, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương trao bằng khen và tặng hoa chúc mừng các đồng chí bí thư chi bộ tiêu biểu.
Đồng chí Trần Quốc Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương và đồng chí Phạm Tấn Công, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương trao bằng khen và tặng hoa chúc mừng các đồng chí bí thư chi bộ tiêu biểu.
Đồng chí Nguyễn Lam, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương và đồng chí Hoàng Giang, Phó Bí thư Đảng ủy Khối trao Bằng khen và tặng hoa chúc mừng các đồng chí bí thư chi bộ tiêu biểu.
Đồng chí Nguyễn Lam, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương và đồng chí Hoàng Giang, Phó Bí thư Đảng ủy Khối trao Bằng khen và tặng hoa chúc mừng các đồng chí bí thư chi bộ tiêu biểu.

* Sáng ngày 26/11, Đoàn đại biểu Đảng ủy Khối gồm Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, đại diện các tập thể, cá nhân được khen thưởng và các bí thư chi bộ tiêu biểu được tuyên dương tại Hội nghị đã dâng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đoàn dâng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Đoàn dâng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

 PV

.
.
.
.